HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hejtman udělil medaili Olomouckého kraje "Za zásluhy o bezpečenost" polskému generálovi

V pátek 21. září 2012 proběhlo v Olomouci 26. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Na jednání byl hostem nadbryg. Mgr. inż Karol Stępień, komendant Państwowej Straży Pożarnej Vojewództwa Opolskiego. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ho navrhl s ohledem na význam česko-polské spolupráce v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových stavů na udělení medaile Olomouckého kraje „Za zásluhy o bezpečnost“. Medaili panu generálovi Stępieńovi předal hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. 

Nadbryg. Mgr. inż Karol Stępień pracuje v profesionální požární ochraně od roku 1981 a od 16. dubna 2000 zastává funkci komendanta Państwowej Straży Pożarnej Vojewództwa Opolskiego. Pro zajímavost je nejdéle sloužícím krajským velitelem v celém Polsku.
Generál Stępień stál po vzniku krajů v České republice u zrodu spolupráce mezi Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a Komendou Wojewódzkou Państwowej Straży Pożarnej v Opoli. Zasloužil se o vybudování funkčního systému vzájemné pomoci mezi Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím. Přes odlišnosti v legislativě se podařilo nastavit pravidla pro účinnou pomoc a spolupráci, díky kterým jsou dnes běžnou záležitostí společné zásahy českých a polských jednotek požární ochrany na obou stranách hranice. Zvláště pro Olomoucký kraj jsou krátké dojezdové vzdálenosti polských jednotek do některých lokalit na Jesenicku velmi zásadní. První dohoda o spolupráci byla podepsána na úrovni HZS Olomouckého kraje a PSP Opole v roce 2005. Následně v roce 2008 byla uzavřena dohoda mezi Opolským vojvodou a hejtmanem Olomouckého kraje. Za účelem přípravy na řešení různých typů mimořádných událostí probíhají pravidelně taktická cvičení na obou stranách hranice. Společně se také podařilo uskutečnit několik projektů v rámci fondů Evropské unie, díky kterým byly jednotky v příhraničních oblastech na polské i české straně vybaveny novou technikou a jejich příslušníci se účastní společné odborné přípravy například při výcviku řidičů, potápěčů apod. Intenzivní je rovněž komunikace mezi krajskými operačními středisky v Olomouci a Opoli, a to nejen v oblasti řešení konkrétních událostí, ale také při vzájemném informování o hrozícím nebezpečí apod. Z každoročního vyhodnocování česko-polské spolupráce na centrální úrovni vyplývá, že nastavený systém mezi Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím je jedinečný a na základě získaných zkušeností je rozvíjen v dalších regionech. Tohoto stavu mohlo být dosaženo právě díky osobnímu přístupu generála Stępieńa.
Odkazy do noveho okna

TZ_medaile_21-9-2012

TZ_medaile_21-9-2012 

Detailní náhled

TZ_medaile_21-9-2012

TZ_medaile_21-9-2012 

Detailní náhled

TZ_medaile_21-9-2012

TZ_medaile_21-9-2012 

Detailní náhled

TZ_medaile_21-9-2012

TZ_medaile_21-9-2012 

Detailní náhled

TZ_medaile_21-9-2012

TZ_medaile_21-9-2012 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem