HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hejtman Libereckého kraje udělil záslužné medaile IZS příslušníkům HZS Libereckého kraje

Jedenáctého listopadu je den, kdy si připomínáme Československé vlastence, kteří bez váhání nasazovali vlastní životy za svobodu své vlasti. Den veteránů, jehož symbolem je květ vlčího máku. V deset hodin dopoledne se zástupci složek integrovaného záchranného systému spolu s hejtmanem Libereckého kraje, primátorem statutárního města Liberec a dalšími významnými osobnostmi sešli u Památníku padlých v Liberci v Ruprechticích, kde v tento významný den položili květiny a věnce. 

Krátce po jedenácté hodině se v libereckých kasárnách uskutečnil slavnostní nástup 31. prchbo. Hejtman Martin Půta během slavnostního aktu vyznamenal příslušníky integrovaného záchranného systému záslužnou medailí I. a II. stupně. Mezi oceněnými byli také příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Medailí I. stupně byl oceněn plk. Mgr. Jaromír Lebeda, náměstek ředitele HZS Libereckého kraje pro úsek IZS a operačního řízení za vynikající práci při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému a krizové připravenosti Libereckého kraje. Plk. Mgr. Jaromír Lebeda je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 1. září 1988. Je autorem většiny zásad operačního řízení HZS Libereckého kraje, které vedou k trvalému rozvoji spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů v rámci Libereckého kraje. Je zakladatelem česko-polské spolupráce profesionálních hasičských sborů v příhraničí. Zasloužil se také o prosazení koncepce vybraných projektů podpory jednotek SDH obcí v Libereckém kraji, spočívajících v nastavení základních principů účelnosti čerpání finančních prostředků Libereckého kraje, určených na činnost jednotek SDH obcí kraje s cílem sjednocení jejich základního vybavení.  Své odborné znalosti a 30letou praxí získané schopnosti i erudovanost v oblasti IZS a operačního řízení uplatňuje nejen v rámci svého pracovního týmu, ale je také především váženým partnerem pro kolegy základních i ostatních složek v rámci integrovaného záchranného systému v Libereckém kraji.

Medailí II. stupně byl oceněn Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí, za významnou práci při zajišťování a zlepšování podmínek IZS a krizové připravenosti Libereckého kraje, dále za významnou práci při přípravě na mimořádné události a za jejich realizaci. Starosta města Jablonné v Podještědí se dlouhodobě podílí na vytváření podmínek ke zvyšování odborné, technické i organizační připravenosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, ale i na přeshraniční spolupráci s hasičským dobrovolným sborem v Lückendorfu. Významně se podílí na spolupráci s Policií ČR a ZZS na zajištění bezpečnosti občanů ve městě a v jeho okolí a dlouhodobě podporuje setrvání základních složek IZS na území města. Významným způsobem vytváří podmínky k prezentaci a propagaci HZS LK, ÚO Česká Lípa a trvale podporuje jeho činnost např. při organizování krajského kola soutěže v disciplínách TFA, krajského kola soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel apod.

Karel Boháč, aktivní dobrovolná činnost v SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec, který medaili II. stupně získal za dlouhodobé, mimořádné a významné zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva a za příkladnou spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Karel Boháč působil v řadách profesionálních hasičů od roku 1970, a to na různých pozicích tehdejší Okresní inspekce požární ochrany Liberec, později Okresní správy požární ochrany. Jako ředitel Hasičského záchranného sboru okresu Liberec byl v polovině roku 2000 pověřen ministrem vnitra přípravami vzniku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, jako nové struktury profesionálních hasičů. Dne 1. ledna 2001 byl jmenován jeho prvním ředitelem. Své působení u profesionálních hasičů pak ukončil v roce 2005 po 35 letech s hodností plukovník. Významně se zasadil o vybudování nové požární stanice v Liberci a sídla současného krajského ředitelství v letech 1979 – 1992. Ani po skončení aktivní kariéry u HZS ČR hasiče neopustil. Je autorem publikace 150 let hasičů 1862 – 2012, publikace Liberečtí hasiči, autorem textů o historii hasičstva na území města Liberec a publikace Velká kniha o Liberci či publikace 110 let v Barvířské, a mnoha dalších odborných textů s hasičskou tematikou. Je také autorem několika výstav, např. výstavy u příležitosti 145. výročí první primátorské přehlídky či výstavy hasičských historických plesových pozvánek.

Za dlouhodobé a příkladné působení na pozici velitele stanice Raspenava byl medailí II. stupně oceněn npor. Josef Hanzl, Dis, velitel stanice v Raspenavě. Josef Hanzl je příslušníkem HZS ČR od 1. 4. 1989. Nejprve sloužil na stanici Liberec a po zřízení stanice Raspenava je od roku 1994 jejím velitelem. Je tak nejdéle sloužícím velitelem stanice HZS Libereckého kraje a zároveň jediným velitelem, který ji řídí od jejího počátku doposud. Zastupuje HZS Libereckého kraje v bezpečnostní radě a povodňové komisi ORP Frýdlant. Dlouhodobě se věnuje problematice činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a zejména jejich odborné přípravě, a to v rámci zásahového obvodu stanice Raspenava. Svůj volný čas aktivně věnuje činnosti jednotky dobrovolných hasičů obce Raspenava, kde předává své dlouholeté zkušenosti.

Medaile II. stupně byla udělena i plk. Mgr. Josefu Málkovi, vedoucímu oddělení IZS a služeb, který ji získal za dlouhodobou významnou práci pro oblast IZS v Libereckém kraji. Plk. Mgr. Josef Málek je dlouholetým příslušníkem HZS ČR a při HZS Libereckého kraje slouží bez mála 20 let. Během svého působení u sboru zastával funkce hasič, strojník, zastupující velitel družstva, vedoucí oddělení, ředitel odboru IZS a služeb a v současné době již několik let působí ve funkci vedoucí oddělení IZS a služeb. Významně se podílí na tvorbě a zužitkování grantů a projektů, a to i přeshraničních. Významně spolupracuje s oddělením KOPIS a KIS, je jedním z tvůrců pravidel pro vysílání SaP na místo mimořádné události.  V průběhu uplynulých let se velmi osvědčil nejen na pozici vedoucího oddělení, ale i jako řídící důstojník při nasazení v režimu řešení mimořádných událostí v Libereckém kraji, kterými byly zejména povodně či větrné smršti. Ve dnech svého volna je aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů v Raspenavě, kde přispívá svými znalostmi, schopnostmi i dovednostmi k činnosti této jednotky a zvyšování její kvality. Službu vlasti bere jako poslání.

Autor: por. Bc. Lucie Hložková

Foto: por. Bc. Lucie Hložková,Jan Mikulička (Krajský úřad Libereckého kraje)

autor Jan Mikulička, památník Ruprechticeautor Jan Mikulička, památník Ruprechtice

autor Jan Mikulička, památník Ruprechticeautor Jan Mikulička, památník Ruprechtice

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZSZÁSLUŽNÉ MEDAILE IZS

vytisknout  e-mailem