HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje obdrží nakladač zakoupený ze strukturálních fondů Evropké unie.

Nakladače byly pořízeny v rámci projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách.  

iop.jpg

nakladače.jpgnakladače.jpg
Hasičský záchranný sbor České republiky nakoupil ze strukturálních fondů Evropské unie http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana třináct nových nakladačů.  Dne 11. prosince 2012 od 15,00 hodin proběhne v Praze Čakovicích jejich slavnostní předání. Nakladače si převezmou ředitelé hasičských záchranných sborů krajů.
 
Slavnostního aktu předání nových nakladačů v požární verzi se bude účastnit generální ředitel HZS ČR, plk. Ing. Drahoslav Ryba, předseda představenstva a generální ředitel Bobcat Czech Republic a.s. Ing. Petr Hejduk a ředitelé HZS krajů.
 
Nakladače byly pořízeny v rámci projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách („Živelní pohroma“). Tyto projekty jsou realizovány v letech 2012 – 2013 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
 
V rámci projektů operace Živelní pohroma bylo pořízeno celkem 13 nakladačů pro hasičského záchranné sbory krajů Jihočeského, Olomouckého, Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského, Plzeňského, Královéhradeckého, Pardubického v celkové hodnotě 12 355 200 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu.
Pořízené nakladače budou hasičským záchranným sborům krajů v kompletu s další technikou (požární kontejnerové nosiče a požární kontejnery nákladní) sloužit pro přepravu speciálních prostředků, odvoz (dovoz) materiálu na místě zásahu a provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřízených budov, dále pro odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění zemních prací jako např. zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh.
 
O projektech operace Živelní pohroma:
V rámci operace Živelní pohroma se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který není financovatelný z výše uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace. 
Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením požární techniky specializovaného určení pro hasičské záchranné sbory krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektů realizovaných v rámci operace Živelní pohroma bude pořízená požární technika (mobilní záchranné soupravy), která bude rozmístěna plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) a bude určena pro záchranné a likvidační práce k odvrácení bezprostředních rizik, zejména při živelních pohromách v těžce přístupném terénu tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací (veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky) byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
 
Pro zajímavost:
To, že hasiči takovou požární techniku opravdu potřebují, dokládají i zajímavá čísla z loňského roku.
V roce 2011 zasahovali hasiči u více než 100 000 událostí, zachránili přes 12 000 osob a přes 30 000 osob před hrozícím nebezpečím evakuovali.
Tedy, každé 3 minuty a 57 sekund vyjížděli hasiči k nějaké události a každých 12 min a 24 sec někoho zachránili nebo evakuovali.
 
Doplněním speciální techniky dojde ke zvýšení operability Hasičského záchranného sboru České republiky při záchranných a likvidačních pracích, zejména při živelních pohromách. Její plošné rozmístění do jednotek požární ochrany v hasičských záchranných sborech krajů zabezpečuje rychlé nasazení v rámci zásahového obvodu kraje a zkvalitnění veřejné služby pro občany.
 
Nakladače budou po slavnostním ceremoniálu k dispozici k prohlédnutí.
 
 
Adresa slavnostního předání:
Bobcat CZ, a.s.
Cukrovarská 883, Praha 9
 
 Více o integrovaném operačním programu:
 
 
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Odkazy do noveho okna

nakladače

nakladače 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem