Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasičský seriál pro bezpečné léto č. 3 – Jak nezpůsobit lesní požár

20. 7. 2018 (Michaela Franclová) - Letní prázdniny s sebou přinášejí změnu režimu pro mnohé z nás. Dětem ubylo školních povinností a tráví tak (v ideálním případě) více času v přírodě. Rodičům, prarodičům a táborovým vedoucím naopak přibyla péče o vlastní či svěřené ratolesti a též snaha o zajištění jejich bezpečnosti. Hasičský záchranný sbor ČR by rád připomněl všem základní bezpečnostní pravidla při trávení volného času v přírodě a přispěl tak k větší bezpečnosti a snížení počtu mimořádných událostí, ke kterým musí hasiči během léta každoročně vyjíždět. 

ViewImage3KNJXF27.jpgPříklady požárů lesa posledních dní:
9. července 2018 Pardubický kraj
Jedná se o již sedmý požár lesa na Přeloučsku od května 2018, tentokrát o rozloze 200 m2 hořel mladý borovicový les. Včasným a rychlým zásahem se podařilo hasičským jednotkám uchránit majetek ve výši 1 mil. Kč.
http://www.hzscr.cz/clanek/vysetrovatele-zjistuji-priciny-serie-pozaru-na-preloucsku.aspx

12. července 2018 Královéhradecký kraj
Požár ohniště 3 x 3 metry v těžko přístupném terénu na Bukové hoře. Hasební prostředky musely být na požářiště dopravovány čtyřkolkami.
http://www.hzscr.cz/clanek/pri-haseni-ohniste-pomohla-na-bukove-hore-i-ctyrkolka.aspx

17. července 2018 Ústecký kraj
Požár ohniště nedaleko Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. V nepřístupném terénu hořela lesní hrabanka, k zásahu byl nasazen vrtulník s bambivakem. Hasit požár pomáhaly i jednotky hasičů ze sousedního Německa. Požár vznikl zřejmě od rozdělaného ohniště.

19. července 2018 Karlovarský kraj
Jednotka HZS Kraslice zasahovala u požáru neuhašeného ohniště u Vyhlídky na Špičáku mezi Stříbrnou a Přebuzí.
https://www.facebook.com/hzskvk/posts/1711846888935351

Statistiky HZS ČR
V roce 2017 zasahoval Hasičský záchranný sbor ČR u 966 lesních požárů. Požáry pohltily lesy o výměře 170 ha a způsobily škodu 6,3 mil Kč. Dva lidé byly při těchto požárech usmrceni a 9 osob bylo zraněno. Díky včasnému zásahu hasičů byl uchráněn majetek v hodnotě 85 mil. Kč. Za posledních 10 let (od roku 2008 do roku 2017) eviduje ve statistikách Hasičský záchranný sbor ČR celkem 9 739 lesních požárů se škodou 109 mil. Kč. K nejčastějším příčinám požárů se řadí lidská nedbalost a technické závady např. na strojích a dopravních prostředcích.  Mezi typicky letní požáry patří i požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků či nedopalků cigaret.

Rady od hasičů, jak nezpůsobit v přírodě požár a neohrozit sebe ani ostatní

 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.
 • Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Dle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
 • Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
 • Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
 • Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.
 • Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte se, dokud plameny neuhasnou – tím se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí být z umělých tkanin), tak ji použijte k uhašení hořícího oděvu.

Poznámka – Vyhlášení zákazu rozdělávání ohňů v přírodě
Zákaz rozdělávání ohně v přírodním prostředí a délku tohoto zákazu může během suchého letního počasí vyhlásit hejtman kraje na doporučení HZS kraje a s přihlédnutím k předpovědi ČHMÚ prostřednictvím nařízení kraje. V tomto nařízení jsou uvedena veškerá opatření, omezení a povinnosti občanů, jako např. zákaz kouření, zákaz rozdělávání a používání otevřeného ohně, zákaz používání zábavní pyrotechniky, zákaz spalování hořlavých látek nebo zákaz jízd parních lokomotiv apod. platná na daném území.

Foto: zdroj HZS krajů

Mediální kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

V termínu 9. – 20. července 2018 zastupuje Ing. Michaela Franclová (tel. 775 417 846).

Odkazy do noveho okna

37400820_1711841195602587_2178546062665449472_n

37400820_1711841195602587_21785460626654... 

Detailní náhled

ViewImage3KNJXF27

ViewImage3KNJXF27 

Detailní náhled

ViewImageNGVZKG4J

ViewImageNGVZKG4J 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem