HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči z Příbrami mohou od dnešního dne využívat nové norné stěny podniku Povodí Vltavy

V úterý 7. září za účasti generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly a ředitele HZS Středočeského kraje brigádního generála Miloslava Svatoše slavnostně převzali k využívání členové místní jednotky profesionálních hasičů HZS v Příbrami nové norné stěny s motorovými vzduchovými dmychadly v hodnotě přesahující 136 tisíc korun. 

Stalo se tak na základě dříve podepsané Smlouvy o výpůjčce, která dovolí tento majetek státního podniku Povodí Vltavy používat i středočeským hasičům při záchranných a likvidačních pracích na vodní hladině. V rámci podpisu nové Smlouvy dále došlo k prodloužení již stávající výpůjčky záchranných saní RS5, které slouží k záchranným pracím zdejší jednotce již od roku 2016.

Podpis této Smlouvy o výpůjčce z roku 2021 je dalším konkrétním příkladem plnění Dohody o rámcové spolupráci mezi oběma subjekty, kterou jejich ředitelé uzavřeli v květnu 2014. Norné stěny byly pořízeny za účelem zvýšení havarijní připravenosti při vzniku mimořádných událostí na Příbramsku, zejména pak na vodním díle Orlík a Kamýk.

„Vzniku různých typů havárií ve spravovaném povodí, včetně havárií na vodních nádržích Orlík a Kamýk, nemůžeme zabránit, proto se státní podnik Povodí Vltavy  zaměřuje  především na prevenci jejich vzniku a na eliminaci jejich negativních dopadů na životní prostředí. V souvislosti s výskytem  havarijních situací  je třeba vždy účinně a rychle zasáhnout. A protože je Hasičský záchranný sbor naším spolehlivým partnerem nejen při řešení havárií, ale i při povodňových situacích, jsem velice rád, že mohou nyní středočeští hasiči v Příbrami využívat nové, velmi efektivní norné stěny s mototorovými vzduchovými dmychadly,“ upřesnil  generální ředitel Petr Kubala.

Norné stěny s motorovými vzduchovými dmychadly, jejichž pořizovací hodnota přesahovala částku 136 tisíc Kč bez DPH, jsou vcelku jednoduchým, ale velmi účinným prostředkem, který se používá k zastavení šíření případného úniku nebezpečných látek z vodního díla nebo z plavidel po hladině vodního toku. Spolu se stávajícím vybavením jednotky HZS v Příbrami byla zvýšena celková délka těchto prostředků na stanici o dalších 50 metrů až na celkových 215 metrů. Zdejší jednotka tak bude moci poprvé zcela přehradit tímto typem norných stěn všechny vytipované havarijní profily pod oběma vodními díly.

Norné stěny Reo 710S tvarem připomínají 10 metrů dlouhý a 40 centimetrů široký válec, který má ve spodní části válce zástěnu zatíženou řetězem (tato zátěžová část je pod vodní hladinou). Desetimetrové stěny se spojují silonovým prutem. Stěnu tvoří gumotextilní materiál s duší, která se plní vzduchem. K plnění se používá obvykle vzduch z tlakových lahví nebo elektrická vzduchová dmychadla. Tato metoda je však velmi náročná na čas a spotřebu tlakových lahví, což v zásadě snižuje efektivitu vlastního nasazení norných stěn na vodní hladině. Příbramská jednotka přišla s nápadem, využít výkonnější autonomní motorová vzduchová dmychadla na spalovací motor, která zkrátí čas plnění norných stěn až na polovinu. To zvyšuje jejich akceschopnost a rychlost použití při haváriích na vodní hladině a tím snižuje případné škody na životním prostředí.

Motorová vzduchová dmychadla jsou vyrobena ze standardních vysavačů na sběr listí, speciálně upravených na plnění norných stěn. Dmychadla jsou poháněna spalovacím motorem a jsou tedy mobilním a autonomním prostředkem, který není závislý na zdroji elektrické energie, a lze jej proto použít prakticky kdekoliv.

 plk. Ing. Tomáš Horvát
ředitel územního odboru Příbram
HZS Středočeského kraje

Ing. Hugo Roldán
tiskový mluvčí
Odd. styku s veřejností
Povodí Vltavy, státní podnik

Odkazy do noveho okna

001 - předání norných stěn

001 - předání norných stěn 

Detailní náhled

002 - předání norných stěn

002 - předání norných stěn 

Detailní náhled

003 - předání norných stěn

003 - předání norných stěn 

Detailní náhled

004 - předání nornýc stěn

004 - předání nornýc stěn 

Detailní náhled

005 - předání norných stěn

005 - předání norných stěn 

Detailní náhled

006 - předání norných stěn

006 - předání norných stěn 

Detailní náhled

007 - ukázka norných stěn

007 - ukázka norných stěn 

Detailní náhled

008 - ukázka norných stěn

008 - ukázka norných stěn 

Detailní náhled

009 - ukázka norných stěn

009 - ukázka norných stěn 

Detailní náhled

010 - ukázka norných stěn

010 - ukázka norných stěn 

Detailní náhled

011 - norné stěny na vodě

011 - norné stěny na vodě 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem