Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči z chemických laboratoří cvičili spolu s Policií

Ve dnech 12. až 15. 9. 2022 se konal pravidelný podzimní kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů (CHL) – radiační část, který se tentokrát netradičně uskutečnil v prostorách Chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm. Již tradičně se tohoto podzimního zaměstnání, které je zaměřeno převážně na nácvik činností prováděných v terénu, vedle pracovníků z CHL hasičů zúčastnili i zástupci Policie ČR z Národní centrály proti organizovanému zločinu, příslušníci Armády ČR z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany a také dva zástupci z Celní správy z Letiště Václava Havla, kteří mají na starosti kontrolu radioaktivních zásilek. 

První den kurzu byl ve znamení předávání zkušeností, kdy zástupci CHL a ostatních složek prezentovali vybrané zajímavé zásahy s tématikou CBRN, kterých se v poslední době účastnili.

Následující dny byly zasvěceny hlavně praktickým nácvikům činností, které mají mobilní skupiny CHL HZS ČR, ale i armády a policie provádět při radiačním monitorování v rámci Radiační monitorovací sítě (Bližší informace mohou zájemci nalézt na https://www.suro.cz/cz/rms). Mezi činnosti, které byly letos procvičeny, patří měření dávkového příkonu na určených trasách, kontrola kontaminace osob, terénní měření aktivit vybraných radionuklidů, odběry vzorků životního prostředí a hodnocení radiační situace v dané lokalitě. V další části praktických nácviků si všichni účastníci vyzkoušeli vyhledávání zdrojů ionizujícího záření ve volném terénu a jejich identifikaci, včetně odhadu aktivity („síly“ zdroje záření), vytyčení bezpečnostních zón a vyplnění patřičných dokumentů pro SÚJB.

Další zajímavou úlohou bylo naplánovat radiační průzkum a vytipovat možná místa radioaktivní kontaminace v rodinném domě u člověka, který našel a neodborně manipuloval s radioaktivním práškem. Následně byla vytipovaná místa proměřena a z míst, kde nešla případná místa kontaminace zjistit měřením, byly odebrány stěry, které byly následně vyhodnoceny v laboratoři.
Vyvrcholením kurzu pak bylo společné součinnostní cvičení příslušníků CHL HZS a Policie u zásahu s přítomností radioaktivních látek. Námětem cvičení bylo odhalení teroristické buňky, která shromažďovala radioaktivní látky za účelem páchání trestné činnosti. Buňka byla nalezena v rozlehlém bývalém krytu CO na stanici HZS MSK v Bílovci. Byly vytvořeny týmy složené s příslušníků CHL HZS a PČR, které se postupně za použití ochranných prostředků nořily do tmy podzemního krytu plnit své úkoly. Zatímco příslušníci CHL prováděli detekci a identifikaci nalezených zdrojů ionizujícího záření a míst kontaminace, příslušníci Policie prováděli dokumentaci místa činu a hlavně zajišťování kriminalistických stop a důkazních materiálů prováděné trestné činnosti. Po skončení cvičení následoval rozbor veškerých prováděných činností. Vzhledem k tomu, že bylo nalezeno několik nedostatků a problémů, se cvičící složky domluvili, že bude účelné podobné součinnostní cvičení s touto tématikou provádět častěji a vyzkoušet i trochu jinou taktiku za účelem zefektivnit činnosti prováděné v nebezpečném prostředí. 


Vloženo: 22. 9. 2022 | Aktualizace: 22. 9. 2022 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

Odkazy do noveho okna

01_IMZ 2022

01_IMZ 2022 

Detailní náhled

02_IMZ 2022

02_IMZ 2022 

Detailní náhled

03_IMZ 2022

03_IMZ 2022 

Detailní náhled

04_IMZ 2022

04_IMZ 2022 

Detailní náhled

05_IMZ 2022

05_IMZ 2022 

Detailní náhled

06_IMZ 2022

06_IMZ 2022 

Detailní náhled

07_IMZ 2022

07_IMZ 2022 

Detailní náhled

08_IMZ 2022

08_IMZ 2022 

Detailní náhled

09_IMZ 2022

09_IMZ 2022 

Detailní náhled

10_IMZ 2022

10_IMZ 2022 

Detailní náhled

11_IMZ 2022

11_IMZ 2022 

Detailní náhled

12_IMZ 2022

12_IMZ 2022 

Detailní náhled

13_IMZ 2022

13_IMZ 2022 

Detailní náhled

14_IMZ 2022

14_IMZ 2022 

Detailní náhled

15_IMZ 2022

15_IMZ 2022 

Detailní náhled

16_IMZ 2022

16_IMZ 2022 

Detailní náhled

17_IMZ 2022

17_IMZ 2022 

Detailní náhled

18_IMZ 2022

18_IMZ 2022 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem