HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči vyjeli pětkrát k požárům ve volné přírodě

V průběhu pondělka 15.4. 2019 vyjeli hasiči v Plzeňském kraji celkem pětkrát k požárům ve volné přírodě.

Jednalo se o požáry trávy, podrostu a hrabanky. Ani v jednom z těchto požárů nebyla na vině příroda. Hasiči napříč celou Českou republikou varují a připomínají pravidla pro zacházení s otevřeným ohněm na volném prostranství, upozorňují na zákaz vypalování trávy a porostů a zákaz rozdělávání ohně v lesích.

Přesto počty požárů ve volné přírodě neklesají.

KT_SU_VD_20190415_185511.jpg

Raději opět zopakujeme pravidla pro pálení rostlinného odpadu:

Pokud se chystáte pálit větve, rostlinný odpad a klestí, pak slouží k nahlášení pálení aplikace na adrese: https://paleni.izscr.cz/ , kde můžete nahlásit pálení i bez registrace.

 Jestliže nahlásíte i pálení na vlastním pozemku, pomůžete hasičům tím, že nebude muset zbytečně vyjíždět jednotka, která by mohla v dané chvíli být potřeba jinde. Velmi často se totiž stává, že "požár" nahlašuje někdo, kdo vidí kouř z větší vzdálenosti a neví, že se jedná o pálení větví na zahradě, či jiném soukromém pozemku.

PM_PL_VD_20190415_154700.jpg
 

V případě pálení po těžbě v lese platí:

Nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanový podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru musí být při rozdělávání otevřeného ohně při hospodaření v lesích dodrženy tyto podmínky:

a) Pálení může provádět nejméně dvoučlenná skupina osob.

b) Místo pálení musí být vybaveno jednoduchými hasebními prostředky a vhodnými spojovacími prostředky pro ohlášení požáru s přihlédnutím k pokrytí dané oblasti signálem veřejných mobilních telefonních sítí.

c) Místo pro ohniště nesmí být umístěno na místech, kde by mohlo dojít k rozšíření požáru mimo ohniště, např. v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech.

d) Ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu, přičemž musí být brána na zřetel možnost skrytého šíření požáru kořenovým systémem. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a dále i po jeho skončení. Výška pálených zbytků nesmí přesáhnout 2 metry.

e) V prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jedna osoba starší 18 let může mít dohled nad max. 2 ohništi.

f) Jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru; pokud místní situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost 20 metrů od lesa, je třeba takovou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními opatřeními.

g) Prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu.

h) Pálení nesmí být zahájeno za větrného počasí, kdy by mohl vítr do okolí rozptylovat částice schopné zapálit okolní hořlavé látky. Pokud takové větrné podmínky nastanou v průběhu pálení, musí se oheň neprodleně uhasit.

i) Den, doba, místo pálení a odpovědná osoba se oznamuje Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje před zahájením pálení.

kpt. Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

vytisknout  e-mailem