HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči společně se zdravotnickými záchranáři a policisty absolvovali výcvik zaměřený na hromadná neštěstí

(29.3.2023) Vyzkoušeli si několik modelových situací. 

Hasiči ze všech stanic Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZLK), zařazeni na funkci zdravotníka, absolvovali v předchozích týdnech instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) zaměřené na přípravu na zásah u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob. Celkem školením prošlo na pět desítek výjezdových hasičů sloužících v jednotkách HZS ZLK dislokovaných napříč celým Zlínským krajem. Z důvodu efektivnosti byli hasičští zdravotníci rozděleni do dvou běhů IMZ, v nichž byli navíc rozděleni do několika výcvikových družstev.

Třídenní běhy IMZ se uskutečnily v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra (VPŠ a SPŠ MV) v Holešově na Kroměřížsku, kde byly pro realizaci tohoto zaměstnání ideální podmínky. Hasiči měli k dispozici nejen vybavené učebny, ale rovněž nadstandardní podmínky z hlediska možnosti vytvoření co nejrealističtějších modelových situací a také kompletní zázemí v podobě ubytování a stravování. Odbornou kvalitu školení garantovali mimo lektorů HZS ZLK také lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) a rovněž příslušníci Policie ČR (PČR), zejména z oddělení krizového řízení a odboru služební přípravy.

Během prvního dne předávali zdravotničtí záchranáři ZZS ZK hasičům informace týkající se možných poranění při různých typech mechanismů úrazu a dále také správných postupů při provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) dospělých i dětí, a to jak s pomůckami, kterými hasiči běžně disponují, tak bez nich. Úvodní den byl zakončen kazuistikami vybraných zásahů z roku 2022, při kterých i hasiči-zdravotníci HZS ZLK poskytovali předlékařskou pomoc, a které byly v některém ohledu výjimečné (intoxikace 20 osob oxidem uhelnatým na Uherskohradišťsku, zranění 9 osob při davové panice na diskotéce na Zlínsku, 5 zraněných po nehodě osobního vozidla a sanitky na Vsetínsku a další).

Další den příslušníci v dopoledním bloku absolvovali několik přednášek prezentovaných příslušníky HZS ČR, PČR a ZZS ZK vztahující se k problematice taktiky zásahu u mimořádné události s velkým počtem zraněných, postupů při hromadném postižení zdraví, spolupráce a koordinace složek IZS, třídění raněných metodou START (snadné třídění a rychlá terapie) a další. Na tuto část navázala ukázka speciální techniky PČR, která je u těchto typů mimořádných událostí využitelná. Odpoledne si pak všichni hasiči-zdravotníci formou praktického nácviku přímo vyzkoušeli natrénované postupy třídění přibližně 15 zraněných osob metodou START v rámci činnosti záchranné-třídící skupiny. Následně mohli svoji činnost také bezprostředně porovnat s činnostmi svých kolegů z jiných skupin, kteří toto nacvičovali po nich. Konkrétní postupy u jednotlivých pacientů pak vždy byly také prodiskutovány a vyhodnoceny lektory HZS ZLK a ZZS ZK.

Poslední den čekaly nejen na hasiče, ale v součtu rovněž na několik desítek policistů z prvosledových hlídek a pohotovostního a eskortního oddělení a také zdravotníků výjezdových skupin ZZS, v každém z běhů 2 modelové situace, se kterými se zúčastněné složky IZS musely vypořádat. Kromě běžné zásahové techniky složek IZS při nich byla využita i speciální technika, jako je např. technický kontejner HZS ZLK, jeden z několika speciálních nákladních vozidel ZZS ZK určených na mimořádné události většího rozsahu, či mobilní operační středisko ZZS ZK. Cílem bylo tato praktická cvičení co nejvíce přiblížit reálným podmínkám zásahu u mimořádné události s velkým počtem zraněných. Konkrétně se jednalo o modelové situace, při nichž se nacvičovaly zásahy u mimořádných událostí typu železniční nehoda poblíž vlakového nástupiště, bitka fotbalových fanoušků v restauraci, osoby sražené vozidlem v pěší zóně a letecká nehoda při nouzovém přistání. U každé z těchto modelových situací čekalo na zasahující 13 – 19 zraněných osob, v tomto případě naštěstí jen velmi reálně namaskovaných figurantů z řad členů Českého červeného kříže (ČČK). Na jednotlivé „zásahy“ byly jednotlivé síly a prostředky hasičů, policie a záchranné služby vysílány postupně, v různém pořadí a v různém počtu tak, jako tomu je i u skutečných mimořádných událostí. Všichni zasahující na místě museli řešit celou řadu úkolů, jako např. zajištění bezpečnosti, koordinace jednotlivých složek IZS, zřízení potřebných stanovišť, třídění, ošetření a transport raněných, spojení mezi jednotlivými složkami IZS a operačními středisky atd.

Praktická cvičení se ukázala jako velmi přínosná, zejména z důvodu možnosti reálného ověření si teoretických znalostí a možnosti práce ve větším měřítku s věcnými prostředky jako jsou např. brašny na třídění raněných, třídící pásky a karty, transportní prostředky atd. Díky počtu modelových situací se rovněž mohly prakticky otestovat a vzájemně porovnat například různé formy koordinace, spojení, či označování stanovišť přednemocniční neodkladné péče, odsunu raněných a další (pomocí plachet, sprejů, kuželů, světelných puků apod.). Celého IMZ se zúčastnilo také několik členů Týmu posttraumatické péče HZS ZLK a části pak také psycholog HZS ZLK, protože důraz byl kladen nejen na zdravotní stránku zasažených osob, ale rovněž také na efektivní poskytování psychosociální pomoci. Velikým přínosem byla také možnost si bezprostředně po ukončení cvičných zásahů vše vyhodnotit a sdělit si zajímavé informace napříč zasahujícími složkami IZS, z čehož vzešla řada poznatků a návrhů, díky kterým mají lektoři jednotlivých složek lepší představu, kterým oblastem se v rámci odborné přípravy podrobněji věnovat, jakými věcnými prostředky se případně dovybavit apod. Kuriozitou pak je, že v období konání IMZ se v rámci Evropy reálně staly dvě mimořádné události, které byly typově z velké části identické se zvolenými modelovými situacemi, což jen potvrdilo vhodnost vybraných námětů a potřebu se na tyto zásahy aktivně připravovat.

Letošní IMZ hasičů-zdravotníků HZS ZLK bylo celkově hodnoceno velmi pozitivně, zejména z důvodu zapojení dalších základních složek IZS, díky kterým byla zajištěna maximální možná míra kvality a realističnosti výcviku. Velmi kladně bylo rovněž hodnoceno zapojení figurantů ČČK, kteří díky svým profesionálně namaskovaným poraněním a úžasným hereckým výkonům velmi realisticky simulovali zraněné osoby. K realizaci úspěšného IMZ hasičských zdravotníků rovněž jednoznačně přispělo také výborné zázemí policejní školy v Holešově, zvláště pak díky cvičným prostorům pro modelové situace.

Za vynikající spolupráci v rámci IZS tímto HZS Zlínského kraje děkuje vedení, lektorům a členům Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, Českému červenému kříži z několika oblastních spolků a taktéž vedení a zaměstnancům VPŠ a SPŠ MV v Holešově za umožnění realizace IMZ v jejich prostorech.

Poznatky a zkušenosti, které hasiči-zdravotníci každoročně na obdobných školeních získávají, následně v rámci pravidelné odborné přípravy dále předávají svým kolegům na jednotlivých stanicích, což je jedna z náplní činností hasičských zdravotníků v rámci organizačního řízení. Celkově tak i toto zaměstnání bezesporu povede k ještě lepšímu a efektivnějšímu poskytování první pomoci nejen příslušníky jednotek HZS ZLK při zásazích, u nichž může být ohrožen lidský život.

Autor: kpt. Ing. Tomáš Bártek, specialista v oblasti IZS a řízení jednotek požární ochrany HZS Zlínského kraje

47.jpeg
 

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem