Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči si převzali pět ocenění za záchranu života

26. 10. 2017 (Nicole Zaoralová) - U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu udělil Hasičský záchranný sbor České republiky 95 medailí a plaket osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. 

Ceremoniál předávání ocenění se uskutečnil ve středu 25. října 2017 v prostorách zámku Zbiroh v Plzeňském kraji. Kromě příslušníků a zaměstnanců sboru si ocenění převzali i zástupci ostatních složek integrovaného záchranného systému, státní správy, samosprávy a dalších organizací, které výrazně podporují a úspěšně spolupracují s Hasičským záchranným sborem ČR.

Zbiroh nebyl vybrán pro udílení medailí náhodně. Ve městě se nachází rozsáhlý hasičský areál, kde kromě muzejních expozic požární ochrany a ochrany obyvatelstva lze nalézt rotu Záchranného útvaru HZS ČR, pracoviště Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR včetně Národní základny humanitární pomoci a učebny Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

Celkem v letošním roce generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba ocenil medailemi a plaketami 95 nominovaných.

Medaile „Za statečnost“ je oceněním mimořádné odvahy a obětavosti při záchraně lidského života či majetku a byla udělena třem příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR.

IMG_0949.jpgMedaile „Za statečnost“ převzali:
prap. David Štoudek, příslušník HZS Jihomoravského kraje

Podpraporčík Štoudek v posledním půl roce zasahoval s nasazením vlastního života při třech velmi závažných mimořádných událostí: provedl záchranu chlapce zavaleného sutí po pádu železobetonového stropu, vytáhl topícího se člověka z přehrady a vylovil v extrémních podmínkách osobu pod ledem. Všechny výše uvedené zásahy ukazují obrovské osobní nasazení a statečnost nominovaného.

nstržm. Václav Cieslar, příslušník HZS Moravskoslezského kraje
pprap. Ladislav Ledvoň, DiS., příslušník HZS Moravskoslezského kraje
(se ceremoniálu neúčastnil)
Jmenovaní příslušníci ze stanice Český Těšín zachránili dva dospělé a jedno malé dítě při požáru hotelu Fridrich v Těrlicku. Při pátrání po dalších osobách v objektu zůstali sami uvězněni v hořících prostorách. Přežít se jim podařilo jen díky dobrým znalostem, osobní odvaze a pomoci ostatních kolegů. 

Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ si převzalo 19 oceněných za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí i osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Oceněni byli např. starostové měst Chýnov, Bohumín, Konice, Třinec či Poděbrady, dále ředitel společnosti THT Polička nebo ředitel Ústřední hasičské školy Jánské Koupele.

„Čestná medaile“ byla připravena pro 19 oceněných za významnou a dlouhodobou spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR. Toto ocenění může být uděleno i pozůstalým po hasičích, kteří zemřeli při výkonu služby. V letošním roce si čestnou medaili převzali např. náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu Policie ČR, bývalý ředitel Letecké záchranné služby Armády ČR nebo člen Krajského sdružení (dobrovolných) hasičů Královéhradeckého kraje.

Plaketa HZS ČR se uděluje především za významný podíl na zajištění požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva v ČR. Ocenění si převzal duchovní otec myšlenky integrovaného záchranného systému a odbornice na problematiku požárně technických expertíz. Dále byla plaketa udělena dvěma příslušníkům sboru za pomoc při záchraně života. 

Oceněni Plaketou HZS ČR za pomoc při záchraně života byli:
npor. Ing. Martin Vondra, příslušník HZS Středočeského kraje

Nadporučík Vondra, v době mimo službu, zachránil lidský život poskytnutím první pomoci pobodanému člověku. Nadporučík Vondra bez zaváhání převzal do svých rukou nečekanou situaci, zastavil tepenné krvácení a udržel zraněného muže při vědomí až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Bez jeho rychlé a vysoce profesionální pomoci by zraněný svým devastujícím poraněním podlehl.

nstržm. František Kourek, příslušník HZS Kraje Vysočina
Nadstrážmistr Kourek, v době své dovolené, poskytl první pomoc lyžaři, který zkolaboval ve frontě na vlek. Oceněný zahájil masáž srdce, kterou prováděl až do příjezdu Horské služby. Postiženého muže se mu podařilo přivést k vědomí. Svou rozhodností se významnou měrou také podílel na záchraně lidského života. 

Účelem udělení medailí „Za věrnost II. stupně“ je ocenění příkladného plnění služebních povinností příslušníků ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 20 let. U medailí „Za věrnost I. stupně“ se jedná o délku služebního poměru 30 let. Celkem bylo věrnostní medailí oceněno 50 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Kompletní charakteristika oceněných za záchranu života

Foto: Pavel Novák, MV-GŘ HZS ČR
Fotogalerie ZDE
Žádosti o fotografie v plném rozlišení
adresujte webmasterovi stránek. Ve výčtu uveďte čísla fotografií, např. IMG_1487, IMG_1488.


Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Tel.: +420 950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem