HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči připravili kontrolu únikových her

Postupně se zkontrolují všechna místa únikových her v Karlovarském kraji s důrazem na bezpečnost hráčů 

V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry na severu Polska dne 4. ledna vydal náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Daniel Miklós pokyn, aby příslušníci jednotlivých HZS krajů provedli mimořádnou tematickou kontrolu v prostorách únikových her v ČR.

Cílem kontroly je vyhodnotit stav plnění povinností na úseku požární ochrany při provozování únikových her s důrazem na zajištění volného úniku osob, volné průchodnosti komunikačních prostor a používání elektrických, plynových a jiných spotřebičů. Zvláštní důraz bude kladen na zajištění úniku osob z prostorů konání hry.

Časový harmonogram kontrol si budou stanovovat HZS krajů individuálně, dle svých časových možností. Počet kontrol není stanoven, avšak měly by probíhat u různých provozovatelů her.

Kontroly budou ukončeny nejpozději 30. května 2019. Vyhodnocení předpokládáme v červnu 2019.


Hasičský záchranný sbor ČR zároveň spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj v otázce  řešení problematiky uvádění staveb do užívání, příp. nutnosti provedení změny v užívání dokončené stavby. Dále spolupracuje také s provozovateli únikových her, se kterými bude v nejbližší době uspořádán workshop.

V průběhu ledna byla pracovníky oddělení kontroly HZS Karlovarského kraje vytipována místa, kde se podobné únikové hry pořádají. Samotné kontroly ve všech zjištěných místech začínají v průběhu února a to v Karlových Varech.

vytisknout  e-mailem