HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči převzali stavbu nové výjezdové stanice v Ostrově

Od první ledna 2024 je naplánovaný plný provoz nově postavené stanice profesionálních hasičů v Ostrově na Karlovarsku 

loga obě.jpg

O výstavbu stanice hasičů v Ostrově usiloval Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje dlouhou dobu. Tato snaha vycházela z potřeby zajištění požární ochrany ve městě a okolí, kdy výpočtem požárního nebezpečí a také ze sledování statistiky výjezdů bylo zřejmé, že profesionální jednotka hasičů je zde potřeba. Přípravy byly zaměřeny na hledání vhodného stavebního pozemku, zhotovení projektové dokumentace a zajištění procesu stavebního povolení. Následně bylo nutné zajistit financování, významně pomohlo zapojení do evropských strukturálních fondů.

Název projektu:               

Novostavba stanice HZS Ostrov - výstavba stanice HZS Karlovarského kraje s důrazem na řešení pandemie Covid-19 a odolnost vůči změnám klimatu

Projekt je vedený pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016812, a to z programu Integrovaný regionální operační program, specifický cíl REACT-EU.

Z financování projektu vyplívá, že celkové realizované výdaje projektu jsou necelých  84,5 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje jsou 68 200 000,00 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je spolufinancováno ze strukturálního fondu EU (ERDF), tedy 57 970 000,00 Kč. Zbývajících 15 % způsobilých výdajů je podíl financování ze státního rozpočtu, konkrétně 10 230 000,00 Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou cca 16,3 mil. Kč, financováno rovněž ze státního rozpočtu. Samotná výstavba objektu stanice (bez vedlejších nákladů) je necelých 82,5 mil. Kč (způsobilé a nezpůsobilé výdaje).

Dne 27.11.2023 začalo předávání stavby, probíhalo vypořádání vad a nedodělků, dne 5.12.2023 byla předána stavba bez vada a nedodělků. V prosinci 2023 bylo započato dokladování dokumentů pro kolaudační řízení. Aktuálně probíhají závěrečná finanční vypořádání aktivit projektu a fakturace. Projekt končí dne 31.12.2023.

Hlavní cíl projektu

Cílem aktivit specifického cíle 6.1 REACT-EU je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek IZS tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií Covid-19.

Ostrov.jpgCílem projektu je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti HZS Karlovarského kraje (HZS ČR) coby základní složky IZS především při řešení dopadů krize související s pandemií Covid-19, ale i při řešení dalších druhů mimořádných událostí, a to vybudováním nové stanice HZS Ostrov (nová dislokace), která v současné době chybí v rámci plošného pokrytí jednotkami PO v Karlovarském kraji. Splněním cíle projektu by došlo k posílení HZS Karlovarského kraje o jednotku PO. Přínosem projektu je vyřešení nedostatku bezpečného a kapacitně odpovídajícího zázemí potřebného při řešení různých druhů krizových situací a mimořádných událostí, vč. např. mimořádných událostí z důvodů pandemie Covid-19 a změn klimatu. Realizace projektu, tj. vybudování stanice Ostrov HZS Karlovarského kraje v nové dislokaci (lokalita Ostrov), zajistí podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události, přijatelnou reakční dobu pro efektivní nasazení složky IZS u mimořádných událostí, umožní odpovídající péči o zásahovou techniku, vytvoří podmínky pro činnost složek IZS a zároveň umožní dostatečnou odolnost vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu.

Cíle projektu bude dosaženo vybudováním nové (dosud chybějící) stanice HZS Ostrov, a tím posílením HZS Karlovarského kraje o jednotku PO, dojde k posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti HZS Karlovarského kraje (HZS ČR) coby základní složky IZS při řešení dopadů krize související s pandemií Covid-19. Projekt řeší nedostatek bezpečného a kapacitně odpovídajícího zázemí potřebného při řešení různých druhů krizových situací a mimořádných událostí, vč. např. mimořádných událostí z důvodů pandemie Covid-19 a změn klimatu, tím, že dojde k posílení HZS Karlovarského kraje o novou stanici (Ostrov), a tím o jednotku PO, která posílí ostatní jednotky v rámci HZS Karlovarského kraje nejen při řešení úkolů stanovených zákonem, ale i při řešení činností nad rámec zákona spojených s dopady pandemie Covid-19. Realizace projektu, tj. vybudování stanice Ostrov HZS Karlovarského kraje v nové dislokaci (lokalita Ostrov), zajistí podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události, přijatelnou reakční dobu pro efektivní nasazení složky IZS u mimořádných událostí, umožní odpovídající péči o zásahovou techniku, vytvoří podmínky pro činnost složek IZS a zároveň umožní dostatečnou odolnost vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu.

vytisknout  e-mailem