Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči a GIS day

15. 11. 2017 (Michaela Franclová) – Hasičský záchranný sbor ČR, jako jeden z významných uživatelů GIS, se připojuje ke dni geografických informačních systémů ve středu 15. listopadu 2017, aby podpořil popularizaci věd o Zemi a povědomí o jejich významu v běžném životě člověka. 

GIS
GIS - Geografický informační systém využívá počítačový hardware, software, geografické informace a lidský potenciál ke sběru, správě, analýze a konečné vizualizaci dat, které mají vztah k povrchu Země.

GIS day
GIS day - den geografických informačních systémů je celosvětová informační akce, během níž odborníci seznamují širokou veřejnost s tím, co to jsou geografické informační systémy a jak ovlivňuje náš každodenní život.
GIS se dnes využívá v mnoha oborech, např. veřejná správa (katastr nemovitostí), inženýrské sítě (elektrická vedení), ochrana přírody (mapování biotopů), doprava (informace o poloze vlaků), zdravotnictví (sledování šíření infekčních chorob), školství (spádovost základních škol) apod.

GIS a Hasičský záchranný sbor ČR
Dlouhodobě je GIS u Hasičského záchranného sboru ČR využíván telefonními centry tísňového volání linky 112 při příjmu tísňového volání, lokalizaci volajícího a vyslání sil a prostředků na místo mimořádné události.
GIS se používá i při další práci hasičů jako je krizové řízení (evakuační plány, zásobování pitnou vodou), havarijní plánování, analýza rizik a další (hlášení pálení, výjezdní atlasy, cvičení). Ukázalo se, že mapy vytvořené s pomocí nástrojů GIS jsou velice silný nástroj, který dokáže pomoci v krizových momentech ke zpřehlednění situace.

Data Hasičského záchranného sboru ČR
Hasičský záchranný sbor ČR potřebuje pro plnění svých úkolů velké množství dat. O tzv. datový sklad se stará Institut ochrany obyvatel v Lázních Bohdaneč. Data na regionální úrovni sbírají, upravují a aktualizují pracovníci krajských operačních středisek ve spolupráci s úřady a organizacemi (jako např. krajské a obecní úřady, hygienické stanice, společnosti spravující vodovody a kanalizace, sloupy veřejného osvětlení atd.). Data nejsou určena jen pro vlastní potřeby Hasičského záchranného sboru ČR, ale využívají je i další složky Integrovaného záchranného systému.

Porovnání různých mapových děl.png

Den GIS 2017
Hasičský záchranný sbor ČR, jako jeden z významných uživatelů GIS, se připojuje ke dni geografických informačních systémů, aby podpořil povědomí o stále rostoucím významu věd o Zemi v běžném životě. V letošním roce budou odborníci z odboru komunikačních a informačních systémů MV-GŘ HZS ČR přednášet o specifikách GIS u Hasičského záchranného sboru ČR na stavební fakultě ČVUT (více k tématu přednášky http://storm.fsv.cvut.cz/gisday2017/gisday2017-prednasky/?lang=cz).
HZS Libereckého kraje se již tradičně připojuje k velké akci GIS day Liberec 2017, kde je pro odborníky, školy i širokou veřejnost připraven bohatý program (více informací na http://www.dnygis.cz).

Podklady: kpt. Ing. Pavel Špulák a pplk. Ing. Bohuslav Ježek z odboru komunikačních a informačních systémů MV-GŘ HZS ČR.

Další zajímavé odkazy ke GIS day:
https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/den-gis
http://www.dnygis.cz/
http://storm.fsv.cvut.cz/gisday2017/?lang=cz

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

obr. Lesní požáry na území ČR v letech 2006 - 2015

Lesní požáry 2006-15.png

Odkazy do noveho okna

Lesní požáry 2006-15

Lesní požáry 2006-15 

Detailní náhled

Porovnání různých mapových děl

Porovnání různých mapových děl 

Detailní náhled

Rozliv řeky_dalkovy průzkum_satelitní snímkování

Rozliv řeky_dalkovy průzkum_satelitní sn... 

Detailní náhled

Vzdálenost dopravy vody na požářiště

Vzdálenost dopravy vody na požářiště 

Detailní náhled

Model_směr větru při úniku nebezpečných látek

Model_směr větru při úniku nebezpečných ... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem