Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasič roku 2018 - medailonky oceněných

 

Hasič roku 2018

1. místo npor. Zdeněk Šedivka z HZS Královéhradeckého kraje

Npor. Zdeněk Šedivka pracuje u profesionálních hasičů již 39 let. Nejprve působil jako výjezdový hasič, poté se stal velitelem družstva a postupně se propracoval na pozici velitele stanice.

Je spoluorganizátorem Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF. Svou osobností, která spojuje všechny potřebné vlastnosti jako je odhodlanost, férovost, vytrvalost a smysl pro týmovou spolupráci je skvělým vzorem pro další generace hasičů i sportovců.


2. místo kpt. Michael Gabriška z HZS Jihočeského kraje

Kpt. Michael Gabriška je profesionálním hasičem od roku 1996. Specializuje se na jednu z nejsložitějších činností jednotek, kterou je vyprošťování zraněných osob u dopravních nehod.

Od roku 2007 do roku 2017 působil v pracovní skupině vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, kde spolu s ostatními tvořil nové postupy, pravidla a podílel se na rozvoji této oblasti na celorepublikové úrovni.

Výsledky jeho práce jsou vidět nejen na úspěších, kterých hasiči po jeho výcviku dosahují na soutěžích, ale především v praxi u dopravních nehod.


3. místo nstržm. Michal Přecechtěl z HZS Olomouckého kraje

Nstržm. Michal Přecechtěl pracuje na pozici hasič od roku 2008. Aktivně se věnuje soutěžím TFA, kde pravidelně dosahuje vynikajících výsledků, a to nejen na soutěžích v České republice, ale rovněž na evropských a světových soutěžích.

V loňském roce získal na Světových hasičských hrách v Jižní Koreji hned tři medaile, přičemž nejcennější byla zlatá medaile. Michal Přecechtěl přispívá významnou měrou k pozitivnímu vnímání práce hasičů veřejností a šíří jejich dobré jméno nejen v České republice ale i ve světě.

Ocenění v kategorii „Zásah roku 2018“

1. místo Požár hotelu Eurostar v centru Prahy z HZS hlavního města Prahy

Dne 20. ledna loňského roku krátce po 18 hodině recepční hotelu Eurostar oznámila na tísňovou linku kouř z klimatizace. Během pěti minut byla na místě první jednotka. Již při prvotním průzkumu bylo zřejmé, že se jedná o složitý požár a z důvodu většího počtu ubytovaných osob budou na místě potřeba další síly a prostředky. Na místo bylo proto vysláno celkem 17 jednotek. Požár hotelu byl uhašen za 41 minut. Hasiči zachránili celkem 40osob jak vnitřkem budovy tak pomocí výškové techniky.


2. místo Požár skladovací haly, Mochov z HZS Středočeského kraje

Největším požárem loňského roku byl pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje bezesporu únorový požár skladovací haly v areálu bývalých mochovských mrazíren.

Na místo byly vyslány jednotky, které zjistily, že se jedná o intenzivně se šířící požár tepelné izolace. Zásah si vyžádal účast téměř pěti stovek hasičů a vyhlášení zvláštního stupně požární poplachu. U požáru se vystřídalo 60 cisteren a 6 kusů výškové techniky. Na hašení se podílela i speciální technika, jako je hasicí robot a těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR. Společně s hasiči na místě působili i příslušníci chemické laboratoře Kamenice a další složky IZS  včetně letecké služby Policie ČR.


3. místo Zásah jednotek PO Libereckého kraje při požáru lesního porostu ohrožujícího horský hotel Ještěd z HZS Libereckého kraje

Požár v okolí horského hotelu Ještěd v Liberci dne 13. července loňského roku se zařadil mezi nejvýznamnější požáry v Libereckém kraji v daném roce. Specifický byl zejména kvůli špatné dopravní dostupnosti, a kvůli silným poryvům větru, díky kterým se požár rychle šířil. V blízkosti se navíc nacházel podzemní zásobník s lehkými topnými oleji, kterým je vytápěn objekt hotelu.

U události bylo nasazeno 95 hasičů, 25 ks mobilní požární techniky, letadlo letecké hasičské služby a vrtulník letecké služby Policie.

Po 2 hod. a 17 minutách se hasičům podařilo šíření požáru lokalizovat a během následujících 3 hodin skrytá ohniska požáru dohasit.

Ocenění v kategorii „Kolektiv roku 2018“

1. místo Směna A z HZS hlavního města Prahy

V průběhu roku 2018 zasahovali pražští hasiči ze směny A u několika velmi náročných požárů, při kterých byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.

Kromě požáru hotelu Eurostar v Náplavní ulici, kde hasiči během 12 minut dostali z hořící budovy do bezpečí všech 40 hostů dále loni zasahovali u požáru průmyslové haly v květnu v Hostivaři, kde byl použit k hašení i vrtulník letecké služby Policie ČR, u prosincového požáru skladovacích hal v Písnici a u požáru průmyslových hal v Horních Počernicích. Kromě zásahů směna A úspěšně absolvovala cvičení METRO nebo DÉMON 2018.


2. místo Tým vodních záchranářů stanice Cheb z HZS Karlovarského kraje

Záchrana tonoucích je specifickou a náročnou činností, kterou vykonávají téměř výhradně hasiči. V případě záchrany z vody či z ledu hraje roli každá vteřina. Vodní záchranáři z řad hasičů tak musí být maximálně sehraný tým, který nezaváhá a bleskově reaguje. Dvě největší vodní nádrže Karlovarského kraje jsou u Chebu. Právě chebští vodní záchranáři vyjíždějí pravidelně k záchraně osob i zvířat z vody. Naposledy zachraňovali muže a jeho psa probořeného v ledu vodní nádrže Skalka. V mnoha dalších případech pak pátrali po pohřešovaných osobách ve vodě nebo pomohli zvířatům z vody či ledu. Připravit se na tuto náročnou zásahovou činnost pomáhá vodním záchranářům také účast na nejrůznějších soutěžích. Od roku 2013 se pravidelně účastní „Mistrovství záchranných týmů složek IZS v záchraně na vodě“ a umísťují se na stupních vítězů.


3. místo Odborná skupina HZS OLK pro „stabilizaci budov a výkopů“ z HZS Olomouckého kraje

Odborná skupina pro problematiku vyprošťování osob ze závalů a stabilizaci staticky narušených budov a výkopů byla oficiálně zřízena na začátku roku 2015.

Členové této skupiny s pomocí nové techniky zasahovali u několika desítek zásahů od zakrývání poškozených střech, zajištění staticky narušených budov, záchrany osob zpod zříceného stropu  nebo u rozsáhlého výbuchu spojeného s poškozením několika desítek domů.

Skupina rovněž zpracovala Metodiku stabilizace stavebních konstrukcí HZS Olomouckého kraje a spolupracuje s ostatními HZS krajů v rámci celé ČR.

Členové odborné skupiny se rovněž dlouhodobě věnují podpoře záchranářské kynologie.

Ocenění v kategorii „Projekt roku 2018“

1. místo Hasičská fontána Praha 2018 z MV – generálního ředitelství HZS ČR

Dne 2. června 2018 u příležitosti oslav 100 let české státnosti uspořádal Hasičský záchranný sbor ČR a spolek Hasičské fontány za podpory mnoha dalších subjektů akci, v rámci které 1055 hasičů z 207 družstev z celé České republiky vytvořilo za pomoci motorových čerpadel, hadic a proudnic největší ručně ovládanou fontánu a tím světový rekord, který byl zapsán do české knihy rekordů.

Vodní proudy nasvítilo 102 světel. K rekordu bylo použito 232 proudnic a 455 hadic o celkové délce 7 km, kterými v průběhu jedinečné vodní a světelné show protekly 3 milióny litrů vody.


2. místo Vlajkový projekt „Bezpečné pohraničí“ z HZS Olomouckého kraje

Cílem projektu spolupráce mezi českými a polskými hasiči, je systémově řešit spolupráci při výměně informací nejen mezi hasiči, ale i dalšími záchrannými složkami, zajistit výměnu expertů a realizovat společné výcviky a samozřejmě pořídit chybějící požární techniku.

Tato spolupráce má dlouholetou tradici. Obě země si vzájemně si vykrývají těžce dostupné oblasti pohraničí. Tato spolupráce je podporována Evropskou unií v rámci programů Interreg. Pro nové programové období 2014 - 2020 je snahou, aby finanční prostředky vynakládané Evropskou unií na přeshraniční spolupráci řešily nadregionální dopad, nejlépe podél celé společné hranice.


3. místo Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II – Projekt zahraniční rozvojové spolupráce HZS ČR z MV – generálního ředitelství HZS ČR

Na konci roku 2018 byl ukončen již druhý projekt zahraniční rozvojové spolupráce „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“. Tento projekt byl realizován generálním ředitelstvím HZS ČR ve spolupráci s experty z HZS krajů.

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat funkční výcvikový program, provést školení a výcvik moldavských hasičů na zásahy s výskytem nebezpečných látek a pořídit moldavským hasičům věcné prostředky pro bezpečné provádění zásahů. Vybavení bylo nakupováno pro všechny hasičské stanice v Moldavsku, aby byla zajištěna jednotná vybavenost všech jednotek, což dělá tento projekt unikátní.

Ocenění v kategorii „Velitel roku 2018“

1. místo plk. Ing. David Kareš ze Záchranného útvaru HZS ČR

Plk. David Kareš je příslušníkem Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky od jeho vzniku tedy od 1. ledna 2009 a zastává pozici zástupce velitele.

Pod jeho vedením se uskutečňuje většina zásahové a ostatní činnosti záchranných jednotek útvaru. Pod jeho velením byla například vytažena zřícená lávka v Pražské Tróji nebo vyproštěna uvízlá loď Albis v Drážďanech. Záchranný útvar má také dílčí podíl na odstraňování následků největšího a nejdéle trvajícího zásahu po explozi v muničních skladech ve Vrběticích.

Plk. Kareš se výrazným způsoben podílel na vzniku akceschopné a efektivní specializované jednotky Hasičského záchranného sboru ČR, jakým Záchranný útvar bezesporu je.


2. místo plk. Ing. Miloš Hladík z HZS Středočeského kraje

Plk. Miloš Hladík působí u hasičů od roku 1988. Do roku 2010 zastával pozici ředitele hasičského záchranného sboru podniku Aero Vodochody, v té době se mimo jiné  významnou měrou zasloužil o vznik Asociace velitelů HZS podniků. Před třiceti lety stál u zrodu TFA soutěží v tehdy Československé republice, kdy uspořádal ve Vodochodech první Fenzy Cup. V roce 2010 se stal náměstkem ředitele HZS Středočeského kraje pro IZS a operační řízení. Podílí se na spolupráci s orgány kraje, s orgány místní správy a samosprávy a významnými firmami ve Středočeském kraji, čím se mu daří zajistit pro HZS kraje významné mimorozpočtové finanční prostředky, například na obnovu techniky či opravy stanic.

Plk. Hladík se významně podílí na rozvoji, zdokonalování a zkvalitňování výkonu služby jednotek požární ochrany.


3. místo por. Antonín Šustr – z HZS hlavního města Prahy

Por. Antonín Šustr nastoupil k pražským hasičům v roce 1990. Po pěti letech se stal velitelem družstva, za další čtyři roky pak velitelem čety. Od roku 2013 je velitelem celé směny A.

V lednu 2018 velel mimo jiné velmi náročnému zásahu v hotelu Eurostar v Náplavní ulici.

Za svou bohatou kariéru velel u více než 140 náročných zásahů.

Svým rozhodným přístupem a širokou praxí platně přispívá k zvládání závažných mimořádných událostí. Jeho přirozená autorita a schopnost vést podřízené jsou důležitými prvky nejen ve vypjatých situacích, kdy jsou ohroženy lidské životy, ale rovněž v každodenním životě a momentech, kdy je potřeba velká dávka empatie.

Ocenění v kategorii „Občanský zaměstnanec roku 2018“

1. místo Vlastimil Studený z MV – generálního ředitelství HZS ČR

Vlastimil Studený nastoupil k MV v roce 1999. Od roku 2006 zastává post vedoucího kanceláře generálního ředitele HZS ČR.

Kromě běžných povinností spojených s výkonem své funkce realizuje řadu projektů a akcí, které velmi pozitivně prezentují Sbor na veřejnosti. Za všechny můžeme jmenovat loňskou Hasičskou fontánu, Přehlídku 2018 či například Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Je také duchovním otcem Expozice požární ochrany ve Zbirohu, která se, díky jeho osobní snaze, za 10 let svého fungování rozrostla na největší sbírku hasičské techniky v Evropě.

Pan Vlastimil Studený svým obrovským osobním úsilím, zapálením pro „hasiče“, organizačními schopnostmi a kreativitou pomáhá vytvářet novodobé tradice, symboly i velmi pozitivní obraz HZS ČR jako hrdé instituce.


2. místo Pavla Martínková z HZS Jihočeského kraje

Paní Pavla Martínková nastoupila k Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje v Táboře na konci roku 1997. Pracovala na ekonomickém úseku, kde vedla evidenci majetku a skladových zásob, zajišťovala vystrojování příslušníků, inventury, zpracovávala podklady pro mzdové výkazy příslušníků apod. V současné době pracuje jako asistentka ekonomického pracoviště územního odboru Tábor.

Paní Martínková je u všech svých kolegů velmi oblíbená pro svoji ochotu řešit vše s úsměvem a přátelským přístupem. Je člověk, který ostatním vždy ochotně poradí a má přirozenou autoritu. Na každého si udělá čas a ráda pomůže.


3. místo Květoslava Recmanová z HZS Moravskoslezského kraje

Paní Květoslava Recmannová nastoupila k Okresnímu veřejnému požárnímu útvaru Frýdek-Místek v září roku 1977 na pozici administrativní pracovnice. Poté pracovala na pozici odborného referenta pro oblast personální a mzdovou a od roku 2001 až dosud pracuje u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek jako referent majetkové správy.

V agendách, které vede, se díky své systematičnosti velmi dobře orientuje, je velmi vstřícná, ochotná, pečlivá a pracovitá.

Paní Recmanová dosahuje dlouhodobě velmi dobrých pracovních výsledků a je rovněž nepostradatelnou součástí a výraznou osobností kolektivu zaměstnanců celého územního odboru.

Ocenění „Galerie osobností HZS ČR 2018“

plk. JUDr. Josef Blažek

Plk. JUDr. Josef Blažek nastoupil na Krajskou inspekci PO v Českých Budějovicích v roce 1966. Za 40 let praxe v požární ochraně prošel mnoha funkcemi na úseku prevence i represe. V roce 2001 byl jmenován do funkce ředitele HZS Jihočeského kraje, kterou zastával do své předčasné smrti v roce 2006.

Jeho zásluhou byly rozvíjeny stanice HZS Jihočeského kraje včetně areálu ředitelství. Svou činností výrazně ovlivnil vývoj požární ochrany v celorepublikovém měřítku. Příkladný byl i jeho vztah k dobrovolné požární ochraně. Jeho práce se mu stala koníčkem a životním posláním. Díky znalostem, zkušenostem a síle své osobnosti byl uznávanou a nepopiratelnou autoritou požární ochrany České republiky.

vytisknout  e-mailem