Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HAD 2019 - I. etapa

11. 7. 2019 (Vladimír Machander) - Hasičský záchranný sbor ČR se společně s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, celníky a dalšími subjekty zapojil do kontrolní akce pořádané Policií České republiky HAD 2019 (HAZARD, ALKOHOL A DĚTI). 

V letošním roce probíhá již pátá série těchto společných kontrol, které jsou zaměřeny zejména na prodej alkoholu dětem a hraní hazardních her. Současně však monitorují stav dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V letošním roce bylo rozhodnuto oblast kontroly navíc rozšířit o subjekty provozující hazardní hry a prodej alkoholu v  gastroprovozech, supermarketech, nebo večerkách.

Jednotlivé HZS krajů oslovují, stejně jako v uplynulých akcích, zástupce místně příslušné Policie ČR, která určuje přesné termíny provedení kontrol. Jedná se celkem o tři etapy, z nichž první již proběhla ve dnech 24. - 30. 6. 2019.

V I. etapě letošního roku bylo provedeno celkem 159 kontrol, na kterých se podílelo 157 příslušníků. Kontroly proběhly zpravidla ve večerních hodinách a nebyly předem provozovatelům oznamovány. Počet kontrol bez nedostatků (celkem 41 kontrol, tedy 26% celkového počtu kontrol) je srovnatelný s výsledky předchozích kontrol. Stejně tak výsledky ve zjištěných nedostatcích (118 kontrol) jsou obdobné. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu, dále v označení čísel tísňových volání a označení nouzových východů, směrů úniku a také při umisťování a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů.


HAD - Vyhodnocení kontrol v restauračních zařízeních - HZS krajů - 24. - 30. 6. 2019


 

plk. Ing. Vladimír Machander
odbor prevence - oddělení kontrolní činnosti
E-mail: vladimir.machander@grh.izscr.cz

Odkazy do noveho okna

Výsledky HAD 2019

Výsledky HAD 2019 

Detailní náhled

Výsledky HAD 2019_2

Výsledky HAD 2019_2 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem