Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GIS Day 2018 a Hasičský záchranný sbor ČR

13. 11. 2018 (Bohuslav Ježek, Michaela Franclová) - Hasičský záchranný sbor ČR se již tradičně aktivně účastní celosvětových oslav Dne geografických informačních systémů známého pod zkratkou GIS DAY. GIS se dnes využívá v mnoha oborech: od zdravotnictví, školství, dopravy, veřejné správy až např. po ochranu přírody a krajiny. GIS DAY si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s tím, co to vlastně geografické informační systémy jsou, a jak ovlivňují náš každodenní život. 

2.pngGIS DAY v Liberci
GIS DAYS v areálu Technické univerzity Liberec jsou jednou z největších akcí v České republice, která je pořádána v rámci tohoto svátku. Akce s osmnáctiletou tradicí probíhá ve dnech 12. – 14. listopadu 2018. Dopolední program je již tradičně věnován zejména žákům a studentům. Odpoledne se s geografickým informačním systémem formou interaktivních stanovišť a zajímavých přednášek může seznámit i široká veřejnost. Návštěvníci si vyzkouší rozmanité aktivity, např. práci operačního střediska HZS ČR, interaktivní mapu z písku, práci s drony nebo řešení praktických úloh na 3D modelu. Zástupci HZS Libereckého kraje se pravidelně akce účastní jako jedni z hlavních organizátorů, podílí se na přednáškách i praktických ukázkách.
Více k akci na webu HZS Libereckého kraje http://www.hzslk.cz/60.5884-dny-gis-letos-po-osmnacte.html

GIS DAY v Ústí nad Labem
V letošním roce byl osloven i HZS Ústeckého kraje s prosbou o prezentaci na Dni geografických informačních systémů na Univerzitě J. E. Purkyně. Akce je naplánována na středu 21. listopadu 2018 a jsou na ni tradičně zvány střední školy a gymnázia z regionu. Odborníci z různých oborů prostřednictvím krátkých přednášek pomáhají představit široké veřejnosti využití GIS v praxi. Přednášku o tom, jak hasiči využívají GIS, zde uvedou specialisté HZS Ústeckého kraje ve spolupráci se zkušenými kolegy z HZS Libereckého kraje.

GIS Day Ministerstva vnitra
V rámci Dnů GIS se organizují i neveřejné akce. Na Ministerstvu vnitra se jedna taková uskuteční ve středu 14. listopadu 2018 pod názvem „Prostorová data pro digitální Česko aneb jak mohou prostorová data přispět k naplňování programu vlády“. I zde se formou přednášky na téma, jak GIS pomáhá integrovanému záchrannému systému, zúčastní zástupci HZS ČR.

Více o GIS
GIS kombinuje počítačový hardware, software a data ke sběru, správě a analyzování geografických informací. GIS je u Hasičského záchranného sboru ČR využíván telefonními centry tísňového volání linky 112 a 150 při příjmu tísňového volání, lokalizaci volajícího a vyslání sil a prostředků na místo mimořádné události. GIS se používá i při další práci hasičů jako je krizové řízení (evakuační plány, zásobování pitnou vodou), havarijní plánování, analýza rizik a další (hlášení pálení, výjezdní atlasy, cvičení). Ukázalo se, že mapy vytvořené s pomocí nástrojů GIS jsou velice silným nástrojem, který dokáže výrazně pomoci v krizových momentech ke zpřehlednění situace.

3.pngAutor článku: pplk. Ing. Bohuslav Ježek, MV-GŘ HZS ČR, bohuslav.jezek@grh.izscr.cz

Foto: HZS Libereckého kraje

Další informace ke GIS Day: http://www.dnygis.cz, http://old.gisday.cz/o-gisday

Mediální kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem