Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Generální ředitel na návštěvě v Olomouckém kraji

19. 10. 2016 (Nicole Zaoralová) - Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba i na podzim pokračuje v návštěvách krajů, aby se osobně seznámil s nejpalčivějšími problémy jednotlivých regionů. Během svých návštěv se setká s vedením HZS kraje, s řadovými hasiči na stanicích i se zástupci dobrovolných hasičů. V letošním roce jde již o devátý výjezd. 

V pondělí 17. října 2016 genmjr. Ryba navštívil Olomoucký kraj. Jedním z důvodů byla i účast na slavnostním otevření nové stanice profesionálních hasičů a sídla územního odboru Šumperk. Bývalá šumperská stanice umístěná v budově měšťanské střelnice již dlouhodobě nevyhovovala požadavkům moderního profesionálního hasičského sboru. Příprava výstavby byla odstartována již v roce 2013, nejprve však bylo nutné provést demolici budov stojících na pozemku a teprve poté mohla být zahájena stavba nových objektů. Rok a půl fungovali místní profesionální hasiči v náhradních prostorách.

Po slavnostním přestřižení pásky u šumperské stanice se genmjr. Ryba sešel s vedením HZS Olomouckého kraje, v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem. Na setkání byla diskutována témata obměny hasičské techniky a potřeba investic do staveb. Kromě šumperské stanice je v plánu otevřít v Olomouckém kraji novou moderní stanici i v Konici a Přerově. K dalším probíraným problematikám patřila koncepce vzdělávání a jednání s pojišťovnami o náhradě škod.

Ze strany HZS Olomouckého kraje bylo slyšet chválu na partnera v podobě Olomouckého kraje, který se snaží profesionální i dobrovolné hasiče podporovat, včetně nemalé podpory finanční.

Dále proběhlo jednání genmjr. Ryby s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem. I zde byla vyzdvižena nadstandardní spolupráce kraje s hasičským záchranným sborem i dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Genmjr. Ryba zhodnotil pozitivní vývoj u hasičů za poslední tři roky, kdy se např. podařilo založit Fond zábrany škod, došlo k navýšení platů hasičů, navýšení rozpočtu sboru nebo se podařilo získat peníze z evropských dotací. Na konci setkání obdržel genmjr. Ryba od pana hejtmana pamětní medaili Olomouckého kraje.

Dalším bodem v nabitém programu byla schůzka s dobrovolnými hasiči. Starostka Krajského sdružení hasičů paní Vlastimila Švubová opět vyzdvihla výbornou spolupráci s Olomouckým krajem, který v rámci podpory pamatuje i na práci s mládeží a soutěže dobrovolných hasičů.  

Genmjr. Ryba k tomu podotkl: „Podpoře výchovy mládeže jsem vskutku rád, protože jak si dnes děti a mládež vychováme, tak se nám vše v budoucnu vrátí.“  Dále genmjr. Ryba shrnul hlavní body podpory dobrovolných hasičů v České republice. Největší novinkou je bezpochyby nová systémová dotace, která z letošních 250 miliónů Kč bude v příštím roce navýšena až na 310 miliónů Kč.

Druhou novinkou je autoškola pro strojníky Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.  Po úspěchu nultého ročníku se počítá se zajištěním řidičského oprávnění typu C pro prvních 100 zájemců, v dalších letech ještě minimálně pro 200 zájemců.

Genmjr. Ryba k velkému zájmu o autoškolu ze strany dobrovolných hasičů řekl: „Asi nebudeme moci uspokojit úplně všechny, ale budeme hledat cesty, jak tuto možnost nabídnout co možná největšímu množství dobrovolných strojníků.“

Dále generální ředitel HZS ČR vyzdvihl význam dalších společných akcí, kde se potkávají profesionální a dobrovolní hasiči, jako např. Společné mistrovství České republiky v požárním sportu nebo společná mše v chrámu sv. Víta.

Další jednání proběhlo na půdě Skladovacího a opravárenského zařízení Olomouc. Zdejší vedení upozornilo genmjr. Rybu na problém týkající se personálního zajištění zařízení. V roce 2012 došlo ke krácení počtu personálu v jednotlivých skladech, ale dnes s nárůstem množství poskytované humanitární pomoci nejsou zaměstnanci v daném počtu schopni hladce zajistit odbavení materiálu. Dalším palčivým problémem je obnova zastaralé techniky.

Poslední schůzka genmjr. Ryby proběhla s mokrými hasiči na hasičské stanici Šternberk. Setkání se zúčastnil i starosta města pan Ing. Stanislav Orság. Generální ředitel hovořil o letošním roce, který byl klidný bez požárů a povodní, a též úspěšný, zejména co se navýšení platů týče. Což by hasiči měli pocítit již při výplatách mezd v listopadu tohoto roku.  Genmjr. Ryba také přislíbil dořešení náhrad za dopravní nehody od pojišťoven.

Ze strany hasičů padaly dotazy zejména na služební zákon a vystrojování. Genmjr. Ryba hasiče ujistil, že právě na poli vystrojování byl odveden velký kus práce. Při přípravě zakázek se spolupracuje s výzkumným ústavem textilním tak, aby požadované oblečení bylo maximálně funkční a příjemné.

Na konci jednání byla vyzdvihnuta výborná spolupráce města Šternberk s hasičskou stanicí Šternberk. Hasiči oceňují investice do jejich základny a věří, že se brzy dořeší i možnost rozšíření stávajícího objektu tak, aby bylo možné zde pohodlně parkovat s novou technikou, nebo vybudování objektu zcela nového. Starosta města si cení místních hasičů nejen pro jejich zásahovou činnosti, ale i pro jejich vydatnou pomoc např. při pořádání společenských akcí.

Zprávu z otevření hasičské stanice Šumperk naleznete zde.

Fotografie z návštěvy v Olomouckém kraji viz fotogalerie níže.

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem