Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Frýdek-Místek - 7.10.-8.11.2013 - základní kurz pro profesionální velitele

V termínu 7. 10. - 8. 11. 2013 proběhl dle nových osnov pěti týdenní kurz Taktické řízení – základní. 

Tímto kurzem profesionální hasiči získávají odbornou způsobilost (velitelská pravomoc) velitele jednotky požární ochrany dle §72 zákona o požární ochraně. Nové osnovy reagují na požadavky krajů a Školního a výcvikového zařízení ke zkvalitnění výukových metod pří výcviku nových velitelů HZS.
 
Zvyšování úrovně výcviku hlavně spočívá v řízené praxi rozhodovacího procesu velitele u zásahu. Jsou zde simulovány modelové situace vycházející s praxe již sloužících velitelů v jednotkách PO. Přímo na praktických situacích se mohou budoucí velitelé naučit rozhodovat v reálném čase na konkrétních modelových událostech, jako jsou požáry, zásahy na NL, třídění raněných apod. Přitom mohou následně porovnat jejich rozhodování s rozhodováním velitelů, kteří modelovou situaci již řešili v praxi.
 
Celá výuka spočívá v komplexnosti podávaných informací v rámci celého kurzu. Modelové situace nejsou řešeny jen ve finálových dnech kurzu, ale průběžně po celou dobu kurzu tak, aby získané teoretické informace mohli ihned aplikovat do svého rozhodovacího mechanismu.
 
Velitelská funkce není uplatňována jen v době řešení mimořádných událostí. Posluchači kurzu taktického řízení jsou staveni do role školitele. Jsou vystaveni úkoly jako např. přednášení témat pravidelné odborné přípravy, zpracování dokumentace k taktickému cvičení, orientace v terénu apod.  Je samozřejmostí, že velitelé by měli znát práci v zásahové činnosti, tak jsou podrobování průběžného prověření v tématech jako práce ve výškách a volnou hloubkou, práce s proudnicí v reálných podmínkách apod. Zde pak zjišťují, že pokud se zanedbává pravidelná odborná příprava, tak je to pak na výkonu a odbornostech hasičů znát.
 
Nedílnou součástí činností velitelů zásahu je i předání informací veřejnosti či médiím. V rámci praxe si mohli vyzkoušet pohovořit o zásahu přímo na kameru. Pak se na záznam podívat a pohovořit, na které chyby by si měli dát pozor.
 
Novou součástí osnov pro Taktické řízení – základní je praktická zkouška v rozhodování velitele na konkrétní událost. Spočívá to k nasimulování určité události (video, fotografie) do mapového podkladu, a budoucí velitel musí zhodnotit situaci v oblasti dostatku SaP, dalších složek IZS, jejich nasazení apod. Toto je příprava do budoucnosti, kdy se předpokládá zakoupení simulačního programu pro rozhodování velitele na ŠVZ HZS ČR. Tyto programy Vám navodí určitou situaci v reálném čase, ve kterém velitel může následně vidět, co se stane na základě jeho rozhodnutí. Zde se dají nasimulovat i události, které již proběhly, což vede i k efektnějšímu rozboru událostí. Doufejme, že nákup bude realizován.
 
Na závěr doufám, že získané informace a poznatky z našeho kurzu naši posluchači využijí, že se jim kurz líbil. A chtěl bych novým velitelům popřát hodně štěstí ve svých funkcích a šťastné návraty ze zásahů beze ztrát!
 
Video ze základního kurzu pro profesionální velitele.


kpt. Ing. Jiří Rogowski

Odkazy do noveho okna

20131108_obr. 01

20131108_obr. 01 

Detailní náhled

20131108_obr. 02

20131108_obr. 02 

Detailní náhled

20131108_obr. 03

20131108_obr. 03 

Detailní náhled

20131108_obr. 04

20131108_obr. 04 

Detailní náhled

20131108_obr. 05

20131108_obr. 05 

Detailní náhled

20131108_obr. 06

20131108_obr. 06 

Detailní náhled

20131108_obr. 07

20131108_obr. 07 

Detailní náhled

20131108_obr. 08

20131108_obr. 08 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem