Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Frýdek-Místek – 2.3.2018 - 16 nových velitelů absolvovalo kurz Taktické řízení

V pátek 2. 3. 2018 proběhlo ukončení kurzu Taktické řízení Z, který probíhal ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR – středisku Frýdek-Místek v období 22. 1. - 2. 3. 2018. Osvědčení o odborné způsobilosti získalo 16 absolventů, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku před zkušební komisí. 

Závěrečná zkouška zahrnuje:

  • zpracování a obhajobu závěrečné práce (např. rozbor zásahu, příprava taktického cvičení jednotek PO, příprava tématu odborné přípravy),
  • ústní závěrečnou zkoušku – odpověď na vybrané otázky dle normy znalostí pro velitele družstva z předem definovaných okruhů,
  • praktickou zkoušku – případová studie na řešení konkrétní mimořádné události z pozice velitele jednotky PO a velitele zásahu.  

Kurz je určen pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance HZS podniku a členy SDH obce vykovávající funkci velitele jednotky SDH obce jako svoje povolání k získání odborné způsobilosti. Součástí je příprava zaměřená na řízení činnosti jednotky PO při plnění základních úkolů jednotek PO v operačním i organizačním řízení a koordinaci složek integrovaného záchranného systému v místě zásahu.

Absolventi kurzu získali potřebné znalosti a dovednosti stanovené normou znalostí pro funkci velitele družstva, popř. další funkce stanovené služebními předpisy HZS ČR upravujícími odbornou způsobilost, včetně organizace a provádění činností souvisejících s výkonem služby jednotky PO na stanici, výukou odborných předmětů v oblasti zdolávání mimořádných událostí a zpracováním dokumentů pro jednotky PO, na úseku IZS a výkonu služby.

Absolventi kurzu jsou připraveni zejména:

  • řídit činnost jednotky PO při plnění standardních úkolů stanovených jednotkám PO v době operačního i organizačního řízení ve funkci velitele jednotky PO,
  • řídit zásah jednotek PO a koordinovat složky IZS na místě zásahu.

Časová dotace kurzu celkem 240 hodin (6 týdnů).

Snahou našeho vzdělávacího zařízení je využívat při výukovém procesu moderní didaktické metody a didaktické prostředky a v maximální možné míře zařazovat do výukového procesu praktický výcvik formou řešení modelových situací simulovaných událostí. Díky zvýšení časové dotace kurzu o 1 týden posluchači kurzu v rámci praktického výcviku získávají větší prostor pro řešení modelových situací simulovaných událostí s důrazem na rozhodovací proces velitele zásahu, pro výcviky v zařízeních simulujících reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru (FOK) a pro interaktivní výuku řízení zásahu složek IZS na simulátoru XVR. V souvislosti s prodloužením kurzu bylo do praktického výcviku zařazeno množství nových témat jako např. seznámení s konstrukcí železničních vozidel v železničním depu, seznámení s technikou a možnostmi nasazení ZÚ HZS ČR a Horské služby ČR, stabilizace výkopů, použití vysokotlakého hasicího zařízení Cobra, apod. Zařazení nových prvků do výuky a zvýšení počtu hodin praktického výcviku je absolventy kurzu v dotazníkovém šetření dlouhodobě hodnoceno velmi pozitivně.      

Absolventům kurzu přejeme mnoho úspěchů v jejich další náročné práci.

Další fotografie z kurzu zde.
Foto: absolventi kurzu, kpt. Mgr. Pavel Hurta, kpt. Ing. Radek Volný


kpt. Mgr. Pavel Hurta

vytisknout  e-mailem