HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční podpora Olomouckého kraje profesionálním hasičům v roce 2012

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v rámci vícezdrojového financování své činnosti získává pravidelně příspěvky od Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky jak v oblasti investiční, tak v oblasti provozní. V roce 2012 činila celková výše dotace 3 525 000 Kč, z toho 250 000 Kč směřovalo na pořízení investic a 3 275 000 Kč na neinvestiční účely.
 
Investiční prostředky byly použity na stavební úpravy a vybudování sociálního zázemí pro nouzové ubytování obyvatelstva v případě mimořádných událostí v areálu Hamry. Přesná výše výdajů na technické zhodnocení uvedených prostor činila 248 835 Kč.
 
Velká podpora Olomouckého kraje je směřována do oblasti přípravy složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a krizové situace a jejich vzájemné propojení. Částka 1 175 000 Kč byla vynaložena na výdaje spojené s technickou podporou geografického informačního systému, na obměnu informačních technologií, na poplatky za internetové služby v rámci krizové sítě pro složky IZS, na úhradu výdajů související s technickou a systémovou podporou databáze Oracle, na úhradu nákladů za zajištění vyhlašování poplachu pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí formou SMS a informování představitelů veřejné správy o mimořádných událostech.
 
Dále Olomoucký kraje přispěl na obnovu tlakových lahví k dýchací technice. Za částku ve výši 1 657 500 Kč bylo pořízeno 170 ks *kompozitních tlakových lahví (HZS Olomouckého kraje uhradil ze svého rozpočtu částku 57 500 Kč). Pořízením těchto tlakových lahví byla zabezpečena jejich nezbytná obměna. S ohledem na dlouhodobé krácení rozpočtu HZS ČR nebyl HZS Olomouckého kraje schopen provést obměnu těchto tlakových láhví z vlastních zdrojů. V případě, že by nebyla provedena obměna tlakových láhví, došlo by k zásadnímu ohrožení akceschopnosti jednotek HZS Olomouckého kraje. Nově pořízené tlakové láhve již mají životnost 30 let.
 
Na zabezpečení obnovy věcných prostředků požární ochrany poskytl Olomoucký kraj příspěvek ve výši 500 000 Kč. Z tohoto příspěvku bylo celkem pořízeno 26 ks **norných stěn, každá v délce asi 140 m (celková cena 499 053 Kč). Pořízením těchto norných stěn byla zabezpečena obnova stávajících nafukovacích norných stěn, které byly již z pohledu svého stáří a technického stavu nevyhovující. Nové norné stěny budou umístěny v kontejneru na ropné havárie, který rovněž prošel celkovou rekonstrukcí. Ta spočívala v objemovém zvětšení vlastní skříně kontejneru, zvýšení a úpravě úložných prostor a zlepšení obsluhy kontejneru při zásahu, zejména z bočních stran. Realizací této akce byla zabezpečena obměna vybavení jednotek požární ochrany HZS Olomouckého kraje technikou, která je nezbytná pro plnění úkolů HZS, které jednotkám požární ochrany stanoví v § 70 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
 
* Kompozitní tlakové lahve jednotky HZS Olomouckého kraje používají jako zásobu vzduchu při užívání přetlakových dýchacích přístrojů. Původně byly tlakové láhve pořízeny společně s dýchací technikou v letech 1996 - 1999, v době pořízení deklaroval výrobce tlakových láhví jejich životnost 15 let. Tyto láhve však musely být vyřazeny a postupně obnovovány.  
 
** Nové norné stěny typu REO 756 jsou lehké hřebenové konstrukce a jsou určeny pro toky do 1,2 m/s. Stěna je složena z dílů o délce 5,5 m, které jsou spojeny čepem a poutky. Norná stěna je ušita z pevné oboustranně nánosované textilie, je řešena jako nepotopitelná konstrukce, která si zachovává své vlastnosti i při značném poškození. Stabilitu stěny zajišťují závaží na plastových teleskopických tyčích, které se automaticky vysunují a stabilizují nornou stěnu okamžitě při položení na vodní hladinu. Tento typ stěny klade vodě malý odpor a lze jej instalovat bez nutnosti nasazení dalších prostředků. Další výhodou je možnost složení stěny do harmoniky, a tím optimalizovat nároky na skladovací prostor.
 
 
HZS Olomouckého kraje

vytisknout  e-mailem