HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční podpora Olomouckého kraje profesionálním hasičům v roce 2008

Jedná se o prostředky jak v oblasti investiční, tak provozní. V roce 2008 činila celková výše dotace 5,349 mil.Kč, z toho 0,87 mil.Kč směřovalo na pořízení investic a 4,479 mil.Kč na neinvestiční účely.

Z investičních prostředků pořídil HZS Olomouckého kraje chybějící vybavení nezbytné pro zásahovou činnost svých jednotek při mimořádných událostech, či na její podporu. Konkrétně se jedná o seskokovou matraci na stanici Jeseník, která slouží k záchraně osob z výšek až do 23 metrů. V návaznosti na kontejner nouzového přežití pro 50 osob, který má HZS Olomouckého kraje ve výbavě již několik let, byly doplněny dva variabilní nafukovací moduly umožňující rozšíření zázemí, čímž se zvýší úroveň péče pro osoby postižené mimořádnou událostí. Poslední investicí bylo diagnostické zařízení na zkoušení dýchacích přístrojů.

V neinvestiční sféře byla největší částka ve výši 2,370 mil. Kč určena na obnovu 46 kusů vzduchových dýchacích přístrojů a 70 kusů masek, které patří mezi základní ochranné prostředky hasiče. Pro účely záchrany osob ze zakouřených objektů byly doplněny do výbavy vyváděcí kukly.

Velká podpora Olomouckého kraje je věnována do oblasti přípravy složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a krizové situace a jejich vzájemné propojení. Na výdaje spojené s technickou podporou geografického informačního systému a související technické podpory, obměnu informačních technologií, poplatky za internetové služby v rámci krizové sítě pro složky IZS, technickou podporu softwaru pro řešení mimořádných událostí v rámci IZS a na síťové prvky pro zabezpečení krizové sítě bylo vynaloženo 1,699 mil.Kč.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje provozuje sklad humanitární pomoci v obci Hamry, který zahrnuje také prostory pro výcvik profesionálních a dobrovolných hasičů a může být využit v případě potřeby rovněž pro nouzové ubytování obyvatelstva při rozsáhlých mimořádných událostech a za krizových stavů. V areálu je umístěno jedinečné zařízení pro výcvik hasičů v reálných podmínkách zásahu, tzv. flashover kontejner. Opravy, údržba a úpravy ke zlepšení využitelnosti areálu byly v roce 2008 ze strany kraje dotovány částkou 150 tisíc Kč.

Nedílnou součástí činnosti HZS je odborná příprava dobrovolných jednotek požární ochrany obcí a preventivně výchovná činnost na školách. Pro její podporu bylo z prostředků kraje pořízeno vybavení v hodnotě 200 tisíc Kč. Jednalo se především o dataprojektory, promítací plátna, flipcharty, stanové přístřešky, propagační tabule, reflexní vesty apod.

K doplnění vybavení nově zřízeného pracoviště krizového štábu na stanici Přerov bylo vyčleněno 210 tisíc Kč.

 

Autor:

por.Bc.Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavináč)hzsol.cz

vytisknout  e-mailem