HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Filipojakubská noc - pálení čarodějnic

Rok se s rokem sešel a opět nás čeká magická noc 30. dubna – pálení čarodějnic. Jedná se o lidový zvyk spojený s pálením ohňů a dnes již o společenskou událost, kdy si lidé opečou špekáčky a spálí ručně vyrobenou loutku v podobě čarodějnice. V předvečer 1. května se na vesnicích také staví májky, tradiční symboly jara ve formě břízky zdobené pentlemi, symbolizující probouzející se přírodu, úrodu, plodnost a nový život. 

Bohužel již druhým rokem v době protiepidemických opatření budeme slavit v omezeném počtu osob. 

A tak pokud budete stavět vatru a pálit oheň například na zahradě připomínáme pár důležitých rad, abyste prožili bezproblémovou noc a oheň tak nenapáchal velké škody.

•    Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavých látek. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy.  
•    Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek apod.  I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. 
•    Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
•    Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. 
•    Při pálení ohňů musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
•    Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek   vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
•    Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. 
•    Rozdělaný oheň nepřeskakujte. Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří.  Okamžitě si lehněte na zem, válejte se – kutálejte se /válení sudů/, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Dále doporučujeme:
I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje přes webové stránky: https://paleni.izscr.cz/ - zde vyplní jednoduchý formulář a v mapě přesně vyznačí místo, nebo telefonicky – 950 570 112.

Důležité informace jsou:
•    Doba pálení /časový údaj od začátku pálení až po úplné uhašení/.
•    Odpovědná osoba a její kontakt /je potřeba uvést toho, kdo bude po celou dobu pálení na místě/. Kontakt bude sloužit pro případné                  telefonické ověření operačním střediskem.
•    Místo pálení – vyznačeno přesně v mapě, v poznámce lze popsat např. nejbližší přístupovou cestu.

Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Nahlášení je opravdu jednoduché, rychlé, ale co víc, pomůže krajskému operačnímu a informačnímu středisku a samotným hasičům předejít planým výjezdům a naopak, v případě nutnosti urychlí zásah jednotek.

Hasiči Pardubického kraje přejí klidnou poslední dubnovou noc.

Jana Poláková – asistentka, HZS Pardubického kraje

Odkazy do noveho okna

čarodějnice

čarodějnice 

Detailní náhled

opékání špekáčků

opékání špekáčků 

Detailní náhled

pálení čarodějnic

pálení čarodějnic 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem