HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

FÁZE UDRŽITELNOSTI - Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje k řešení a řízení rizik a katastrof

HZS Jihočeského kraje realizoval v letech 2016 – 2020 projekt „Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice“. Dne 1. prosince 2020 na stanici profesionálních hasičů v Českých Budějovicích proběhlo slavnostní otevření nových výjezdových garáží. 

https://www.hzscr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=1163523&docname=IROP_CZ_RO_B_C%20RGB.jpg

Projekt byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.

Cílem projektu bylo zajištění odolnosti stanice České Budějovice HZS Jihočeského kraje vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení HZS u mimořádné události. Cíle bylo dosaženo stavbou řešící garážování speciální mobilní požární techniky vhodné k likvidaci následků mimořádných událostí a prostory pro krizové štáby a pracovní skupiny řešící nasazení sil a prostředků na definované mimořádné události.

V rámci projektu byla plně zrealizována plánovaná klíčová aktivita - Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, která řeší garážování speciální mobilní požární techniky vhodné k likvidaci následků mimořádných událostí a vhodné prostory pro krizové štáby a pracovní skupiny řešící nasazení sil a prostředků na mimořádné události.

Výstupem projektu byla budova garáží pro speciální mobilní požární techniku s prostory pro krizové štáby a pracovní skupiny se zajištěnou adekvátní odolností vůči účinkům mimořádných událostí způsobených novými riziky a riziky se změnou klimatu.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje při mimořádných událostech řídí a organizuje záchranné a likvidační práce, hašení požárů a plní úkoly spojené s ochranou obyvatelstva zejména varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a je třeba, aby pro tyto činnosti disponoval vhodnou moderní technikou a prostředky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003650

Příjemce dotace z IROP: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

vytisknout  e-mailem