Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury

Samostatnou kapitolou patřící do gesce odboru civilní nouzové připravenosti a strategií je Evropský program na ochranu kritické infrastruktury. Jeho obecným cílem je zlepšit ochranu kritických infrastruktur v Evropské unii. Tohoto cíle má být dosaženo na základě směrnice Rady č. 2008/114/ES a dalších doprovodných evropských projektů (tj. Výstražná informační síť kritické infrastruktury, Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury) a finančních opatření. Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií plní funkci kontaktního místa, prostřednictvím kterého lze koordinovat otázky týkající se Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury v rámci ČR a s ostatními členskými státy, Radou EU a Evropskou komisí. 

  1. Směrnice Rady č. 2008/114/ES
  2. Výstražná informační síť kritické infrastruktury
  3. Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury

Tento projekt Evropské komise byl vytvořen pod záštitou Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury. Gestorem celého projektu (pod dohledem Evropské komise a zástupců členských států) je Společné výzkumné středisko Evropské unie, v rámci kterého je za řízení, koordinaci a administrativu zodpovědné pracoviště ERNCIP (ERNCIP office). 

Posláním Evropské referenční sítě pro ochranu kritické infrastruktury (dále jen "ERNCIP") je podporovat vznik inovačních, kvalifikovaných, efektivních a konkurenceschopných bezpečnostních řešení, a to prostřednictvím sítě evropských experimentálních laboratoří a testovacích zařízení.
ERNCIP poskytuje rámec pro experimentální zařízení a laboratoře zabývající se ochranou kritické infrastruktury ke sdílení znalostí a expertíz napříč Evropou. Zároveň má vytvořit chybějící síť harmonizovaného celoevropského testování a certifikací za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovace výrobků a služeb na bezpečnostním trhu.
ERNCIP Inventory
Součástí ERNCIP je tzv. ERNCIP Inventory. Jedná se o bezplatnou databázi evropských experimentálních zařízení a laboratoří. V rámci ERNCIP Inventory mohou jeho uživatelé v seznamu najít základní informace o zařízeních (jméno, adresu, web organizace, atd.), nabízených službách, zkušenostech, akreditacích, testovacím vybavení, kontaktech, atd.
ERNCIP Inventory je rozdělen na dvě kategorie uživatelů, a to na tzv. "Search users" a "Inventory members". Pokud jde o tzv. "Search users", tak všem zúčastněným (například úřadům státní správy členských států, provozovatelům infrastruktur a výzkumným institucím) tato databáze pomůže identifikovat a kontaktovat zařízení k získání specifických znalostí a expertíz o problémech souvisejících s bezpečností ochrany kritické infrastruktury, k nabytí certifikovaných řešení nebo k sehnání partnerů na projekty Evropské unie. Zatímco pro tzv. "Inventory members" (respektive provozovatele experimentálních a testovacích zařízení spojených s ochranou kritické infrastruktury) zajistí tento nástroj větší zviditelnění mezi komunitou zabývající se touto problematikou hlavně v rámci EU, ale i po celém světě. Účast v ERNCIP Inventory tak zvýší jejich obchodní potenciál a usnadní navázat spolupráci s podobnými experimentálními a testovacími zařízeními.
Zažádat o členství do ERNCIP Inventory mohou podniky, experimentální zařízení, laboratoře, univerzity, apod., zabývající se ochranou kritické infrastruktury.
Účast v projektu ERNCIP  je čistě dobrovolná.
V případě zájmu stát se jedním z tzv. "Search users", popřípadě získání bližších informací o tomto projektu lze kontaktovat přímo pracoviště ERNCIP prostřednictvím tohoto E-mailu: erncip-office@jrc.ec.europa.eu.
Pokud bude mít žadatel zájem stát se tzv. "Inventory members", může zažádat o členství přímo na níže uvedeném internetovém odkazu: https://erncip.jrc.ec.europa.eu/
Kompletní informace o projektu ERNCIP je možné dohledat na následujícím internetovém odkazu: https://erncip-project.jrc.ec.europa.eu/

vytisknout  e-mailem