Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury

Samostatnou kapitolou patřící do gesce odboru civilní nouzové připravenosti a strategií je Evropský program na ochranu kritické infrastruktury. Jeho obecným cílem je zlepšit ochranu kritických infrastruktur v Evropské unii. Tohoto cíle má být dosaženo na základě směrnice Rady č. 2008/114/ES a dalších doprovodných evropských projektů (tj. Výstražná informační síť kritické infrastruktury, Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury) a finančních opatření. Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií plní funkci kontaktního místa, prostřednictvím kterého lze koordinovat otázky týkající se Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury v rámci ČR a s ostatními členskými státy, Radou EU a Evropskou komisí. 

Jedním z opatření, které má usnadnit provádění Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury, je Výstražná informační síť kritické infrastruktury (dále jen "CIWIN“). CIWIN plní v současné době funkci fóra pro výměnu informací a osvědčených postupů o příslušných opatřeních a strategiích souvisejících s ochranou kritické infrastruktury.
Účast v projektu CIWIN
Přístup na portál CIWIN je umožněn pouze na základě níže uvedených kategorií:
  1. Kontaktní osoba pro ochranu kritické infrastruktury, osoby spravující národní portály (CIWIN Executive a CIWIN support officer) / Ministerstva, odbory, agentury, regionální nebo místní správy ČS EU;
  2. Vlastníci a/nebo provozovatelé evropských kritických infrastruktur (např. doprava, energetika, ICT, atd.) / národní výzkumné organizace, vysoké školy a zařízení souvisejících s ochranou kritické infrastruktury / registrovaní experti EU / atd.;
  3. Evropská komise, Evropské instituce a agentury / Evropské asociace provozovatelů spadající pod Evropskou komisi (např. energetika, doprava, voda, finance, atd.) .
Žadatel může zažádat o přístup na portál CIWIN přímo na následujícím internetovém odkazu: https://europa.eu/sinapse/directaccess/ciwin
Dokumenty

Zpět

vytisknout  e-mailem