Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evidence letních táborů je k nezaplacení

21. 7. 2016 (Nicole Zaoralová) – Dne 25. června 2016 Český hydrometeorologický ústav uveřejnil výstrahu na jev velmi silné bouřky pro celé území ČR. Během tohoto dne hasiči řešili 5krát více případů technické pomoci než jindy. Technická pomoc zahrnuje zejména odklízení spadlých stromů a sloupů přes cesty nebo zajištění nebezpečné střešní krytiny. V tento den k technické pomoci patřila také evakuace skoro 50 osob z dětského tábora v Hlavicích na Liberecku. Děti byly převezeny do bezpečí místního kulturního domu v okamžiku, kdy se výrazně zhoršily povětrnostní podmínky. Dvě jednotky hasičů děti snadno lokalizovaly v terénu také proto, že organizátor akce neopomněl svou povinnost a předem akci nahlásil včetně GPS souřadnic místa konání.  

Dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je osoba pořádající zotavovací akce a tábory pro děti povinna jeden měsíc před zahájením akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví: termín, místo konání akce, počet dětí, způsob zajištění pitnou vodou a způsob stravování účastníků. Zotavovací akcí je myšlen organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů. Stejné povinnosti platí během roku i pro organizátory škol a školek v přírodě.

Na výše zmíněný zákona navazuje Dohoda o spolupráci při evidenci rekreačních akcích uzavřená mezi MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a MZ sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví z roku 2008. Smyslem dohody je zajistit účastníkům akcí ochranu před mimořádnými událostmi, které mohou nastat. Zatímco orgány ochrany veřejného zdraví evidují informace o akcích na základě ohlašovací povinnosti, tak hasiči provozují geograficko-informační systém, který umožňuje tato místa přesně lokalizovat pro všechny složky integrovaného záchranného systému.

Příjem informací, jejich zpracování, export do databáze a aktualizace mapového zobrazení probíhá v centrálním datovém skladu Hasičského záchranného sboru ČR, který se nachází v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

„Důvodem vytvoření systému byla snaha o získání co možná nejpřesnějších údajů, kde a kdy se nachází větší skupiny osob v dočasných tábořištích. Tyto osoby mohou být ohroženy záplavami, vichřicí, lesním požárem nebo třeba nebezpečným hmyzem. Díky přesnému místu pobytu mohou jednotky hasičů určit nejkratší cestu a provést rychlý zásah či evakuaci.“ doplnil plk. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru integrovaného záchranného systému MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Tabulka č. 1: Počet evidovaných zařízení v databázi Hasičského záchranného sboru ČR

Kraj

Počet zařízení k 7. 7. 2016

Hlavní město Praha

1

Středočeský kraj

476

Jihočeský kraj

593

Plzeňský kraj

449

Karlovarský kraj

82

Ústecký kraj

201

Liberecký kraj

823

Královéhradecký kraj

622

Pardubický kraj

187

Kraj Vysočina

567

Jihomoravský kraj

249

Olomoucký kraj

213

Zlínský kraj

386

Moravskoslezský kraj

281

Celkem

5130

Obrázek č. 1: Ukázka rozmístění zařízení na mapě
tab_2.JPG

Obrázek č. 2: Ukázka vyhledání lokality, kde je zařízení umístěno
tab_4.JPG

Spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR s Krajskými hygienickými stanicemi se velmi osvědčila. Zkušenosti hasičů ukazují, jak cenné pro varování nebo zásah jsou data, která před rokem 2008 nebyla k dispozici. Výše zmíněný projekt přispívá k větší bezpečnosti dětí i dospělých na letních táborech, školách v přírodě, skautských setkáních a dalších rekreačních či zotavovacích akcích. Organizátoři těchto akcí by tak rozhodně neměly na svou zákonnou ohlašovací povinnost zapomínat.

Podklady poskytl:
pplk. Ing. Zdeněk Červenka z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

ViewImage2.jpg

vytisknout  e-mailem