HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

  1. Evakuace
  2. Evakuace obyvatelstva na území Libereckého kraje

Na základě zpracované analýzy rizik Libereckého kraje se dlouhodobá evakuace obyvatelstva v kraji plánuje pouze ze záplavových území ohrožených přirozenými nebo zvláštními povodněmi. Evakuační plány pro případ povodní jsou součástí zpracovaných povodňových plánů obcí.

krátkodobou evakuací se počítá u subjektů, které mají stanoveny zóny havarijního plánování, v zařízeních s nebezpečnými chemickými látkami a při haváriích mobilních kontejnerů nebo zásobníků s nebezpečnou látkou. Evakuační plány pro případ úniku nebezpečné chemické látky jsou součástí zpracovaných vnějších havarijních plánů.

Zóny havarijního plánování jaderných zařízení, pracoviště s velmi významnými zdroji ionizujícího záření se v Libereckém kraji nenacházejí.

Zájmové prostory ozbrojených sil, území vyčleněná pro potřeby operační přípravy a předpokládané bojové činnosti v Libereckém kraji nebyly dosud Ministerstvem obrany ČR určeny.

V závislosti na druhu MU a lokalitě jejího výskytu lze na základě zkušeností z minulých let předpokládat, že evakuaci je nutno zajistit pro cca 10–30 % obyvatelstva (mimo přednostně evakuované skupiny). Ostatní obyvatelstvo opustí ohrožený prostor samovolně pěšky nebo za pomoci vlastních dopravních prostředků.

Pro evakuované obyvatelstvo má každá obec vytipováno minimálně jedno přijímací středisko, pro krátkodobou evakuaci se v místě zásahu využívá evakuační autobus HZS LK.

vytisknout  e-mailem