Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elearning projekt STOPY

E-learningový výukový program pro identifikaci stop šíření požáru znatelných na karoseriích dopravních prostředků.

Úvod

Technický ústav požární ochrany řeší od roku 2017 výzkumný projekt VI20172019065 „Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR“. Hlavním cílem projektu je zmapování a definování jednotlivých charakterů stop šíření požáru znatelných na povrchu karoserií dopravních prostředků v souvislosti s umístěním a intenzitou iniciačního zdroje tepelného působení (požáru). Příspěvek se zabývá způsobem výuky těchto poznatků a postupů v rámci ohledání požárem zasaženého vozidla. Posluchači budou seznámeni se strukturou výukového programu a jeho hlavními přínosy.

  1. Struktura výukového programu:

Metodika je rozdělena tak, aby posluchač:

  • prvotně pochopil mechanismus vznik stop,
  • následně jednotlivé druhy stop pojmenovány a rozděleny podle směru tepelného namáhání,
  • dále je popsán charakter stop, tedy jednotlivé indikátory, které pozorovatele navedou na zjištění směru šíření požáru, který dané stopy vytvořil.
  • 4. kapitola se zabývá vnímáním stop vzniku požáru na jednotlivých plochách vozidla v kontextu s celkovou dynamikou požáru.
  • následující kapitola mluví o správném způsobu dokumentace vozidla ve vztahu ke stopám šíření požáru a je zde uveden příklad ohledání vozidla, kde je demonstrováno správné kladení otázek a postup ohledání.


    Metodika končí seznamem použité literatury a přílohou.

Metodika je tedy rozdělena celkem do čtyř kapitol. Každá kapitola bude vysílána jeden den, délka bude 20 – 30 min. Celý výukový program je tedy koncipován na čtyři dny. První tři kapitoly budou čistě výukové, kde bude posluchač seznámen s mechanismem vzniku stop, dále s jednotlivými charaktery (indikátory), podle kterých může poznat směr šíření požáru na dané pozorované ploše karoserie (viz obr. č. 1).

Součástí prvních tří výukových kapitol bude vnímání stop v kontextu s celkovou situací na místě požáru a s celkovou dynamikou požáru. Dále bude řešena otázka postupu ohledání a fotodokumentace vozidla za účelem vytyčení a zužování  oblasti kriminalistického ohniska vzniku požáru.

Poslední čtvrtá kapitola bude zaměřena na ukotvení získaných poznatků z teorie v rámci řešení praktických případů požárů dopravních prostředků. Úspěšné absolvování bude stvrzeno certifikátem, posluchač si bude moci stáhnout návod k fotodokumentaci vozidla a charakter hlavních indikátorů.


                                                 Úvod                                                                                                  Kapitola 1


                                              Kapitola 2                                                                                            Kapitola 3


                                              Kapitola 4

Závěr

Uplatnění metodiky bude v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů osobních automobilů i objektů, kde lze uvažovat o vzniku požáru v prostoru vozidla zaparkovaného v jeho blízkosti, nebo vně. Uživateli této metody budou vyšetřovatelé požárů HZS ČR, Příslušníci Policie ČR, kteří se touto problematikou zabývají a soudní znalci.

Použitá literatura

[1] SANŽA ŠAFRÁNEK, O., Stopy šíření požáru na karosériích a konstrukčních dílech dopravních prostředků – Diplomová práce, Praha 2015.

[2] SUCHÝ, O. a kol., Výzkum efektivnosti vybraných hasiv – Chování lithiových baterií a hořlavých kovů za zvýšených teplot, v podmínkách požáru a způsoby jejich hašení – Závěrečná výzkumná zpráva s výsledky řešení v r. 2011 - 2015, Praha 2016.

[3] SUCHÝ, O. a kol., Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR – Dílčí výzkumná zpráva s výsledky řešení v r. 2017, Praha 2018.

[4] KARL, J. a kol., Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR – Dílčí výzkumná zpráva s výsledky řešení v r. 2017-18, Praha 2019.

                                                                                                                                                                                        Filip Gargulák 08.04.2020

vytisknout  e-mailem