HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Efektivní zásah díky zdrojům z Evropské unie

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje požádal o prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie na pořízení techniky s cílem zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. Projekt se jmenuje Efektivní zásah.  

iop.jpg
iop.jpg

Efektivní zásah díky zdrojům z Evropské unie
 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje požádal o prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana na pořízení techniky s cílem zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. Projekt se jmenuje Efektivní zásah. 
Hasičský záchranný sbor podal v těchto dnech projekt na základě výzvy Ministerstva vnitra k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu. Jde o pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. HZS chce pořídit kvalitativně novou, moderní techniku a věcné prostředky požární ochrany.
 
V případě HZS Ústeckého kraje jde o tyto prostředky:
 • velitelský automobil,
 • dopravní automobil,
 • užitkový automobil,
 • tlakové láhve k izolačnímu dýchacímu přístroji kompozitové,
 • protichemické ochranné oděvy typu 1a,
 • zásahový radiometr,
 • mobilní infračervený spektrometr FTIR,
 • pračka a sušič,
 • celokovová loď s motorem a přívěsem pro přepravu,
 • termokamera pro hasiče,
 • prostředky statického zabezpečení budov - sada redukovaná,
 • těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody
 
Cílem projektu je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a zlepšení podmínek zásahu na místě mimořádné události působením HZS Ústeckého kraje, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí. Cíle bude dosaženo pořízením moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro HZS Ústeckého kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility HZS kraje při zásahové činnosti. Nová technika umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných událostí a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby). Bude umožněna pružnější reakce na nové a měnící se podmínky v zásahové činnosti. S generačně novou mobilní technikou a technologiemi bude dosaženo rychlejšího bojového rozvinutí na místě zásahu (vyšší mobilita), rychlejší reakce a efektivnější zásah na místě, což může vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události. Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče, což zlepšuje podmínky na místě zásahu a stává se nezbytným předpokladem provádění efektivní zásahové činnosti HZS kraje.
 
Projekt je částí operace Efektivní zásah, realizací obdobných projektů v ostatních krajích.
 
Předpokládané datum ukončení 30.04.2014
 
 Více o integrovaném operačním programu:

vytisknout  e-mailem