HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dva hasičské projekty k Mezinárodnímu dni snižování rizika katastrof

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) se připojuje k propagaci v našem prostředí dosud málo známého Mezinárodního dne snižování rizika katastrof, který se slaví již od roku 1989 vždy 13. října. Právě proto hasiči konkrétně tento den, 13.10.2021, zahajují nový projekt vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti ochrany člověka při mimořádných událostech a běžných rizicích.  HZS MSK chce zároveň touto cestou představit své mezinárodní aktivity v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi a svoji účast v mezinárodním projektu s názvem IPA Flood & Fire,

Mezinárodní den snižování rizika katastrof („Disaster Risk Reduction“) se připomíná již od roku 1989, kdy byl přijat a vyhlášen Generálním shromážděním OSN. Cílem tohoto dne je zvýšení globálního povědomí o riziku katastrof a povědomí o potřebách snižování tohoto rizika. OSN (a další mezinárodní záchranné a bezpečnostní subjekty) se snaží tímto dnem upozornit i na skutečnost, že případné katastrofy, a s tím související ztráty na životech a velké sociální a ekonomické ztráty, zasahují nejvíce lidi a komunity na lokální úrovní. Každoročně jsou následky různých katastrof ohroženy a postiženy miliony lidí na celém světě. OSN chce tímto dnem posílit připravenost krajin a jejich vlád na různé druhy katastrof, či už přírodní, nebo antropogenní.

Vzdělávací seminář pro pedagogy – letos neobvykle v distanční formě – byl zahájen 13.10.2021 na stránkách HZS MSK. Přihlásit se může každý pedagog ze základní školy v Moravskoslezském kraji, díky distanční formě bude navíc flexibilnější k možnostem každého učitele. Trvat má zhruba měsíc, pokračování je připraveno podle aktuálního zájmu. Seminář je zaměřen na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, včetně začlenění do školních vzdělávacích programů. Představeny budou rovněž metody a formy implementace témat do pedagogické praxe, ukázány příklady dobré praxe a předvedení edukativních materiálů.

Všechny základní školy v Moravskoslezském kraji již dostaly vysvětlující dopisy a maily s kontaktními údaji. Seminář je připraven zde: https://www.hzscr.cz/clanek/vzdelavani-pedagogu-zakladnich-skol-v-roce-2021.aspx

HZS MSK realizuje v rámci preventivně výchovné činnosti řadu dalších vzdělávacích aktivit. Nosným preventivním programem je „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který je určen pro žáky 2. a 6. tříd základních škol. Preventivní program je zaměřen na základní znalosti o procesu hoření, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, opatření ochrany obyvatelstva, tzn. způsoby varování a chování při nařízené evakuaci, nebezpečí v přírodě, základní způsoby chování v nebezpečných situacích, přivolání pomoci, linky tísňového volání a další. V průměru za poslední roky navštívili instruktoři s tímto programem na 80 % ZŠ v Moravskoslezském kraji.

Zvláštní pozornost věnují hasičští preventisté školským zařízením, která jsou v územích ohrožených úniky nebezpečných látek či přirozenou povodní. Své preventivní aktivity zaměřuje HZS MSK rovněž na seniory, kde se účastní besed organizovaných kluby seniorů. Široká veřejnost je oslovována na akcích s tématikou bezpečnosti, kterými jsou např. Dny NATO, Ostravská muzejní noc, Den s IZS. V blízké budoucnosti budou moci občané navštívit rovněž unikátní Městečko bezpečí, které má vyrůst v Ostravě-Zábřehu nedaleko nákupního centra, ve kterém budou probíhat vzdělávací programy nejen pro žáky a studenty škol, ale rovněž pro pedagogy, složky IZS, představitele veřejné správy i veřejnost.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou tyto aktivity v posledních měsících (téměř dvou letech) výrazně 
omezeny. Věříme ale, že se dnešní dosud neutěšený stav brzy vrátí do normálních kolejí (a my se vrátíme
do škol a k veřejnosti) …

Cílem projektu IPA Flood & Fire je zvýšení úrovně protipovodňové ochrany a ochrany před lesními požáry v zemích západního Balkánu a Turecka. Členy mezinárodního konsorcia jsou instituce z oblasti krizového řízení a požární ochrany z 5 členských států EU – České republiky, Itálie, Rumunska, Slovinska a Švédska. Projekt IPA Flood & Fire je financován Evropskou unií z programu IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), který je za měřen na pomoc přidruženým zemím Evropské unie. Partnery projektu z přidružených zemí EU jsou tak Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie.

Českou republiku aktivně reprezentuje výhradně HZS MSK a angažuje se jak v oblasti protipovodňové ochrany, tak v oblasti ochrany proti lesním požárům. HZS MSK je přitom lídrem části projektu zaměřené na přeshraniční protipovodňovou spolupráci v partnerských zemích s cílem nastavení mechanizmů a postupů pro sdílení a výměnu informací a mezinárodní pomoci v případě povodní. HZS MSK bude zároveň přispívat jako konzultant i v oblasti managementu lesních požárů, kdy se bude aktivně účastnit i mezinárodních cvičení v této oblasti.

Odkazy do noveho okna

projektIPA_MSkraj (1)

projektIPA_MSkraj (1) 

Detailní náhled

projektIPA_MSkraj (1)

projektIPA_MSkraj (1) 

Detailní náhled

projektIPA_MSkraj (2)

projektIPA_MSkraj (2) 

Detailní náhled

seminarucitele_MSkraj_ilustracni

seminarucitele_MSkraj_ilustracni 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem