Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Druhý ročník ankety Hasič roku zná své vítěze

11. května 2011 (Ivana Svitáková) - Dne 10. května 2011 byla v Trojském zámku v Praze slavnostně předána ocenění v anketě Hasič roku 2010 z rukou náměstka ministra vnitra ing. Viktora Čecha a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána. Ocenění převzali příslušníci i občanští zaměstnanci HZS ČR a to v individuálních i kolektivních kategoriích.  

Fotografie: FotogalerieKe stažení na konci článku 
 
Součástí slavnostního odpoledne druhého ročníku ankety Hasič roku 2010 bylo také předání medailí Mistrům Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2010 v pěti sportovních soutěžích.
 
Anketa „Hasič roku 2010“
 
Do druhého ročníku ankety bylo z HZS ČR zasláno celkem 49 nominací, do sedmi kategorií. O pořadí rozhodla 17 ti členná porota. V rámci ankety byla také udělena Cena ministra vnitra za výrazný úspěch hasičů na mezinárodním poli v loňském roce.
 
Jsme svědci nově vznikající tradice ocenění jednotlivců a skupin, je to vhodná příležitost připomenout veřejnosti jejich nepostradatelnost“, řekl náměstek ministra vnitra Viktor Čech.
 
 „Vážím si práce všech hasičů a občanských zaměstnanců sboru, bez kterých by tato práce nešla vykonávat. Žádný z oceněných nezdůrazňoval sám sebe a svou vlastní zásluhu, ale práci všech, celého kolektivu, práci pro ty, kteří to potřebují“, uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Miroslav Štěpán. 
 
Kategorie „Hasič roku 2010“
 
První místo získal nprap.Jiří Klášterka z HZS hl. m. Prahy za záchranu dvouletého dítěte z parapetu okna ve čtvrtém patře.
 
Druhé místo patří plk. Ing. Janu Pastuchovi z HZS Olomouckého kraje za záchranu třicetiletého muže topícího se pod jezem v řece Bělá.
 
Třetí místo získal nstržm. Lubomír Erban z HZS Libereckého kraje za záchranu života řidičky a její čtyřleté dcery z hořícího automobilu.
 
 
Kategorie „Velitel/Vedoucí roku 2010“
 
První místo získal mjr. Ing. Tomáš Hradil z HZS Středočeského krajeza přípravu a vedení USAR týmu především v rámci klasifikačního cvičení CZERT IEC 2010, kdy tým získal certifikát OSN.
 
Druhé místo patří plk. Jaroslavu Klímovi, který po celou dobu své služební činnosti prokázal výborné velitelské schopnosti a dlouhodobě tak patřil k nejlepším velitelům v rámci HZS Plzeňského kraje.
 
Třetí místo získal Jaroslav Muchl za výborné manažerské schopnosti, dlouhodobou, obětavou a poctivou práci pro HZS Jihočeského kraje.
 
 
Kategorie „Občanský zaměstnanec HZS ČR roku 2010“
 
Titul Občanský zaměstnanec HZS ČR za rok 2010 získal zavýborné pracovní výsledky a profesionální práci ředitel Opravárenského závodu Olomouc Ing. Metoděj Tunys.
 
Druhé místo si odvezl také do Olomouce ředitel Základny logistiky ing. Jiří Němeček.
V roce 2010 se velmi výrazným podílem zasloužil na budování Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu. Oceněný dlouhodobě dosahuje vynikajících pracovních výsledků, svým přístupem a kreativitou při plnění úkolů se podílí na zvyšování prestiže HZS ČR.
 
Paní Ivana Nadrchalová po celou dobu svého z počátku služebního, později zaměstnaneckého poměru byla vysoce hodnocena pro vstřícný postoj ke svým kolegům a profesionálních zvládnutí všech rozsáhlých změn v oblasti účetnictví. Za své dvacetileté působení v oblasti požární ochrany si paní Nadrchalová z HZS Pardubického kraje zasloužila třetí místo v kategorii Občanský zaměstnanec roku 2010.
 
 
Kategorie „Projekt roku 2010“
 
První místo získal rozsáhlý projekt HZS Karlovarského kraje „Rizika silniční a železniční dopravy - interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy“, který jeurčen obyvatelstvu, zejména pedagogům a rodičům k výchově a přípravě dětí a mládeže v oblasti rizik silniční a železniční dopravy a v oblasti jejich požadovaného chování, ale i k samostatné přípravě dětí a mládeže, založené na motivačním přístupu a zajímavosti provedení.
 
Druhé místo v Kategorii Projekt roku získal projekt Národní základny humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
 
Cílem projektu bylo vytvoření min. 2 500 m2 nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu a distribuci humanitární pomoci z nebo do Základny nebo na jakékoliv místo určení. Projekt vytvořil potřebnou infrastrukturu pro příjem a poskytování humanitární pomoci, která je garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti v České republice. Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahraničí dojde ke zlepšení vnímání České republiky jako země poskytující včasnou pomoc, čímž může dojít k růstu její prestiže. 
 
Třetí místo v této kategorii získala konference „Červený kohout“ HZS Jihočeského kraje. Konference s 13-ti letou tradicí patří mezi nejvýznamnější konference v oboru požární ochrany pořádaných v České republice. Konference přesáhla regionální charakter a získala charakter konference s mezinárodní účastí.
 
 
Kategorie „Zásah roku 2010“
 
Prvenství si odvezli hasiči z HZS Karlovarského kraje za záchranu dvou osob a psa probořených v ledě.
 
Druhé místo získal zásah pražských hasičů při zdolávání požáru na Florenci.
 
Třetí místo patří HZS Plzeňského kraje za zásah při záchraně tonoucího dítěte z tekutého písku.
 
 
Kategorie „Kolektiv roku 2010“
 
První místo získal kolektiv leteckých záchranářů HZS hl.m. Prahy. Kolektiv dvanácti leteckých záchranářů dlouhodobě prokazuje souhru všech svých členů a při zásazích prokazuje vysokou profesionalitu. Tato elita mezi lezci je to, nač můžeme být právem pyšní. Jejich připravenost se projevila i v srpnu 2010 při povodních v Libereckém kraji, kdy čtyři z nich zachránili celkem 38 osob.
 
Kolektiv Územního odboru Děčín, HZS Ústeckého kraje si odvezl druhé místo v kategorii Kolektiv roku za rok 2010. Nominovaný kolektiv se velmi významnou měrou podílel na likvidaci mimořádných událostí velkého rozsahu (bleskové povodně), které zasáhly postupně území celého okresu Děčín.
 
Třetí místo v kategorii Kolektiv roku patří povodňovým odřadům HZS Královéhradeckého kraje, které zasahovaly v srpnu 2010 v obci Raspenava. Ve velmi náročném terénu se hasičům podařilo např. evakuovat ze zasažených oblastí téměř třicet obyvatel a také domácí zvířata. Následně se hasiči podíleli na likvidačních pracích.
 
 
Galerie osobností HZS ČR
 
Do Galerie osobností HZS ČR jsou uvedeny osobnosti, které se výraznou měrou dlouhodobě podílely na rozvoji požární ochrany ČR.
 
Za rok 2010 byl uveden do Galerie osobností plk. Ing. Pavel Stoklásek, in memoriam.
Bývalý náčelník Hlavní správy Sboru požární ochrany MV ČSR.
 
Tuto funkci zastával nejdéle ze všech poválečných představitelů profesionální požární ochrany u nás, a to od května 1975 do října 1990.  Jmenovaný je také jedním ze dvou představitelů, jejichž působení se nesmazatelně zapsalo do historie požární ochrany. Ing. Pavel Stoklásek navázal na základy, které v šedesátých letech minulého století položil jeden z jeho předchůdců, JUDr. Miroslav Řepiský.
 
Plk. Stoklásek po svém nástupu do funkce zavedl do profesionální požární ochrany pevnou organizační strukturu. Byl u zrodu moderní právní úpravy požární ochrany - zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Snažil se o změnu pracovního poměru příslušníků na služební poměr.    
 
 Cenu ministra vnitra za rok 2010 získal USAR odřad ČR
 
Zkratka USAR (Urban Search and Rescue) vychází z anglického výrazu pro vysoce specializovanou činnost a v doslovném překladu znamená prohledávání a záchranu osob v městském (urbanizovaném) prostředí. Přestože Česká republika neleží v oblastech potenciálně ohrožených zemětřesením, tedy obecně příčinou statického narušení budov s nejrozsáhlejšími důsledky, jednotky požární ochrany musí každoročně řešit řadu zásahů, kdy dojde ke kolapsu budov a konstrukcí.
 
Materiálně technické zabezpečení USAR odřadu se dle metodiky INSARAG vytváří na 10 dní operační činnosti v místě zásahu tak, aby odřad byl pokud možno co nejvíce soběstačný a nezatěžoval stát vyžadující pomoc.
 
Česká republika je tedy schopna poskytnout v rámci mezinárodních záchranných operací USAR odřad té nejvyšší kategorie HEAVY, který splňuje výše uvedené. Tento odřad se skládá z velitele odřadu, celkem z 28 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, 27 příslušníků HZS hl. m. Prahy, 10 kynologů se záchrannými psy a platným atestem se specializací „S“ (sutiny) a dvou lékařů z Úrazové nemocnice Brno.
 
Složení USAR odřadu je koncipováno tak, aby zajistilo 24 hodinové nasazení na dvou místech současně po dobu deseti dnů.
 
Veškerá snaha a úsilí byly zhodnoceny v průběhu klasifikačního IEC cvičení - Insarag External Classification, které se konalo 10. – 14. října 2010 v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Cílem IEC cvičení bylo deklarovat, že český USAR odřad je po organizační, operační, taktické, technické a odborné stránce připraven v místě mimořádné události efektivně zasahovat jako těžký tým (kategorie HEAVY) podle standardů INSARAG.
 
USAR odřad ČR byl v říjnu 2010 klasifikován jako "Těžký USAR". Tohoto ocenění docílil jako šestnáctý tým ve světě od roku 2005.
 
 
Mistr Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2010
 
V rámci slavnostního odpoledne předání ocenění v anketě Hasič roku, byly také z rukou generálního ředitele HZS ČR předány medaile Mistrům HZS ČR za rok 2010. Tady těm příslušníkům HZS ČR, kteří získali v rámci sportovních soutěží HZS ČR titul Mistr a to jak v soutěži jednotlivců, tak i kolektivů.
 
Mistrem HZS ČR v požárním sportu se stalo družstvo HZS Plzeňského kraje ve složení mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička, nstržm. Martin Provazník, ppor. Pavel Sloup, nprap. Ing. Jan Hůla, nstržm. Alexandr Matoušek, nprap. Michal Bečvář, nstržm. Jindřich Harasimovič, nstržm. Vlastimil Žák, nstržm. Jiří Herian, nstržm. Pavel Pavlíček.
 
Mistrem HZS ČR ve futsalu se stalo mužstvo HZS Moravskoslezského kraje ve složení: npor. Bc. František Koch, pprap. Jan Vrána, kpt. Ing. Martin Pliska, por. Ing. Marek Pohorelli, nprap. Ing. Martin Randýsek, nprap. Bc. Radim Strakoš, pprap. Pavel Vašátko, nstržm. Milan Faldýn, nstržm. Roman Šimeček, pprap. Jaromír Glac , por. Ing. Daniel Kyška, nprap. Jiří Tvrdý.
 
Pražští příslušníci převzali medaile za získání titulu Mistra HZS ČR v soutěži  vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Tým tvoří nprap.Petr Novák, DiS, pprap.Zbyněk Pochman, pprap.Robert Matějka, nstržm. David Horák.
 
Jakub Pěkný, příslušník HZS Moravskoslezského kraje získal medaili za titul Mistra HZS ČR v požárním sportu, a sice v dvojboji. Další individuální medaili převzal triatlonista Lukáš Krpec, také z HZS Moravskoslezského kraje.
 
Kulturní vystoupení oceněným zpestřil pěvec ze sousedního Německa Daniel Dorn , Teraza Špačková a Jan Talaga z folklórního sdružení Modřenec Praha, kvintet Hudby hradní stráže a Policie ČR. Roli asistentů se profesionálně ujali malí hasiči z Brandýsa nad Labem.
 
  
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz
Fotografie

 

vytisknout  e-mailem