HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Druhé kolo soutěže o Hasičské pohádky

V předvánočním čase nabízí HZS Olomouckého kraje možnost vyhrát tři výtisky knížky Hasičských pohádek. První kolo soutěže proběhlo v týdnu od 28. listopadu do 2. prosince 2016 a už zná svého vítěze, druhé kolo startuje právě dnes, tj. v pondělí 5. prosince 2016. 

První týden se do soutěže zapojilo téměř 70 soutěžících, v pátek 2. prosince 2016 proběhlo losování prvního výherce knížky Hasičské pohádky a stal se jím Petr Kostka z Rájce. Gratulujeme.

Další knížka už čeká na nového majitele, který správně odpoví na otázky níže. Proto pokud chcete, aby vaše děti pod stromečkem našli krásnou hasičskou knížku, neváhejte a zašlete nám vaše odpovědi.

Soutěžní otázky 2. kola (5. prosince 2016 - 9. prosince 2016 do 12:00 hodin)

1. Kolik a jaké signály sirén se v současné době používají?

2. Jaké znáte stupně povodňové aktivity a kdo je vyhlašuje?

3. Jak často musím čistit a kontrolovat spalinovou cestu u kotle na tuhá paliva do 50 kW při celoročním provozu?

4. Jaké informace při dopravní nehodě musíte oznámit na tísňovou linku?

5. K čemu v domácnosti slouží detektor plynu a kam ho správně umístit?

Správné odpovědi zasílejte pouze e-mailem na adresu soutez@hzsol.cz nejpozději do pátku 9. prosince 2016 do 12:00 hodin. Nezapomeňte připojit svoji poštovní adresu!

Pravidla soutěže

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se v předvánočním čase rozhodl, že uspořádá soutěž o tři knížky Hasičských pohádek. Soutěžit se bude tři týdny vždy od pondělí do pátku o jednu knížku. V pondělí bude na webu HZS OLK a na Facebooku zveřejněno pět otázek a soutěžící mohou do pátku do 12 hodin posílat správné odpovědi. V pátek ve 12 hodin bude přijímání správných odpovědí uzavřeno a vylosován bude jeden výherce, který knížku obdrží.

Soutěž startuje v pondělí 28. listopadu a končí v pátek 16. prosince 2016. Odpovědi zasílejte na e-mail soutez@hzsol.cz. Aby mohl být e-mail zařazen do slosování, musí obsahovat správné odpovědi na všech pět otázek, jméno a adresu odesílatele (abychom na ni mohli zaslat případnou výhru).

Správné odpovědi na soutěžní otázky 1. kola

1. Kdy se v České republice provádí pravidelná zkouška sirén?

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem. V případě akustické aktivace koncových prvků varování v důsledku technické závady nebo neoprávněného zásahu třetí osoby informuje obecní úřad obce, ve které k této události došlo, bezodkladně obyvatele obce a hasičský záchranný sbor kraje. Výjimku tvoří Olomoucký kraj, kdy je zkouška sirén prováděna ve 12.10 hod.

2. Které organizace patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému?

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

3. Jaké známe druhy hasicích přístrojů a k čemu se používají?

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na: pěnové, vodní, práškové, sněhové, halotronové

Pěnový HP

  • vhodný na pevné hořlavé látky,  benzín, nafta, minerální oleje a tuky,
  • nesmí se použít na elektrická zařízení pod proudem a lehké  a hořlavé alkalické kovy

Vodní HP

  • vhodný na papír, dřevo a další pevné hořlavé látky, alkoholy,
  • nesmí se použít na elektrická zařízení pod proudem, na lehké  a hořlavé alkalické kovy, látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny) a na rostlinné a živočišné tuky a oleje

Práškový HP

  • vhodný na elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzín, naftu, olej, pevné materiály, počítače, televizory a další elektroniku
  • nesmí se použít na lehké a hořlavé alkalické kovy

Sněhový HP (CO2)

  • vhodný na elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny a jemnou mechaniku a elektronické zařízení
  • nesmí se použít na lehké a hořlavé alkalické kovy, hořlavý prach a sypké látky

Halotronový HP

  • vhodný pro hašení všech materiálů, automobilů, jemné mechaniky a elektroniky, počítačů, elektrických zařízení pod proudem, archivů a cenných materiálů
  • nepoužívat v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození zdraví!

Do domácnosti použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

4. Pokud se vám při vaření vznítí olej na pánvi, jak ho uhasíte?

Horký olej na pánvi NIKDY nehasím vodou nebo vodním hasicím přístrojem, nejprve vypnu přívod energie (elektřina, plyn), pokud nemám k dispozici hasicí roušku nebo hasicí přístroj, můžu použít improvizované prostředky, například: nehořlavý sypký materiál (sůl, hlína z květináče), mokrou utěrku nebo hadr, pokličku, pečicí plech.

5. Co je to číslo 112 a kam se po jeho vytočení dovoláte?

Tísňová linka 112, pomocí které se dovolám pro pomoc záchranářům ve všech členských státech EU. Je cizojazyčná. Linka 112 je „Jednotné evropské číslo tísňového volání“. Je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů. Je zdarma na celém území EU.  Umožňuje určení polohy volajícího. Linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. V ČR se dovolám na operační střediska HZS ČR.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci@hzsol.cz

Odkazy do noveho okna

losování_Hasičské pohádky

losování_Hasičské pohádky 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem