Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

Informace ohledně poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. 

 • Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 • Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 • Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 • Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 • Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 • Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 • Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 • Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022

Informace z 30. 9. 2021 - AKTUALIZACE

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku ve výzvě JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu u Pardubického kraje, a to na základě přezkumu žádosti. Aktualizovaný pořadník ZDE

Informace z 30. 9. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2022 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 7:
- Výzvy JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky,
- Výzvy JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu,
- Výzvy JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice,
(dále jen "Výzva").

Výzva JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2022. Pořadník uveden ZDE.

Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů, případně ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2022 (viz čl. 2 "Výzvy").
Očekává se, že bude uspokojeno cca 45 žádostí.  

Výzva JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2022. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel  HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2022. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2022 a s ohledem na skutečnou výkonnost Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace z 31. 3. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.

JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2021 od 00:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 13. května 2021 v 23:59 hodin

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou do 13. května 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2022_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2022_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2022_STAVBA

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021

Informace z 7. 4. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníků ve všech výzvách a to zejména na základě odstoupení některých žadatelů od dotace. Aktualizované pořadníky ke stažení:
JSDH_V1_2021
JSDH_V2_2021

JSDH_V3_2021

Informace z 17. 3. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku ve výzvě JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky. Aktualizovaný pořadník ke stažení ZDE.

Informace z 22. 2. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku ve výzvě JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky. Aktualizovaný pořadník ke stažení ZDE.
Aktualizace byla provedena s ohledem na:
- skutečnou výši finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů,
- převod uspořených prostředků z jiných dotací,
- odstoupení obcí Povrly (rekonstrukce požární zbojnice – Ústecký kraj) a Zavidov (pořízení nového dopravního automobilu – Středočeský kraj) od dotace v pořadnících daných krajů, kde již nejsou k dispozici náhradníci.

Informace z 30. 11. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2021, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako "předpokládaně alokováno dle Čl. 8 bodu 9 Výzvy", následující níže uvedené dokumenty.
Dále sdělujeme. že v týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou zástupcům obcí, na e-mailové adresy uvedené v žádosti zaslány přihlašovací údaje do portálu hasici-elearning. V rámci e-learningového kurzu bude příjemce seznámen s podrobnostmi postupu administrace dotace. Například v e-learningu budou k seznámení podrobné audio prezentace k problematice technických podmínek CAS i DA.

VÝZVA JSDH - V1 - 2021 CAS

Vzorové technické podmínky pro pořízení nové CAS:

Vzorové technické podmínky pro rekonstrukci CAS

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V1 - CAS

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

VÝZVA JSDH - V2 - 2021 DA

Vzorové technické podmínky pro pořízení DA:

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V2 - DA

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

VÝZVA JSDH - V3 - 2021 STAVBA

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA - Postup administrace dotace
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA - Postup schválení a změny projektové dokumentace

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

Informace z 18. 11. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že konzultace ke zpracování technických podmínek a k postupu realizace akce v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (ve všech výzvách) proběhne elektronickou formou. Veškeré informace budou zaslány elektronickou poštou zástupcům obcí nejpozději do 30. 11. 2020.

Informace z 24. 8. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2021 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 7:
- Výzvy JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV- 51742-1/PO-IZS-2020,
- Výzvy JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV- 51742-2/PO-IZS-2020,
- Výzvy JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j.MV-51742-3/PO-IZS-2020,
(dále jen "Výzva").
Hodnoceno bylo celkem 811 žádostí. 43 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených ve výzvě V1, V2 nebo V3. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2021. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů, případně ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2021 (viz čl. 2 "Výzvy"). 
Očekává se, že bude uspokojeno cca 45 žádostí. 

Výzva JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2021. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2021. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2021 a s ohledem na skutečnou výkonnost Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

Informace z 9. 4. 2020

Vzhledem k častým dotazům uvádíme odkaz na stránky MV s informacemi k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.

Informace z 1. 4. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021.

JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2020 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. května 2020 v 23:59 hodin. Zároveň upozorňujeme, že 4. dubna 2020 bude na PORTÁLU probíhat instalace nové verze a v tuto dobu nemusí být webové stránky pro podání žádosti přístupné. Děkujeme za pochopení. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) statutárním zástupcem a zaslat datovou schránkou do 14. května 2020 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být dle čl. 5 bodu 2b) "Výzvy" dále podepsaná statutárním zástupcem.

Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020

Informace z 12. 5. 2020

MV - GŘ HZS ČR Vám sděluje, že obdrželo finanční prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Na základě výše přidělených prostředků byly do následující tabulky doplněny údaje o předběžné alokaci prostředků dle čl. 7 bodu 9 "Výzvy  JSDH_V1-2020 Pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro rok 2020", a to u žadatelů do 41. místa v pořadí včetně. Výzva je částečně (10 mil. Kč) financována také z prostředků státního rozpočtu.

Informace z 9. 4. 2020

Vzhledem k častým dotazům uvádíme odkaz na stránky MV s informacemi k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.

Informace z 2. 4. 2020

MV - GŘ HZS ČR má i v situaci, vyvolané dopady onemocnění covid-19 na společnost a ekonomiku,  zájem podpořit obce, jakožto zřizovatele JSDH obcí. Vzhledem k pozastavení výroby některých firem, by se obce mohly dostat do časové tísně. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že  termín realizace akce, uvedený v dokumentu Registrace akce, lze prodloužit na základě žádosti příjemce dotace.

Informace z 4.12.2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2020, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako "předpokládaně alokováno dle Čl. 8 bodu 9 Výzvy", následující dokumenty:

Vzorové technické podmínky na:

CAS
nová cisternová automobilová stříkačka 20
nová cisternová automobilová stříkačka 30

DA
dopravní automobil v provedení základním
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení

Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.
https://www.hzscr.cz/clanek/seznam-vydanych-certifikatu-od-roku-2005.aspx

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:
Žádost o registraci akce
Žádost o registraci akce - změna
Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
Žádost o proplacení dotace
Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce (DA a CAS)
Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce (STAVBA)


Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V1 - CAS
Prezentace k Výzvě V2 - DA
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA
        + Doplňující informace ke zpracování projektové dokumentace

Finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy":
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-435-2017-sb-30413

Informace z 10. 9. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 9:
- Výzvy JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV-56988-1/PO-IZS-2019,
- Výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV-56988-2/PO-IZS-2019,
- Výzvy JSDH_V2_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j.MV-56988-3/PO-IZS-2019,
(dále jen "Výzva").
Hodnoceno bylo celkem 964 žádostí. 59 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy pro poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2020 (viz Čl. 2 "Výzvy"). 
Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 35 žádostí. 

Výzva JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se u "Výzvy JSDH_V2 a V3" bude postupovat při přidělování alokací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2020.

Informace z 29. 4. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020.
JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 29. dubna 2019 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. června 2019 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 14. června 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).
Pro potřeby vyplnění konkrétního počtu obyvatel do žádosti uvádíme odkaz na stránky ČSÚ (Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2018).

Zveřejňujeme také příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA

Informace z 1. 3. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám, vzhledem k častým dotazům sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020, bude vyhlášena nejdříve v průběhu měsíce dubna 2019.

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019

Informace ze 14. června 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, zveřejňuje následující informace...

Výzva JSDH-V1-2019 - Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky:
Aktualizace stavu pořadníku ZDE

Výzva JSDH-V2-2019 Pořízení nového dopravního automobilu:
Aktualizace stavu pořadníku  Jihočeského kraje (alokace nových DA za odstoupení obce Adamov z pořadníku STAVBA) ZDE

Výzva JSDH-V3-2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice:
Aktualizace stavu pořadníku  Jihočeského kraje (odstoupení obce Adamov) ZDE

Informace z 6. 2. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že byl s ohledem na přehodnocení žádosti obce Račice nad Trotinou a odstoupení Obce Batňovice schválen generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou upravený pořadník pro Výzvu JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu v roce 2019 v rámci Královéhradeckého kraje.
Dále Vám sdělujeme, že na základě odstoupení obce Slapsko z pořadníku Výzvy JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu v roce 2019 v rámci Jihočeského kraje, byla do pořadníku v tomto kraji, na předběžně alokovaném místě, zařazena obec Hlavatce.

Informace z 10. 12. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že byl s ohledem na nedočerpání finančních prostředků a na základě návrhu HZS Jihočeského kraje, schválen generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou upravený pořadník pro Výzvu JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu v roce 2019 v rámci Jihočeského kraje.

Informace z 28. 11. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby žadatelů jejichž žádost o investiční dotaci na rok 2019 byla označena v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako předběžně alokovaná, následující dokumenty:

Vzorové technické podmínky na:

Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:

Informace z 27. 9. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 8:
- Výzvy JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV-46490-1/PO-IZS-2018,
- Výzvy JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV-46490-2/PO-IZS-2018,
- Výzvy JSDH_V2_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j. MV-46490-3/PO-IZS-2018,
(dále jen "Výzva").

Hodnoceno bylo celkem 984 žádostí. Celkový přehled žádostí je uveden ZDE. 45 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy pro poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2019 (viz Čl. 2 "Výzvy"). Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 32 žádostí.

Výzva JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu,
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice,
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se u "Výzvy JSDH_V2 a V3" bude postupovat při přidělování alokací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.
UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2019.

Informace z 11. 5. 2018:

Vzhledem k častým dotazům sdělujeme, že je zcela v pořádku, když pro rok 2019 obce v žádostech (prostřednictvím webové aplikace RISPF  https://isprofin.mfcr.cz/rispf)  vyplňují v části hodnocení pouze otázky ohledně identifikace jednotky SDH obce (název a ev. číslo) a konkrétního počtu obyvatel. Ostatní otázky hodnotících kritérií jsou od tohoto roku přeneseny k vyplnění do kompetence HZS krajů. Příslušné HZS krajů disponují evidencí jak v počtu zásahů, techniky apod. Nejedná se tedy o chybu systému.

Informace z 30. 4. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019.
JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 30. dubna 2018 a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 30. června 2018 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 30. června 2018 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

Zveřejňujeme také příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2019_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2019_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2019_STAVBA

Pro informaci uvádíme nejčastější dotazy k poskytování dotací:

Jak podat žádost o dotaci?

 1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
 2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvu: JSDH_V3_2019 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 30. června 2018.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.

Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2019 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.

Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 30. června 2018.

Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.

Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.

Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?
Počet obyvatel v obci k 1.1.2017, potřebné oficiální infomace jsou k dispozici na stránkách Českého statnistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017 nebo můžete využít tabulku v následujícím odkazu. V případě měst – obvykle statutárních, které jsou rozděleny na menší samostatné části či obvody a tyto mají samostatný úřad, vyplňte počet obyvatel v dané části či obvodu.

Informace z 9. 4. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019, bude vyhlášena nejdříve koncem dubna 2018.

Informace z 29. 1. 2018:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019, bude vyhlášena nejdříve v průběhu měsíce března 2018.

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018

Informace z 31. 8. 2018:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje aktuální stav v pořadníku CAS a to k datu 30. srpna 2018.
POŘADNÍK K 30. 8. 2018

Informace z 5. 6. 2018:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje aktuální stav v pořadníku CAS a to k datu 4. června 2018.
POŘADNÍK K 4. 6. 2018

Informace z 12. 4. 2018:
V návaznosti na schválení „Návrhu na rozdělení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018“ generálním ředitelem HZS ČR dne 26. března 2018, ve kterém bylo rozhodnuto o využití nevyčerpaných prostředků z podprogramu 2 a 3 (DA a Stavba) v podprogramu 1 (CAS), MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje aktuální stav v pořadníku CAS a to k datu 12. dubna 2018.
POŘADNÍK K 12. 4. 2018

Informace z 13. 12. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky obdrželo od správce programu - odboru programového financování MV "Informace k postupu odboru programového financování MV jako správce programu při realizaci akcí v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018". Vzhledem k uvedenému doporučujeme obcím navženým k poskytnutí dotace, znovu se pečlivě seznámit zejména s dokumentem "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí"

Informace z 2. 11. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje ke stažení vzorové technické podmínky na:
nová cisternová automobilová stříkačka (PDF) (DOC)
technické zhodnocení CAS 32 – T 815
varianta 1  "krátká kabina" (PDF) (DOC)
varianta 2  "dlouhá kabina" (PDF) (DOC)
dopravní automobil v provedení základním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení (PDF), (DOC).
Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.
V souladu s čl. 5 "Pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí" je postup při schvalování technických podmínek následující:
V případě, že příjemce nepožaduje odchylku od vzorových technických podmínek (dále jen „TP“), zašle je k odsouhlasení ve formátu „doc“ (tj. ve Wordu) na příslušný e-mail (DA: marek.cochlar@grh.izscr.cz, CAS: petr.stastny@grh.izscr.cz).
V případě, že příjemce požaduje odchylku od vzorových TP, zašle je k odsouhlasení ve formátu „doc“ (tj. ve Wordu) na příslušný e-mail HZS kraje (seznam kontaktů). HZS kraje po odsouhlasení zajistí jejich následné předání GŘ HZS.
Schválené a elektronicky podepsané TP budou příjemci zaslány GŘ HZS ve formátu PDF.

Informace z 20. 10. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že správce programu - odbor programového financování MV, vydal "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí", podle kterých se bude postupovat při poskytování dotací ze státního rozpočtu, v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“.

Dále v souvislosti s těmito pracovními postupy zveřejňujeme následující vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací.

Vzorové technické podmínky budou zveřejněny po konzultacích, tj. začátkem listopadu 2017. Pro účely schvalování odchylek od vzorových technických podmínek, zveřejňujeme seznam kontaktů na příslušné HZS krajů.

Informace z 11. 10. 2017:
Vzhledem k častým dotazům k organizaci konzultací upřesňujeme následující:

 • konzultace začínají a končí v čase uvedeném v tabulce, žádáme zástupce obcí, aby se dostavili včas,
 • na konzultaci zástupci obcí obdrží informace z hlediska ekonomického zabezpečení akce a přípravy technických podmínek pro pořízení požární techniky nebo stavební dokumentace,
 • konzultace se mohou ze strany obce zúčastnit pouze dvě osoby, je doporučena účast zástupce obce, který bude zabezpečovat ekonomickou stránku akce (případně pracovník mandatorní firmy zajišťující dotaci) a zástupce jednotky SDH obce, který bude připravovat technické podmínky nebo pracovník připravující stavební dokumentaci,
 • účast na konzultacích není třeba pracovníkům generálního ředitelství potvrzovat, ani omlouvat neúčast,
 • účast v jiných termínech, než jak je uvedeno v tabulce není z kapacitních důvodů možná.

Informace z 6. 10. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s realizací programu Dotace pro jednotky SDH obcí organizuje pro obce, kterým byly alokovány prostředky státního rozpočtu na rok 2018 (viz tabulka, obce označené "alokováno") konzultace, na kterých bude podrobně vysvětlen postup obcí a poskytovatele dotace při přípravě a realizaci jednotlivých dotačních podprogramů.
Vzhledem ke kapacitním možnostem se konzultace mohou ze strany obce zúčastnit pouze dvě osoby.
Konzultace se uskuteční v následujících termínech. Bližší informace je možné získat u příslušného HZS kraje nebo u kpt. Mgr. Hany Janíkové, tel.: 950 819 757, hana.janikova@grh.izscr.cz.

Informace z 2. 8. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že došlo k administrativní chybě při zpracování návrhu na rozdělení alokovaných dotačních prostředků na rok 2018 mezi jednotlivé podprogramy pro předpokládanou výši celkové alokace 310 mil. Kč a to v podprogramu 2 u Plzeňského kraje a v podprogramu 3 u Ústeckého kraje. Opravený návrh je uveden zde. Za případné komplikace se velmi omlouváme.

Informace z 31. 7. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-165122-2/PO-IZS-2016.
Hodnoceno bylo celkem 876 žádostí. Celkový přehled žádostí je uveden zde. 40 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách nebo ve Vyhlášení účelových investičních dotací obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 (č.j.: MV-22722-2/PO-IZS-2017). Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny zde

Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2018 (viz tabulka).
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa ke konci roku 2017. Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 30 žádostí.

Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) a 3 – stavba požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 28 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2018.
Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu. Návrh na rozdělení alokovaných dotačních prostředků na rok 2018 mezi jednotlivé podprogramy pro předpokládanou výši celkové alokace 310 mil. Kč je uveden zde.
UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžné rozdělení přislíbených finančních prostředků a celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání státního rozpočtu.

Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce. Tato konzultace se uskuteční v září nebo říjnu 2017, o konkrétním termínu a místě konání akce budeme včas informovat.

Informace z 13. 3. 2017:
GŘ HZS ČR zveřejňuje příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P1 CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P2 DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P3 STAVBA

Informace z 9. 3. 2017:
GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018.
Další informace zde: Vyhlášení investičních dotací na rok 2018
Poskytování dotací se řídí nově vydanými Zásadami pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2018 bude zahájen dne 15. března 2017 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 31. května 2017 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 31. května 2017 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Dále uvádíme informace ke specifikaci příloh k jednotlivým žádostem.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

Pro informaci uvádíme nejčastější dotazy k poskytování dotací:

Jak podat žádost o dotaci?

 1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
 2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvu: JSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 31. května 2017.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.

Od kdy lze začít vyplňovat žádost ve webové aplikaci?

Aplikace pro podávání žádostí bude zpřístupněna 15. března 2017 v 00:01 hod. Není zapotřebí ihned začít s vyplňováním formuláře. Doporučujeme nejdříve prostudovat dokumenty zveřejněné na stánkách www.hzscr.cz. Především pak „Zásady“ a „Příručku k online formuláři“ pro příslušný podprogram (výzvu), kde je uvedena i specifikace příloh, které je třeba doložit.

Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2018 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.

(popř. u výzvy JSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice je vzhledem ke kapacitním možnostem webové aplikace a datových schránek přípustné doručení příloh k dokumentaci stavby i na datovém nosiči).

Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 31. května 2017.

Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.

Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.

Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016, potřebné oficiální infomace jsou k dispozici na stránkách Českého statnistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich nebo můžete využít tabulku v následujícím odkazu.

Informace z 1. 3. 2017:
GŘ HZS ČR sděluje, že předpokládaný termín vyhlášení investičních dotací v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí byl stanoven na 15. března 2017.

Informace z 26. 1. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) sděluje, že s ohledem na přípravu elektronického sběru žádostí o dotaci, budou typy a maximální výše dotací obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2018 vyhlášeny nejdříve na konci února letošního roku. Podle konkrétního termínu vyhlášení bude následně upraven také termín pro podání žádostí.

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017

Informace z 5. 6. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že obdrželo finanční prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a na základě výše prostředků byla uravena tabulka v informaci ze dne 1. 7. 2016, přičemž byly zohledněny také odmítnutí dotace ze strany některých obcí. Všechny dotčené obce byly o těchto skutečnostech vyrozuměny písemně. Další případné změny budou nadále uváděny také v této tabulce.

Informace z 10. 1. 2017:
Vzhledem k častým dotazům vybraných obcí na správný postup při registraci akce zveřejňujeme následující diagram.
V případě dalších dotazů volejte linku 950 819 899.

Informace z 27. 10. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že Ministerstvo vnitra rozhodlo o navýšení finančních prostředků na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace).
Odborná komise na svém zasedání konaném dne 28. června 2016 stanovila, že podle schválených pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu. Obce nově navržené na poskytnutí dotace na základě navýšení finančních prostředků jsou v upravených tabulkách označeny zeleným podbarvením (viz příloha, tabulky č. 1 - 15). Zveřejňujeme pouze pořadníky, ve kterých došlo ke změnám.
Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při kterých bude vysvětlen postup obcí a poskytovatele dotace při přípravě a realizaci jednotlivých dotací. Všechny dotčené obce byly na konzultaci písemně pozvány.

Informace z 3. 10. 2016 (AKTUALIZOVÁNO 27. 10. 2016):
Pro vybrané obce zveřejńujeme "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2017", příručku k on-line formuláři který naleznete na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/​
Kontakty na pověřené pracovníky a kontaktní e-maily.
Dále uvádíme vzorové technické podmínky na:
nová cisternová automobilová stříkačka (PDF) (DOC)
technické zhodnocení CAS 32 – T 815
varianta 1  "krátká kabina" (PDF) (DOC)
varianta 2  "dlouhá kabina" (PDF) (DOC)
dopravní automobil v provedení základním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení (PDF), (DOC).
Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.

Informace z 1. 7. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015.
GŘ HZS ČR obdrželo celkem 1080 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace. 81 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017 (Č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016). Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí
z hodnocení jsou uvedeny v příloze.
Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2017 (viz tabulka).

poř. č.  Obec Kraj Typ  Body Dotace mil.  alokováno/ náhradník DOTACE MV poznámka
1 Žilina SCK CAS 14 2,4 alokováno 2 400 000
2 Raspenava LIK REK V 14 2 alokováno 2 000 000
3 Jilemnice LIK CAS 13 2,5 alokováno 0 přesun do r. 2016
4 Letohrad PAK CAS 13 2,5 alokováno 2 500 000
5 Pacov VYS CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
6 Potštát OLK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
7 Brandýs nad Orlicí PAK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
8 Studenec LIK REK V 12 2 alokováno 2 000 000
9 Rabí PLK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
10 Havlíčkova Borová VYS CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
11 Dolní Poustevna ULK CAS 12 2,5 alokováno 0 ODSTOUPILI 1.11.16
12 Velvary SCK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
13 Velký Újezd OLK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
14 Lázně Kynžvart KVK CAS 12 2,5 alokováno 2 500 000
15 Zdislavice SCK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
16 Postřekov PLK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
17 Nosislav JMK REK V 11 2 alokováno 2 000 000
18 Hoříněves KHK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
19 Drnovice JMK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
20 Strunkovice nad Blanicí JČK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
21 Rudník KHK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
22 Praha Běchovice PHA CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
23 Manětín PLK REK M 11 1,5 alokováno 1 500 000
24 Žeravice JMK CAS 11 2,5 alokováno 2 500 000
25 Vlčnov ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
26 Vysoké nad Jizerou LIK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
27 Košťálov LIK CAS 10 2,5 alokováno 0 ODSTOUPILI 24.10.16
28 Drnholec JMK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
29 Duchcov ULK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
30 Herálec (ZR) VYS CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
31 Nové Hrady JČK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
32 Bohumín (Starý Bohumín) MSK REK V 10 2 alokováno 0 ODSTOUPILI 20.4.17
33 Pozlovice ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
34 Lipová-lázně OLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
35 Veselí nad Lužnicí JČK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
36 Svitavy PAK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
37 Bánov ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
38 Chropyně ZLK CAS 10 2,5 alokováno 2 500 000
39 Chotilsko SCK REK M 9 1,5 alokováno 1 500 000
40 Rynoltice LIK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
41 Karlovice LIK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
42 Osvětimany ZLK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
43 Rataje nad Sázavou SCK REK V 9 2 NÁHRADNÍK
44 Miroslav JMK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
45 Tovačov OLK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
46 Bohuňovice OLK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
47 Hájek KVK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
48 Kobeřice MSK REK M 9 1,5 NÁHRADNÍK
49 Nové Strašecí SCK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
50 Karviná (Hranice) MSK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
51 Roudnice nad Labem ULK CAS 9 2,5 NÁHRADNÍK
52 Uhlířské Janovice SCK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
53 Nesovice JMK REK V 8 2 NÁHRADNÍK
54 Nový Knín SCK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
55 Nový Hrozenkov ZLK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
56 Maršovice LIK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
57 Chvalovice JMK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
58 Bohdalov VYS CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
59 Kobylí JMK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
60 Dobruška KHK CAS 8 2,5 NÁHRADNÍK
61 Soběšice PLK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
62 Senetářov JMK REK V 7 2 NÁHRADNÍK
63 Úžice SCK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
64 Kyšice PLK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
65 Březová MSK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
66 Lomnice nad Lužnicí JČK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
67 Kostelec nad Labem SCK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
68 Brodek u Přerova OLK CAS 7 2,5 NÁHRADNÍK
69 Dobratice MSK REK V 6 2 NÁHRADNÍK
70 Kosova Hora SCK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
71 Zádveřice - Raková ZLK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
72 Vacov JČK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
73 Kunžak JČK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
74 Krucemburk VYS CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
75 Rožďalovice SCK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
76 Plánice PLK REK M 6 1,5 NÁHRADNÍK
77 Poličná ZLK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
78 Dolní Bukovsko JČK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
79 Plumlov OLK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
80 Vrdy SCK CAS 6 1,5 NÁHRADNÍK
81 Albrechtice MSK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
82 Klášterec nad Ohří ULK CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
83 Praha 11 - Chodov PHA CAS 6 2,5 NÁHRADNÍK
84 Mělník SCK CAS 5 2,5 NÁHRADNÍK
85 Děčín ULK REK M 5 1,5 NÁHRADNÍK
86 Hranice OLK CAS 5 2,5 NÁHRADNÍK
87 Odolena Voda SCK CAS 5 2 NÁHRADNÍK
88 Lipůvka JMK CAS 5 2,5 NÁHRADNÍK
89 Liberec - Vesec LIK CAS 4 2,5 NÁHRADNÍK
90 Blatná JČK CAS 4 2,5 NÁHRADNÍK
91 Vodňany JČK CAS 4 2,5 NÁHRADNÍK
92 Skalice u České Lípy LIK REK M 4 0,948955 NÁHRADNÍK
93 Strakonice JČK CAS 3 2,5 NÁHRADNÍK
94 Meziměstí KHK REK M 3 1,5 NÁHRADNÍK

Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa ke konci roku 2016. Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 30 žádostí.
Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) a 3 – stavba požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 28 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2017.
Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích.

Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce. Tato konzultace se uskuteční v září nebo říjnu 2016, o konkrétním termínu a místě konání akce budete včas informování.

Informace z 29. 1. 2016:
Pod č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016 byly vyhlášeny typy a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017.

Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30. dubna 2016. Žádost se podává na příslušný hasičský záchranný sbor kraje.

Formuláře k poskytnutí dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu ZADOST.docx
Kritéria poskytnuti dotace na CAS - Kritéria poskytnuti dotace CAS.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na DA - Kritéria poskytnuti dotace DA_07.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na stavbu - Kritéria poskytnuti dotace stavba.xlsx

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz


S konkrétními dotazy je možné se obrátit také na oddělení IZS Hasičského záchranného sboru příslušného kraje, které bude Vaši žádost posuzovat a vyřizovat. http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-cr-web-organizacni-slozky-organizacni-slozky.aspx
(sekce Kontakty)

Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016

Informace z 23. 6. 2016:
MV – generální ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“) vzhledem k častým dotazům a nejasnostem v některých otázkách postupu poskytování dotací na dopravní automobily (dále jen „DA“) sděluje následující:
1) Příprava technických podmínek pro pořízení DA:
V souladu s čl. 4 odst. 6 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) je podmínkou poskytnutí dotace vydání souhlasu se zněním technických podmínek pro pořízení požární techniky (DA). Tento souhlas se vydává k technickým podmínkám zaslaným na GŘ HZS ČR společně se žádostí o registraci akce.
Pro tyto účely připravilo GŘ HZS ČR vzorové technické podmínky, které v plném rozsahu respektují základní požadavky na DA uvedené ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 (č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015) a to ve třech variantách (dopravní automobil v provedení základním, dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním a dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení). Výše uvedené technické podmínky upravené v souladu s poučením pro jejich zpracování je možné přímo zasílat na GŘ HZS ČR společně se žádostí o registraci.
V souladu s ustanovením uvedeným ve vyhlášení dotačního titulu, že: „Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MVGŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje.“ je možné vzorové technické podmínky upravit podle konkrétních potřeb jednotky PO obce. V tom případě všechny změny konzultuje žadatel o dotaci s příslušným HZS kraje a v případě jeho souhlasu, a po zapracování konkrétního znění textu, zasílá upravené technické podmínky společné
se žádostí o registraci na GŘ HZS ČR.
2) Posuzování shody u DA („certifikace“)
Zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s největší povolenou hmotností do 2000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích), tedy i DA jsou stanoveným výrobkem uvedeným v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kdy výrobce nebo dovozce zajišťuje u autorizované osoby posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky. „Certifikace“ DA všech provedení je tedy podmínkou pro jejich uvedení na trh. Rozsah a také náklady na posouzení shody závisí na provedení DA. DA prokazatelně určené výhradně pro přepravu osob mohou být posuzovány zjednodušeným postupem. Přičemž náklady na toto zjednodušené posouzení nejsou vyšší než 11 000 kč na jeden vzorek DA. Důležité je podotknout, že posouzení shody u autorizované osoby podléhá pouze vzorek výrobku (DA), tedy ne každý následně stejný dodaný automobil na trh. Tyto už se znovu necertifikují. Výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu – schválenému vzorku.
GŘ HZS ČR iniciovalo na začátku března 2016 u Ministerstva průmyslu a obchodu změnu nařízení vlády č. 173/1997 Sb., jejímž cílem je zjednodušit uvádění DA na trh. DA s celkovou hmotností do 3000 kg a také DA s celkovou hmotností nad 3000 kg v provedení základním, které nejsou vybaveny jiným než základním požárním příslušenstvím, bude možné uvádět na trh pouze na základě prohlášení o posouzení shody provedené výrobcem nebo dovozcem.
Účinnost této změny se však očekává nejdříve v roce 2017.

Informace z 17. 5. 2016:
Zveřejňujeme doplnění a upřesnění pracovních postupů, vzhledem k realizaci veřejných zakázek.

Informace z 25. 4. 2016:
Pro vybrané obce zveřejńujeme "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2016"
Dále pro přehlednost znovu uvádíme vzorové technické podmínky na dopravní automobil v provedení základním, dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním a dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení. Při použití výše uvedených technických podmínek upravených v souladu s poučením pro jejich zpracování se tyto považují za technické podmínky, ke kterým byl vydán souhlas GŘ HZS ČR se zněním technických podmínek podle čl. 4 bod 6 Zásad.

Informace z 15. 4. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015.
GŘ HZS ČR obdrželo celkem 914 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace vybraným obcím na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „žádost“).
K vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 838 žádostí. 54 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 (Č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015). 22 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení v souladu s čl. 3 bod 9 Zásad, HZS příslušného kraje nedoporučil poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny v příloze.
Na základě předloženého návrhu odborné komise a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 22 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2016.
Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích.
Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce.
Konzultace pro obce, které se umístily v části pořadníku pokryté alokovanými prostředky (barevná část tabulky č. 1 až 22), se uskuteční v následujících termínech:

Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na STAVBY pro rok 2016

21. dubna 2016

10:00 – 12:00

Praha, Středočeský, Jihočeský
a Jihomoravský kraj

Praha

21. dubna 2016

13:00 – 15:00

Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický
a Olomoucký kraj

Praha

Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na DA pro rok 2016

25. dubna 2016

09:00 – 12:00

Jihočeský kraj

Praha

25. dubna 2016

13:00 – 16:00

Středočeský kraj

Praha

26. dubna 2016

09:00 – 12:00

Plzeňský kraj:
ÚO Domažlice,
ÚO Plzeň – město,
ÚO Plzeň – jih,
ÚO Rokycany
ÚO Tachov

Praha

26. dubna 2016

13:00 – 16:00

Plzeňský kraj:
ÚO Klatovy
ÚO Plzeň – sever

Praha

27. dubna 2016

09:00 – 12:00

Královéhradecký kraj

Praha

27. dubna 2016

09:00 – 12:00

Karlovarský kraj

Praha

27. dubna 2016

13:00 – 16:00

Liberecký kraj

Praha

27. dubna 2016

13:00 – 16:00

Pardubický kraj

Praha

28. dubna 2016

09:00 – 12:00

Ústecký kraj

Praha

3. května 2016

09:00 – 12:00

Jihomoravský kraj

Brno

3. května 2016

13:00 – 16:00

Moravskoslezský kraj

Brno

4. května 2016

09:00 – 12:00

Kraj Vysočina:
ÚO Havlíčkův Brod
ÚO Jihlava
ÚO Pelhřimov

Brno

4. května 2016

13:00 – 16:00

Kraj Vysočina:
ÚO Třebíč
ÚO Žďár nad Sázavou

Brno

5. května 2016

09:00 – 12:00

Olomoucký kraj

Brno

5. května 2016

13:00 – 16:00

Zlínský kraj

Brno

Konzultace v Praze se uskuteční na  GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 414, zasedací místnost č. 415.
Konzultace v Brně se uskuteční ve Školícím a výcvikovém zařízení MV – GŘ HZS ČR, Trnkova 56, Brno-Líšeň, velká zasedací místnost
Vzhledem ke kapacitním možnostem se konzultace mohou ze strany obce zúčastnit pouze dvě osoby.

Všechny obce budou o vyhodnocení žádostí informovány písemně.

Dále uvádíme vzorové technické podmínky na dopravní automobil v provedení základním, dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním a dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení. Při použití výše uvedených technických podmínek upravených v souladu s poučením pro jejich zpracování se tyto považují za technické podmínky, ke kterým byl vydán souhlas GŘ HZS ČR se zněním technických podmínek podle čl. 4 bod 6 Zásad.

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Informace z 29. 1. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že pod č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015 byly vydány nové  „Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“. V souladu s těmito zásadami bude možné již v roce 2016 poskytnout dotaci na pořízení dopravního automobilu a na stavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic jednotek SDH obcí.
O dotaci si mohou požádat všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, bez rozdílu kategorie, tedy i jednotky JPO V.

Pod č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015 byly vyhlášeny typy a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016.

Termín pro podání žádosti o dotaci je do 29. února 2016. Žádost se podává na příslušný hasičský záchranný sbor kraje.

Formuláře k poskytnutí dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu ZADOST.docx
Kritéria poskytnuti dotace na DA - Kritéria poskytnuti dotace DA_07.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na stavbu - Kritéria poskytnuti dotace stavba.xlsx

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz
Nejčastější otázky a odpovědi
 • Kam a v jakém termínu mají obce směřovat žádosti o dotace pro rok 2016 na pořízení nových dopravních automobilů „dále jen DA“ (podprogram 1 pro r. 2016) a stavbu požárních zbrojnic (podprogram 2 pro r. 2016) pro JPO obcí?
  Obce podávají žádosti přímo na příslušné HZS krajů (krajská ředitelství HZS), a to do termínu 29. února 2016.
 • Kam a v jakém termínu mají obce směřovat žádosti o dotace pro rok 2017 na pořízení a rekonstrukce CAS (podprogram 1 pro r. 2017), pořízení nového „DA“(podprogram 2 pro r. 2017) a stavbu požárních zbrojnic (podprogram 3 pro r. 2017) pro JPO obcí?
  Zásady upravují obecně, že „Žádost podává obec prostřednictvím příslušného HZS kraje nejpozději do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta“.
  Přechodná ustanovení upravují termíny pouze pro dotace poskytnuté na r. 2016.
 • Jak zaslat žádost o dotaci?
  Žádost o poskytnutí dotace společně s vyplněným formulářem „Kritérií..“ zašlete písemně nebo datovou schránkou na příslušný HZS kraje (krajské ředitelství).
 • Mohou obce podat žádosti o dotaci na daný rok na všechny podprogramy?
  Ano, je možné podat žádosti ve všech stanovených podprogramech na daný rok současně.
 • Kam se lze obracet s dotazy na technické specifikace a parametry CAS, DA a stavby?
  Veškeré dotazy směřujte na příslušné HZS kraje (krajské ředitelství HZS kraje), které dávají stanoviska k žádostem o dotaci a rozhodují o přidělení priorit ve formuláři „Kritérií“ dle Zásad pro poskytování dotací, čl. 3 odst. 8.
 • Jak se postupuje při nákupu DA – může být vozidlo z bazaru nebo předváděcí vozidlo od firmy?
  Dotace na DA od Ministerstva vnitra se poskytuje pouze na pořízení nových DA a dodavatel musí být vybrán ve veřejné zakázce.
 • Jaké jsou přesné technické parametry pro podání žádosti k pořízení DA?
  V případě dotace na DA lze podat žádost obecně. Základní podmínky jsou uveřejněny ve „Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016“ – Podprogram 1.
  Po zpracování žádostí příslušným HZS kraje a výběru obcí, budou zveřejněny podrobnější podmínky. Se souhlasem HZS kraje a po individuální konzultaci je v odůvodněných případech možné se odchýlit od vyhlášených typů. Konkrétní případy s vybranými obcemi jsou pak řešeny individuálně.  
 • Jaký je správný postup při určení ceny DA do žádosti?
  Jak je uvedeno ve „Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016“ – Podprogram 1“ : Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč.   
  Varianta č. 1 = maximální výše dotace 450 tis. Kč:
  Celkové náklady:       1 000 000 Kč, z toho
  dotace MV:          450 000 Kč,
  vlastní zdroje:          550 000 Kč
  Varianta č. 2 = až 50 % nákladů akce v běžném roce:
  Celkové náklady:         700 000 Kč, z toho
  dotace MV:          350 000 Kč  
  vlastní zdroje:          350 000 Kč
 • Jakým způsobem bude dotace vyplácena, resp. v jakém okamžiku bude možné platit faktury?
  Dotace se poskytuje prostřednictvím účtu vedeném u ČNB a je uvolněna na základě vystavené faktury.
 • Dle zásad musí být součástí žádosti na DA vstupní data dle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11 /2010 Sb., tzv. ISPROFIN?
  Povinnou přílohou „Žádosti o poskytnutí dotace na rok…“ na DA je pouze formulář „Kritéria pro vyhodnocení žádosti…DA.“. Další specifikace se bude řešit až s obcemi, které budou vybrány pro poskytnutí dotace.
 • Přílohou žádosti je formulář „Kritéria pro vyhodnocení žádosti… CAS/DA /Požár.zbroj.“ Je nutné vyžádat stanovisko příslušného HZS kraje před podáním žádosti?
  Vyžádání stanoviska HZS kraje před podáním žádosti je bezpředmětné. Žádost se podává na příslušný HZS kraje, který se následně vyjádří k formuláři „Kritérií…“
 • Lze dotaci na stavbu požární zbrojnice použít na opravu, respektive na opravu střechy a vybudování podkrovní místnosti, která bude využívána jako společenská místnost?
  Dotaci lze poskytnout i na rekonstrukci, tedy i na opravu střechy. Rekonstruovaná střecha musí být prokazatelně pouze nad dotčenou požární zbojnicí. Veškeré stavební práce musí být v souvislosti s potřebami jednotky SDH obce.  
  Vybudovaná společenská místnost patří mezi neuznatelné výdaje tj. výdaje, které nelze hladit z dotace - není součástí normy (ČSN 73 5710 Požární stanice, požární zbrojnice).
  Mezi další položky neuznatelných výdajů patří např. projektová a technická dokumentace, stavební dozor, autorský honorář, DPH atd.
 • Jakým způsobem má být při podání žádosti doloženo odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací?
  Projektant při zpracování projektového záměru nebo studie zpracuje i orientační výpočet ceny stavby. Tento propočet investičních nákladů bude po zpracování projektové dokumentace zpřesněn, ale k žádosti o dotaci stačí výpočet ze studie. Důležité je, aby i ze studie bylo jasně vidět, že stavba bude v souladu s ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice a pokud bude obsahovat i část neuznatelnou, aby tyto výdaje byly oddělitelné.

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016

Informace z  18. 12. 2015:
MV-generální ředitelství HZS ČR Vám sděluje, že byly schváleny vzory technických podmínek pro pořízení požární techniky v roce 2016.
nová cisternová automobilová stříkačka
technické zhodnocení CAS 32 – T 815
varianta 1 - "krátká kabina"
varianta 2 - "dlouhá kabina"

Informace z  15. 12. 2015:
Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 se v budově generálního ředitelství HZS ČR uskutečnila vstupní konzultace se starosty obcí a veliteli jednotek SDH obcí, které byly navrženy pro poskytnutí účelové dotace na reprodukci požární techniky z prostředků Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. V rámci této konzultace byly vysvětleny ekonomické aspekty související s přiznáním státní dotace v roce 2016 a dále byl podrobně vysvětlen způsob přípravy technických podmínek pro pořízení nové cisternové automobilové stříkačky nebo její rekonstrukci.

Pro potřeby obcí, které se zúčastnily uvedené konzultace, uvádíme následující kontakty:
Ekonomické aspekty souvisejících s přiznáním státní dotace konzultujte s Ing. Josefem Kavanem, tel.: 950 819 912,
email: josef.kavan@grh.izscr.cz
Přípravu technických podmínek konzultujte s Ing. Petrem Šťastným, tel.: 950 819 800,
email:petr.stastny@grh.izscr.cz
Vzory pro zpracování technických podmínek budou zveřejněny do konce prosince 2015.

MV-generální ředitelství HZS ČR také obdrželo od České kanceláře pojistitelů informace o konkrétní výši finančních prostředků vyčleněných z Fondu zábrany škod pro poskytnutí účelových dotací na rok 2016. Z uvedené informace vyplývá, že v roce 2016 bude možné poskytnout dotaci nejméně 37 obcím, podle umístění v pořadníku uvedeném níže. Pořadník je vzhledem k rozhodnutím obcí ohledně realizace akcí průběžně aktualizován.

Informace z 3. 8. 2015:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2016 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „Zásady“), č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011.
MV-GŘ HZS ČR obdrželo celkem 67 žádostí o poskytnutí dotace. K vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 59 žádostí.
Žádosti obcí Bohumín, Děčín, Hostinné, Manětín a Třinec byly v souladu s podmínkami poskytování dotací uvedenými ve „Vyhlášení typů požární techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2016“ (č.j.: MV-22225-1/PO-IZS-2015) vyřazeny z hodnocení proto, že vlastní CAS, která byla vyrobena v roce 2000 a později.
Žádosti obcí Jiříkov, Rakvice a Rožnov pod Radhoštěm byly na základě výše uvedených podmínek vyřazeny z hodnocení proto, že obce již v minulosti obdržely dotaci na pořízení CAS.
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2016 (viz tabulka). Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa ke konci roku 2015. Na základě aktuální výkonnosti fondu se očekává, že v roce 2016 bude uspokojeno cca 30 žádostí.
Dalším krokem bude konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce. Tato konzultace se uskuteční v prosinci 2015 a o konkrétním termínu a místě konání akce budete včas informování.

Pořadník žádostí obcí o přiznání účelové dotace na reprodukci požární techniky v roce 2016
 
Obec
Kraj
Typ
Body
Dotace mil.
Aktualizace k 8. 3. 2016
1
Zastávka
JMK
CAS
18
2,5
2
Zákupy
LIK
CAS
17
2,5
odmítnuto
3
Slavičín
ZLK
CAS
16
2,5
4
Senice na Hané
OLK
CAS
16
2,5
5
Bezděkov
PLK
REK V
14
1,5
6
Ludgeřovice
MSK
CAS
14
2,5
7
Batelov
VYS
CAS
13
2,5
8
Ořechov
JMK
CAS
13
2,5
9
Útvina
KVK
CAS
13
2,5
10
Hovězí
ZLK
CAS
13
2,5
11
České Velenice
JČK
CAS
13
2,5
12
Kunovice
ZLK
CAS
12
2,5
13
Veselí nad Lužnicí
JČK
REK V
12
1,5
odmítnuto
14
Postoloprty
ULK
CAS
12
2,5
15
Počátky
VYS
CAS
12
2,5
16
Černilov
KHK
CAS
12
2,5
17
Rokytnice nad Jizerou
LIK
CAS
12
2,5
18
Chyše
KVK
CAS
12
2,5
19
Černošice
SČK
CAS
12
2,5
20
Nezamyslice
OLK
CAS
12
2,5
21
Hvozd
OLK
CAS
11
2,5
odmítnuto
22
Všeruby
PLK
CAS
11
2,5
23
Rychnov u Jablonce nad Nisou
LIK
CAS
11
2,5
24
Jeseník
OLK
CAS
11

2,5

odmítnuto
25
Rohovládova Bělá
PAK
CAS
11
2,5
Vyřazeno - náhradník 2015
26
Velká Losenice
VYS
CAS
11
2,5
27
Bavorov
JČK
CAS
11
2,5
28
Podbořany
ULK
CAS
11
2,5
29
Merklín
PLK
CAS
11
2,5
30
Zbýšov
JMK
CAS
11
2,5
31
Nové Město pod Smrkem
LIK
REK V
11
1 1,5

REK V - 1,5 mil. Kč

32
Syrovice
JMK
CAS
10
2,5
33
Vřesina
MSK
REK V
10
1,5
34
Velké Bílovice
JMK
CAS
10
2,5
35
Černý Důl
KHK
CAS
10
2,5
36
Žichlínek
PAK
CAS
10
2,5
odmítnuto
37
Valašské Klobouky
ZLK
CAS
10
2,5
38
Vroutek
ULK
CAS
10
2,5
dodatečně zařazeno
39
Chlumec
ULK
CAS
10
2,5
dodatečně zařazeno
40
Opava - Komárov
MSK
REK M
10
1
dodatečně zařazeno
41
Kouřim
SČK
CAS
10
2,5
dodatečně zařazeno
42
Halenkov
ZLK
CAS
9
2,5
dodatečně zařazeno
43
Rychvald
MSK
REK V
9
1,5
dodatečně zařazeno
44
Petrovice
SČK
CAS
9
2,5
dodatečně zařazeno
45
Dobruška
KHK
REK V
9
1,5
odmítnuto
46
Ústí nad Orlicí
PAK
CAS
9
2,5
dodatečně zařazeno
47
Otrokovice
ZLK
CAS
8
2,5
náhradník
48
Velké Meziříčí
VYS
CAS
8
2,5
náhradník
49
Jilemnice
LIK
CAS
8
2,5
náhradník
50
Rataje nad Sázavou
SČK
REK M
8
0,8
náhradník
51
Kobylí
JMK
CAS
8
2,5
náhradník
52
Mělnické Vtelno
SČK
CAS
7
2,5
náhradník
53
Pozlovice
ZLK
CAS
7
2,5
náhradník
54
Brodek u Přerova
OLK
CAS
7
2,5
náhradník
55
Lipová-lázně
OLK
CAS
7
2,5
náhradník
56
Klášterec nad Ohří
ULK
CAS
6
2,5
náhradník
57
Dubňany
JMK
CAS
6
2,5
náhradník
58
Duchcov
ULK
CAS
5
2,5
náhradník
59
Roudnice nad Labem
ULK
CAS
5
2,5
náhradník

Informace z 11. 6. 2015:
MV-generální ředitelství HZS ČR sděluje, že v souladu s čl. 4 bod 8 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011) byl termín vyhodnocení žádostí o výše uvedenou dotaci na rok 2016 nově stanoven v termínu do 31. července 2015.

Informace z 18. 2. 2015:
Pod č.j.: MV-22225-1/PO-IZS-2015 byly vyhlášeny typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce 2016 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
Další informace zde: Vyhlášení typů techniky a výše dotace na rok 2016

Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30. 4. 2015
 
Formuláře k žádosti o poskytnutí účelové dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu DOC

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015

Informace z 20. 1. 2015:
MV-generální ředitelství HZS ČR Vám sděluje, že byly schváleny vzory technických podmínek pro pořízení požární techniky v roce 2015.
nová cisternová automobilová stříkačka
technické zhodnocení CAS 32 – T 815
varianta 1 - "krátká kabina"
varianta 2 - "dlouhá kabina"

Informace z 24. 10. 2014:
MV-generální ředitelství HZS ČR Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „Zásady“), č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011.
Na základě předloženého návrhu odborné komise a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2015 (viz níže). Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa v prosinci roku 2014. Na základě k aktuální výkonnosti fondu se očekává, že v roce 2015 bude uspokojeno 30 až 35 žádostí.

 

Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2015
poř.č. Obec Kraj Typ  Body Dotace mil.  aktualizace k 15. 2. 2015
1 Lomnice nad Popelkou LIK CAS 18 2,5  
2 Bobrová VYS CAS 16 2,5  
3 Hlubočky OLK CAS 15 2,5  
4 Sedlec - Prčice SČK CAS 15 2,5  
5 Zdechovice PAK CAS 15 2,5  
6 Zdounky ZLK CAS 15 2,5  
7 Libčeves ULK REK 15 1,5  
8 Červená Voda PAK CAS 14 2,5  
9 Kořenov LIK CAS 14 2,5  
10 Dolní Dobrouč PAK CAS 14 2,5  
11 Lánov KHK CAS 14 2,5  
12 Švihov PLK CAS 14 2,5  
13 Loštice OLK CAS 14 2,5  
14 Hradec nad Moravicí - Jakubčovice MSK CAS 13 2,5  
15 Bojkovice ZLK CAS 13 2,5  
16 Nové Město nad Metují KHK REK CAS 13 1,5 změna typu
17 Ostrava - Nová Ves MSK CAS 13 2,5  
18 Velký Šenov ULK CAS 12 2,5  
19 Trhové Sviny JČK REK 12 1,261  
20 Drahany OLK CAS 12 2,5  
21 Miletín KHK REK 12 1,4 1,5 navýšeno 1,5
22 Jindřichův Hradec JČK CAS 12 2,5  
23 Bečov nad Teplou KVK CAS 12 2,5  
24 Náměšť na Hané OLK CAS 12 2,5  
25 Zdislavice SČK REK 12 0,75 vyřazeno odmítnutí
26 Přibyslavice VYS REK 11 1,4  
27 Karlovice LIK REK 11 1,5 vyřazeno odmítnutí
28 Jemnice VYS REK 11 1,4  
29 Janov nad Nisou LIK REK 11 1,5  
30 Nové Město KHK REK 11 1,5 vyřazeno
31 Adamov JMK CAS 11 2,5  
32 Zliv JČK REK 11 1,5  
33 Ptení OLK CAS 10 2,5  
34 Dobratice MSK REK 10 1,1 vyřazeno odmítnutí
35 Lučina MSK REK  10 1,5  
36 Brandýs nad Orlicí PAK REK 10 1,5 vyřazeno odmítnutí
37 Spořice ULK CAS 10 2,5  
38 Bohuslavice MSK REK 10 1,5 vyřazeno odmítnutí
39 Bílovec MSK REK 10 1,5  
40 Protivanov OLK CAS 10 2,5  
41 Rokytnice nad Jizerou LIK CAS 10 2,5 vyřazeno odmítnutí
42 Hostěnice JMK REK 10 1,5  
43 Strupčice ULK CAS 10 2,5  
44 Čistá SČK CAS 10 2,5  
45 Černovice VYS REK 10 1,5  
46 Benešov nad Ploučnicí ULK CAS 10 2,5  
47 Bzenec JMK CAS 10 2,5  
48 Hranice KVK CAS 10 2,5  
49 Vysoké Mýto PAK REK 9 1,5  
50 Smržovka LIK CAS 9 2,5  
51 Nezamyslice OLK CAS 9 2,5 odmítnuto dodatečné zařazení
52 Jeseník OLK CAS 8 2,5 odmítnuto dodatečné zařazení
53 Rohovládova Bělá PAK CAS 8 2,5 dodatečně zařazeno
54 Dolní Kralovice SČK CAS 8 2,5 náhradník
55 Chlumec ULK CAS 8 2,5 náhradník
56 Zbýšov JMK CAS 8 2,5 náhradník
57 Holice PAK CAS 7 2,5 náhradník
58 Vroutek ULK CAS 7 2,5 náhradník
59 Dolní Břežany SČK REK 7 0,976 náhradník
60 Litomyšl PAK REK 4 1,5 náhradník
61 Ústí nad Orlicí PAK CAS 4 2,5 náhradník
Žádosti obcí Káraný, Kunovice, Proseč a Staré Město byly vyřazeny z hodnocení na vlastní žádost obcí.
Žádosti obcí Jaroměř, Rakvice a Skuteč byly v souladu s podmínkami poskytování dotací uvedenými ve „Vyhlášení typů požární techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2015“ (č.j.: MV-12402-1/PO-IZS-2014) vyřazeny z hodnocení proto, že obce již v minulosti obdržely dotaci na pořízení CAS.
Žádost obce Slavičín byla z hodnocení vyřazena proto, že byla doručena 16. září 2014, přičemž termín pro podání žádosti byl stanoven na 30. dubna 2014, v souladu s čl. 2 bod 6 zásad.

Informace z 4. 7. 2014:
MV-generální ředitelství HZS ČR sděluje, že v souladu s čl. 4 bod 8 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011) byl termín vyhodnocení žádostí o výše uvedenou dotaci na rok 2015 nově stanoven v termínu do 30. září 2014.

Informace z 22. 4. 2014:
MV-generální ředitelství HZS ČR zveřejňuje informace k technickému zhodnocení CAS 32 na podvozku Tatra 815 PR2 v rámci dotace na reprodukci požární techniky pro jednotky požární ochrany pro rok 2015.

Informace z 18. 2. 2014:
Pod č.j.: MV-12402-1/PO-IZS-2014 byly vyhlášeny typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce 2015 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
Další informace zde: Vyhlášení typů techniky a výše dotace na rok 2015

 
Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30. 4. 2014
 
Formuláře k žádosti o poskytnutí účelové dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu DOC

V případě dotazů se obraťte na kpt. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

 

 

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014

Informace z  14. 1. 2014:
Dne 2. prosince 2013 se v budově generálního ředitelství HZS ČR uskutečnila vstupní konzultace se starosty obcí a veliteli jednotek SDH obcí, které byly navrženy pro poskytnutí účelové dotace na reprodukci požární techniky v investičním podprogramu 114 244 – Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany. V rámci této konzultace byly vysvětleny ekonomické aspekty související s přiznáním státní dotace v roce 2014 a dále byl podrobně vysvětlen způsob přípravy technických podmínek pro pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

Pro potřeby obcí, které se zúčastnily uvedené konzultace, uvádíme následující kontakty a soubory ke stažení:
Ekonomické aspekty souvisejících s přiznáním státní dotace konzultujte s Ing. Josefem Kavanem, tel.: 950 819 912,
email: josef.kavan@grh.izscr.cz
Přípravu technických podmínek pro pořízení cisternové automobilové stříkačky konzultujte s Ing. Jaroslavem Maděrou, tel.: 950 819 801,
email: jaroslav.madera@grh.izscr.cz
Vzor technických podmínek.doc

Informace z  1. 7. 2013:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2014 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 "Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany" č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011.
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, schválil pořadník pro zařazení obcí do návrhu státního rozpočtu na rok 2014, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční podprogram 114 244 – Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany, včetně seznamu náhradníků. (viz tabulka).
 

 
Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2014
  Obec Kraj Typ  Body Dotace mil. 
1 Jívka KHK CAS 16 1
2 Suchdol nad Lužnicí JČK CAS 16 1
3 Bochov KVK CAS 14 1
4 Tlučná PLK CAS 14 1
5 Bystré PAK CAS 14 1
6 Ostrava - Pustkovec MSK CAS 14 1
7 Holešov ZLK CAS 13 1
8 Bouzov OLK CAS 13 1
9 Trnava VYS CAS 13 1
10 Olšany u Prostějova OLK CAS 12 1
Náhradníci
1 Hradec nad Moravicí - Jakubčovice MSK CAS 12 1
2 Průhonice SČK CAS 12 1
3 Zdounky ZLK CAS 11 1
4 Česká Třebová PAK CAS 11 1
5 Jeseník OLK CAS 9 1
6 Nezamyslice OLK CAS 9 1
7 Jihlava VYS CAS 9 1
8 Ostrava - Nová Ves MSK CAS 8 1
9 Ostrava - Polanka nad Odrou MSK CAS 8 1
Informace z  25. 1. 2013:
Pod č.j.: MV-7090-1/PO-IZS-2013 byly vyhlášeny typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce 2014 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
Další informace zde: Vyhlášení typů techniky a výše dotace na rok 2014
 
Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30. 4. 2013
 
Formuláře k žádosti o poskytnutí účelové dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu DOC

V případě dotazů se obraťte na kpt. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013

Informace z 8. ledna 2013:
Dne 11. prosince 2012 se v budově generálního ředitelství HZS ČR uskutečnila vstupní konzultace se starosty obcí a veliteli jednotek SDH obcí, které byly navrženy pro poskytnutí účelové dotace na reprodukci požární techniky v investičním podprogramu 114 244 – Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany. V rámci této konzultace byly vysvětleny ekonomické aspekty související s přiznáním státní dotace v roce 2013 a dále byl podrobně vysvětlen způsob přípravy technických podmínek pro pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

Pro potřeby obcí, které se zúčastnily uvedené konzultace, uvádíme následující kontakty a soubory ke stažení:
Ekonomické aspekty souvisejících s přiznáním státní dotace konzultujte s Ing. Josefem Kavanem, tel.: 950 819 912,
email: josef.kavan@grh.izscr.cz
Přípravu technických podmínek pro pořízení cisternové automobilové stříkačky konzultujte s Ing. Jaroslavem Maděrou, tel.: 950 819 801,
email: jaroslav.madera@grh.izscr.cz
Vzor technických podmínek a poučení pro práci s nimi:
Vzor technických podmínek.doc
Poučení k technickým podmínkám.doc

Informace z 26. 7. 2012:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2013 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 "Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany" č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011.
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, schválil pořadník pro zařazení obcí do návrhu státního rozpočtu na rok 2013, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční podprogram 114 244 – Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany, včetně seznamu náhradníků. (viz tabulka).
 
Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2013
 
Obec
Kraj
Typ
Dotace mil.
1
Ostrava - Hrabová
MSK
CAS
1
2
Brumov - Bylnice
ZLK
CAS
1
3
Hradec Králové - Plácky
KHK
CAS
1
4
Zruč - Senec
PLK
CAS
1
5
Volary
JČK
CAS
1
6
Horní Maršov
KHK
CAS
1
7
Rousínov
JMK
CAS
1
8
Doubrava
MSK
CAS
1
9
Petrov nad Desnou
OLK
CAS
1
10
Nová Bystřice
JČK
CAS
1
Náhradníci
1
Kojetín
OLK
CAS
1
2
Česká Třebová
PAK
CAS
1
3
Nové Hrady
JČK
CAS
1
4
Ostrava - Pustkovec
MSK
CAS
1
5
Hradec nad Moravicí - Jakubčovice
MSK
CAS
1
Podle seznamu náhradníků se bude postupovat v případě, že dojde k odmítnutí dotace ze strany obce, jež byla zařazena do návrhu na poskytnutí účelových dotací na rok 2013.
 
Informace z  17. 2. 2012:
Pod č.j.: MV-10423-1/PO-IZS-2012 byly vyhlášeny typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce 2013 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
Další informace zde: Vyhlášení typů techniky a výše dotace na rok 2013
 
Termín pro podání žádosti o dotace je do 30. 4. 2012
 
Formuláře k žádosti o poskytnutí účelové dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu DOC

V případě dotazů se obraťte na kpt. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012

Informace z  6. 12. 2011:

Dne 1. prosince 2011 se v budově generálního ředitelství HZS ČR uskutečnila vstupní konzultace se starosty obcí a veliteli jednotek SDH obcí, které byly navrženy pro poskytnutí účelové dotace na reprodukci požární techniky v investičním podprogramu 114 214 – Reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel. V rámci této konzultace byly vysvětleny ekonomické aspekty související s přiznáním státní dotace v roce 2012 a dále byl podrobně vysvětlen způsob přípravy technických podmínek pro pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

Pro potřeby obcí, které se zúčastnily uvedené konzultace, uvádíme následující kontakty a soubory ke stažení:
Ekonomické aspekty souvisejících s přiznáním státní dotace konzultujte s Ing. Josefem Kavanem, tel.: 950 819 912,
email: josef.kavan@grh.izscr.cz
Přípravu technických podmínek pro pořízení cisternové automobilové stříkačky konzultujte s Ing. Jaroslavem Maděrou, tel.: 950 819 801,
email: jaroslav.madera@grh.izscr.cz
Vzor technických podmínek a poučení pro práci s nimi:
Technické podmínky.doc
Poučení k technickým podmínkám.doc

Informace z 21. 6. 2011:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2012 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011.

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, schválil pořadník pro zařazení obcí do návrhu státního rozpočtu na rok 2012, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční podprogram 114 214 – Reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel, včetně seznamu náhradníků (viz tabulka).

Podle seznamu náhradníků se bude postupovat v případě, že dojde k odmítnutí dotace ze strany obce, jež byla zařazena do návrhu na poskytnutí účelových dotací na rok 2012.
 

Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2012
 Poř. č. Obec Kraj Typ  Dotace mil. 
1 Těmice VYS CAS 1
2 Loket KVK CAS 1
3 Opava - Podvihov MSK CAS 1
4 Kaznějov PLK CAS 1
5 Zdíkov JČK CAS 1
6 Podivín JMK CAS 1
7 Planá nad Lužnicí JČK CAS 1
8 Žabčice JMK CAS 1
9 Ostrava - Michálkovice MSK CAS 1
10 Dýšina PLK CAS 1
Náhradníci
11 Zruč - Senec PLK CAS 1
12 Ostrava - Hrabová MSK CAS 1
13 Brumov - Bylnice ZLK CAS 1
14 Poděbrady - Velké Zboží SČK CAS 1
15 Zbýšov JMK CAS 1
16 Doubrava MSK CAS 1
17 Karlovy Vary - Tašovice KVK CAS 1
18 Rousínov JMK CAS 1
19 Přelouč PAK CAS 1
Informace z 30. 3. 2011:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že pod č.j. MV-31035-2/PO-IZS-2011 byly vydány nové  „Zásady pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany“ (dále jen „Zásady“) viz následující odkazy (Zásady, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3).

Vzhledem k předchozímu znění Zásad (č.j. MV-42547-1/PO-2008) se jedná pouze formální změny odkazů na novelizované právní předpisy (vyhl. č. 560/2006 Sb., a vyhl. č. 35/2007 Sb.) a změnu požadavku na předložení podkladů (formuláře Isprofin nahrazeny formuláři z modulu EDS)

Z hlediska dalších technických, organizačních a ekonomických požadavků a postupu při rozhodování o poskytnutí dotace obci ke změnám nedochází.
Odkazy v předchozí informaci byly aktualizovány.
 
Informace z  3. 2. 2011:
Pod č.j.: MV-9556-1/PO-IZS-2011 byly vyhlášeny typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce 2012 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
Dálší informace zde: Vyhlášení typů techniky a výše dotace na rok 2012.pdf
 
Termín pro podání žádosti o dotace je do 30. 4. 2011
 
Formuláře k žádosti o poskytnutí účelové dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu DOC

V případě dotazů se obraťte na kpt. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011

Informace z  14. 1. 2011:

Dne 13. ledna 2011 se v budově Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uskutečnila vstupní konzultace se starosty obcí a veliteli jednotek SDH obcí, které byly navrženy pro poskytnutí účelové dotace na reprodukci požární techniky v investičním podprogramu 114 214 – Reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel. V rámci této konzultace byly vysvětleny ekonomické aspekty související s přiznáním státní dotace a dále byl podrobně vysvětlen způsob přípravy technických podmínek pro pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

Pro potřeby obcí, které se zúčastnily uvedené konzultace, uvádíme následující kontakty a soubory ke stažení:
Ekonomické aspekty souvisejících s přiznáním státní dotace konzultujte s Ing. Josefem Kavanem, tel.: 950 819 912,
email: josef.kavan@grh.izscr.cz
Přípravu technických podmínek pro pořízení cisternové automobilové stříkačky konzultujte s Ing. Jaroslavem Maděrou, tel.: 950 819 801,
email: jaroslav.madera@grh.izscr.cz
Vzor technických podmínek a poučení pro práci s nimi:
Technické podmínky.doc
Poučení k technickým podmínkám.doc

Informace z  11. 1. 2011:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhodnotilo vyjádření obcí, podaná v souvislosti se snížením maximální výše dotace poskytované v roce 2011 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, na částku 1 mil. Kč.

Odborná komise jmenovaná pod č. j. MV-11936-8/PO-IZS-2010 přehodnotila pořadník pro přiznání dotací na rok 2011 schválený pod č.j. MV-11936-9/PO-IZS-2010. Z pořadníku byly vyřazeny obce, které odmítly poskytnutí dotace za změněných podmínek. Jedná se o obce Zdice, Jemnice, Klášterec nad Orlicí, Kaznějov, Opava - Podvihov, Andělská Hora a Morkovice - Slýžany.

Vzhledem k celkovému objemu finančních prosředků vyčleněných ve stáním rozpočtu pro účely poskytování dotací na požární techniku, který činí 10 mil. Kč, rozhodl gen. ředitel HZS ČR o poskytnutí účelové dotace obcím uvedeným v následující tabulce.
 

Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2011, po snížení maximální výše dotace na 1 mil. Kč
  Obec Kraj Typ  Dotace mil. 
1 Hradec Králové - Svinary KHK CAS 1
2 Votice SČK CAS 1
3 Hluboká nad Vltavou JČK CAS 1
4 Kostelec nad Orlicí KHK CAS 1
5 Rájec - Jestřebí JMK CAS 1
6 Březí JMK CAS 1
7 Kašperské Hory PLK CAS 1
8 Sušice PLK CAS 1
9 Neveklov SČK CAS 1
10 Holasice JMK CAS 1

Informace z  28. 6. 2010:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2011 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „Zásady“), č.j. MV-42547-1/PO-2008.
 
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, schválil pořadník pro přiznání dotací na rok 2011 (viz tabulka). Podle tohoto pořadníku budou dotace přidělovány až do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků, jež budou vyčleněny ve státním rozpočtu na rok 2011, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program 114 210 – reprodukce majetku HZS, podprogram 114 214 – reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel, pro účely poskytování dotací na reprodukci požární techniky.
 
 
Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2011
 
Obec
Kraj
Typ
Dotace mil.
1
Hradec Králové - Svinary
KHK
CAS
2
2
Votice
SČK
CAS
2
3
Hluboká nad Vltavou
JČK
CAS
2
4
Kostelec nad Orlicí
KHK
CAS
2
5
Zdice
SČK
CAS
2
6
Jemnice
VYS
CAS
2
7
Rájec - Jestřebí
JMK
CAS
2
8
Březí
JMK
CAS
2
9
Kašperské Hory
PLK
CAS
2
10
Klášterec nad Orlicí
PAK
CAS
2
11
Kaznějov
PLK
CAS
2
12
Sušice
PLK
CAS
2
13
Neveklov
SČK
CAS
2
14
Holasice
JMK
CAS
2
15
Ostrava - Zábřeh
MSK
CAS
2
16
Planá nad Lužnicí
JČK
CAS
2
17
Brumov - Bylnice
ZLK
CAS
2
18
Loket
KVK
CAS
2
19
Brno - Brno sever
JMK
CAS
2
20
Bochov
KVK
CAS
2
21
Zdíkov
JČK
CAS
2
22
Česká Skalice
KHK
CAS
2
23
Dýšina
PLK
CAS
2
24
Ostrava - Pustkovec
MSK
CAS
2
25
Ostrava - Hrabová
MSK
CAS
2
26
Ostrava - Michálkovice
MSK
CAS
2
27
Žabčice
JMK
CAS
2
28
Ostrava - Nová Ves
MSK
CAS
2
29
Ostrava - Polanka n. Odrou
MSK
CAS
2
30
Opava - Podvihov
MSK
CAS
2
31
Andělská Hora
MSK
CAS
2
32
Morkovice - Slýžany
ZLK
CAS
2
Vyhlášení typů požární techniky na rok 2011
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) sděluje, že pod č.j.MV-11936-1/PO-2010  byly vyhlášeny typy požární techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2011. Vyhlášení typů požární techniky a max. výše účelové dotace obcím pro rok 2011.  Termín pro podání žádostí je do 30.4.2010.
 
V roce 2011 je tedy možné poskytnout účelovou dotaci pouze na cisternovou automobilovou stříkačku a to v maximální výši 2 mil. Kč. Dotace může dosáhnout max. 70 % nákladů akce v běžném roce.

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010

V roce 2010 byla dotace poskytnuta těmto obcím:

Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
VYS Přibyslav CAS 2
PAK Horní Jelení CAS 2
MSK Jablunkov CAS 2
MSK Karlova Studánka CAS 2
JMK Studnice CAS 2
OLK Němčice nad Hanou CAS 2
ZLK Luhačovice CAS 2
JMK Ivančice - Němčice CAS 2
KVK Nejdek CAS 2
KVK Horní Slavkov CAS 2
ULK Cítoliby CAS 2
MSK Morávka CAS 2
JMK Tvrdonice CAS 2
ZLK Valašská Bystřice CAS 2
SČK Mukařov CAS 2
MSK Petřvald CAS 2
LIK Liberec - Růžodol CAS 2
PLK Úněšov CAS 2
OLK Bílá Voda CAS 1
ZLK Kvasice CAS 2
OLK Bělotín CAS 2
JMK Brno - Tuřany CAS 2
JMK Sloup CAS 2
JMK Boskovice CAS 2
KVK Žlutice CAS 2
SČK Brandýs n. L. - St. Boleslav CAS 2
VYS Nové Veselí CAS 2
PLK Horažďovice CAS 2
PLK Stříbro CAS 2
KVK Rotava CAS 2
JMK Dolní Bojanovice CAS 2
PLK Horní Bříza CAS 2
JMK Vracov CAS 2
PLK Nalžovské Hory CAS 2
PLK Štěnovice CAS 2
PLK Chotěšov CAS 2
JMK Hrušovany u Brna CAS 2
MSK Šenov CAS 2
KVK Štědrá CAS 2
PLK Měčín CAS 2
PLK Podmokly CAS 2
PLK Starý Plzenec CAS 2
PLK Tachov CAS 2
KVK Habartov CAS 2
JMK Brno - Slatina CAS 2
OLK Vápenná CAS 2
MSK Jistebník CAS 2
JMK Břeclav CAS 2
JMK Vyškov CAS 2
ULK Teplice CAS 2
LIK Hodkovice nad Mohelkou CAS 2

Informace z  30. 11. 2009:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE pro pořízení požární techniky v rámci účelových dotací na reprodukci požární techniky pro jednotky požární ochrany v roce 2010 

Tech spec CAS 01.doc 
Poučení CAS 01.doc

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje,že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2010 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „Zásady“), č.j. MV-42547-1/PO-2008.
 
Na základě předloženého návrhu odborné komise MV-GŘ HZS ČR a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006 generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodl zařadit do návrhu státního rozpočtu na rok 2010, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program 214 210 – rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR, obce uvedené níže v tabulce.
 
 
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) sděluje, že pod č.j. MV-12813-1/PO-2009 byly vyhlášeny typy požární techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2010.Vyhlášení typů požární techniky a max. výše účelové dotace obcím pro rok 2010
Na GŘ HZS ČR jsou evidovány žádosti obcí, jež nebyly vybrány pro poskytnutí dotace v roce 2009. Jedná se o obce uvedené v tabulce.
Jak vyplývá z výše uvedeného, v roce 2010 nelze poskytnout dotaci na pořízení dopravního automobilu ani na technické zhodnocení rekonstrukcí vybraných typů požární techniky. Pro rok 2010 je možné žádat pouze o dotaci na CAS v maximální výši 2 mil. Kč. Pokud mají obce uvedené v tabulce o tuto dotaci zájem, je nezbytné aby podaly upravenou žádost, včetně všech souvisejících dokumentů, znovu a to nejpozději do 30. 4. 2009. Doba po níž jsou neuspokojené žádosti na GŘ HZS ČR evidovány bude zohledněna v řádku 10 Kritérií pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace obci.

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009

V roce 2009 byla dotace poskytnuta těmto obcím:

Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
KHK Týniště nad Orlicí CAS 2,24
ULK Litoměřice CAS 2,5
MSK Fulnek CAS 2,5
LIK Mimoň CAS 2,5
PLK Srní CAS 2,5
PAK Králíky CAS 2,5
ZLK Bílovice CAS 2,5
SČK Králův Dvůr CAS 2,5
ULK Chomutov CAS 2,5
PLK Plzeň - Křimice CAS 2,5
JČK Tábor CAS 2,5
KHK Borohrádek CAS 2,5
PAK Hrochův Týnec CAS 2,5
OLK Lukavice CAS 2,5
MSK Pustá Polom CAS 2,5
LIK Frýdlant rekonstrukce AZ 30 1
PLK Halže CAS 2,5
SČK Rynholec DA 0,5
JMK Hrušky CAS 2,5
MSK Fryčovice CAS 2,5
KVK Oloví CAS 2,5
KHK Valdice CAS 2,5
SČK Úvaly CAS 2,5
KVK Nová Role CAS 2,5
PLK Koloveč CAS 2,5
JMK Doubravice nad Svitavou CAS 2,5
ZLK Nivnice CAS 2,5
OLK Troubky DA 0,5
MSK Vrbno pod Pradědem rekonstrukce CAS 32 - T815 0,65
OLK Klenovice na Hané CAS 2,5
MSK Dolní Benešov CAS 2,5
MSK Krmelín CAS 2,5
JMK Lysice CAS 2,5

Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, č.j. MV-42547-1/PO-2008.Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006 generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodl zařadit, pod č.j. MV-69263/PO-2008 do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program 214 210 – rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR, obce uvedené v tabulce:Obce zařazené do návrhu státního rozpočtu na rok 2009, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program 214 210 – rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR (PDF 22 kB)TECHNICKÉ SPECIFIKACE  pro pořízení a technické zhodnocení požární techniky v rámci účelových dotací na reprodukci požární techniky pro jednotky požární ochrany v roce 2009

Tech spec CAS 01.doc
Tech spec CAS REK 01.doc
Tech spec DA 01.doc
Tech spec AZ rek 01.doc
Poučení CAS 01.doc
Poučení CAS rek 01.doc
Poučení DA 01.doc
Poučení AZ 01.doc

ZÁSADY pro provedení rekonstrukce v rámci dotace obcím na požární techniku v roce 2009   

Zásady pro rekonstrukci AZ 30 – IFA W 50 (ve formátu PDF, 18 kB)
Zásady pro rekonstrukci CAS 32 – T 815 (ve formátu PDF, 19 kB)


Vyhlášení typů požární techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2009
 

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008

V roce 2008 byla dotace poskytnuta těmto obcím:
 
Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
PAK Seč CAS 2
PAK Jablonné nad Orlicí CAS 2
KHK Nový Bydžov CAS 2
ZLK Hluk CAS 2
ULK Jirkov CAS 2
JMK Klobouky u Brna CAS 2
KVK Chodov CAS 2
KVK Luby CAS 2
OLK Moravský Beroun CAS 2
JMK Krumvíř CAS 2
MSK Vratimov CAS 2
KVK Ostrov CAS 2
PAK Prachovice CAS 2
MSK Těrlicko CAS 2
PLK Plzeň-Skvrňany CAS 2
PLK Bor CAS 2
JČK Lhenice CAS 2
VYS Ostrov nad Oslavou CAS 2
ZLK Slušovice CAS 2
LIK Liberec-Machník CAS 2
PLK Janovice nad Úhlavou CAS 2
PLK Staňkov CAS 2
JMK Újezd u Brna CAS 2
JČK  Ledenice CAS 2
MSK Pražmo CAS 2
VYS Bystřice nad Pernštejnem CAS 2
ZLK Zlín-Prštné CAS 2
JMK Šlapanice CAS 2
JMK Tišnov CAS 2
PLK Černošín CAS 2
ULK Obrnice CAS 2
SČK Příbram CAS 2
JMK Brno-Komín CAS 2
PLK Mýto CAS 2
PLK Strážov CAS 2
JMK Židlochovice CAS 2
SČK Dobříš CAS 2
JMK Brno-Chrlice CAS 2
JČK Písek CAS 2
PLK Kasejovice CAS 2
PHA Praha - Satalice CAS 2
PLK Strašice CAS 2
KVK Březová CAS 2
PHA Praha - Cholupice CAS 2
MSK Nošovice CAS 2
PLK Spálené Poříčí CAS 2
PLK Mirošov CAS 2
KVK Pernink CAS 2
PLK Hrádek CAS 2

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007

V roce 2007 byla dotace poskytnuta těmto obcím:
 
Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
JČK Týn nad Vltavou CAS 2
JČK Neplachov CAS 2
JMK Velké Pavlovice CAS 2
KHK Pec po Sněžkou CAS 2
KHK Lázně Bělohrad CAS 2
KHK Hronov CAS 2
KVK Kynšperk nad Ohří CAS 2
LK Nový Bor CAS 2
MSK Markvartovice CAS 2
MSK Odry CAS 2
OLK Mikulovice CAS 2
PAK Lanškroun CAS 2
PAK Třemošnice CAS 2
PHA Praha - Lipence CAS 2
PLK Železná Ruda CAS 2
PLK Chodová Planá CAS 2
MSK Kozlovice CAS 2
ULK Šluknov CAS 2
VYS Sněžné CAS 2
VYS Jaroměřice nad Rokytnou CAS 2
MSK Ostrava - Radvanice CAS 2
VYS Osová Bítýška CAS 2
VYS Křižanov CAS 2
ZLK Hulín CAS 2
PLK Radnice CAS 2
JČK Borovany CAS 2
ZLK Uherský Ostroh CAS 2
ZLK Hošťálková CAS 2
KVK Teplá CAS 2
MSK Frýdek Místek CAS 2
VYS Žďár nad Sázavou CAS 2
PHA Praha 17 CAS 2
SČK Lysá nad Labem CAS 2
PLK Plánice CAS 2
MSK Hradec nad Moravicí CAS 2
MSK Kravaře CAS 2
LK Stráž nad Nisou CAS 2
PLK Nepomuk CAS 2
PAK Chrudim CAS 2
MSK Nýdek CAS 2
MSK Trojanovice CAS 2
OLK Přerov CAS 2
MSK Mosty u Jablunkova CAS 2
OLK Mohelnice CAS 2
PAK Jevíčko CAS 2
JMK Brankovice CAS 2
MSK Paskov CAS 2
PLK Plzeň - Koterov CAS 2
MSK Raškovice CAS 2
JMK Šitbořice CAS 2
JMK Bořitov CAS 2
JMK Svitávka CAS 2
SČK Mladá Boleslav - Podlázky CAS 2
MSK Frenštát pod Radhoštěm CAS 2
PLK Všeruby CAS 2
MSK Dolní Domaslavice CAS 2
ULK Česká Kamenice CAS 2
ULK Ústí nad Labem - Neštěmice CAS 2
MSK Klimkovice CAS 2
KHK Náchod CAS 2
PLK Břasy CAS 2
PLK Žihle CAS 2
LK Liberec - Horní Hanychov CAS 2
PLK Kladruby CAS 2
JMK Rakvice CAS 2
JMK Bučovice CAS 2
MSK Mořkov CAS 2
PLK Přeštice CAS 2
VYS Havlíčkův Brod CAS 2
PLK Plzeň - Doubravka CAS 2
KHK Jaroměř CAS 2
OLK Uničov CAS 2

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006

V roce 2006 byla dotace poskytnuta těmto obcím:

Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
PLK Kralovice CAS 2
PLK Stod CAS 2
ZLK Štítná nad Vláří - Popov CAS 2
PHA Praha - Dolní Měcholupy CAS 2
SČK Pečky CAS 2
JČK Střelské Hoštice CAS 2
JČK Lišov CAS 2
JČK Albrechtice n Vl. CAS 2
PLK Zbiroh CAS 2
PLK Kdyně CAS 2
PLK Holýšov CAS 2
PLK Konstantinovy Lázně CAS 2
PLK Touškov CAS 2
PLK Hostouň CAS 2
PLK Hartmanice CAS 2
KVK Skalná CAS 2
ULK Kadaň CAS 2
ULK Varnsdorf CAS 2
ULK Děčín DA 0,8
ULK Jílové DA 0,8
LK Doksy CAS 2
LK Frýdlant CAS 2
LK Liberec - Vratislavice CAS 2
LK Semily CAS 2
LK Jablonec nad Nisou CAS 2
KHK Úpice CAS 2
KHK Velké Poříčí CAS 2
KHK Adršpach CAS 2
KHK Smidary CAS 2
PAK Ostřetín CAS 2
PAK Žamberk CAS 2
PAK Heřmanův Městec CAS 2
PAK Česká Třebová DA 0,8
PAK Ústí nad Orlicí CAS 2
VYS Horní Cerekev CAS 2
VYS Luka nad Jihlavou CAS 2
VYS Moravské Budějovice CAS 2
VYS Jimramov CAS 2
VYS Nové Město na Moravě CAS 2
JMK Zástávka DA 0,8
JMK Dambořice CAS 2
JMK Žarošice CAS 2
OLK Šumperk CAS 2
OLK Prostějov DA 0,8
OLK Olomouc - Chválkovice DA 0,8
MSK                    Krnov CAS 2
MSK                    Kopřivnice CAS 2
MSK                    Ostravice CAS 2
MSK                    Šilheřovice DA 0,8
MSK                    Horní Suchá CAS 2
MSK                    Stará ves nad Ondřejnicí CAS 2
MSK                    Kunčice pod Ondřejníkem CAS 2
MSK                    Dobrá CAS 2
MSK                    Opava - Kylešovice CAS 2
ZLK Rožnov pod Radhoštěm CAS 2
ZLK Fryšták CAS 2
ZLK Kroměříž CAS 2

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005

V roce 2005 byla dotace poskytnuta těmto obcím:

Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
KHK Sobotka CAS 2
ULK Rumburk CAS 2
KHK Chlumec nad Cidlinou CAS 2
PLK Nýřany CAS 2
ULK Jiříkov CAS 2
PAK Polička CAS 2
ZLK Babice CAS 2
OLK Brodek u Prostějova CAS 2
PLK Horšovský Týn CAS 2
KHK Trutnov CAS 2
PAK Březová nad Svitavou CAS 2
ZLK Vizovice CAS 2
MSK Bolatice CAS 2
MSK Píšť CAS 2
JMK Ratíškovice DA 0,8

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004

V roce 2004 byla dotace poskytnuta těmto obcím:
 
Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
VYS Golčův Jeníkov CAS 2
PAK Hlinsko CAS 2
MSK Vrbno pod Prad. CAS 2
JMK Slavkov u Brna CAS 2

Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

V roce 2003 byla dotace poskytnuta těmto obcím:
 
Kraj Obec Typ pož. techniky Dotace [mil. Kč]
KVK Chodov CAS 2
OLK Prostějov CAS 2
ZLK Buchlovice CAS 2
PAK Skuteč CAS 2
PLK Bělá nad Radbuzou CAS 2

 

vytisknout  e-mailem