Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 9. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 10. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace z 12. 5. 2020

MV - GŘ HZS ČR Vám sděluje, že obdrželo finanční prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Na základě výše přidělených prostředků byly do následující tabulky doplněny údaje o předběžné alokaci prostředků dle čl. 7 bodu 9 "Výzvy  JSDH_V1-2020 Pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro rok 2020", a to u žadatelů do 41. místa v pořadí včetně. Výzva je částečně (10 mil. Kč) financována také z prostředků státního rozpočtu.

Informace z 9. 4. 2020

Vzhledem k častým dotazům uvádíme odkaz na stránky MV s informacemi k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.

Informace z 2. 4. 2020

MV - GŘ HZS ČR má i v situaci, vyvolané dopady onemocnění covid-19 na společnost a ekonomiku,  zájem podpořit obce, jakožto zřizovatele JSDH obcí. Vzhledem k pozastavení výroby některých firem, by se obce mohly dostat do časové tísně. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že  termín realizace akce, uvedený v dokumentu Registrace akce, lze prodloužit na základě žádosti příjemce dotace.

Informace z 4.12.2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2020, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako "předpokládaně alokováno dle Čl. 8 bodu 9 Výzvy", následující dokumenty:

Vzorové technické podmínky na:

CAS
nová cisternová automobilová stříkačka 20
nová cisternová automobilová stříkačka 30

DA
dopravní automobil v provedení základním
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení

Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.
https://www.hzscr.cz/clanek/seznam-vydanych-certifikatu-od-roku-2005.aspx

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:
Žádost o registraci akce
Žádost o registraci akce - změna
Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
Žádost o proplacení dotace
Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce (DA a CAS)
Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce (STAVBA)


Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V1 - CAS
Prezentace k Výzvě V2 - DA
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA
        + Doplňující informace ke zpracování projektové dokumentace

Finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy":
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-435-2017-sb-30413

Informace z 10. 9. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 9:
- Výzvy JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV-56988-1/PO-IZS-2019,
- Výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV-56988-2/PO-IZS-2019,
- Výzvy JSDH_V2_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j.MV-56988-3/PO-IZS-2019,
(dále jen "Výzva").
Hodnoceno bylo celkem 964 žádostí. 59 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy pro poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2020 (viz Čl. 2 "Výzvy"). 
Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 35 žádostí. 

Výzva JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se u "Výzvy JSDH_V2 a V3" bude postupovat při přidělování alokací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2020.

Informace z 29. 4. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020.
JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 29. dubna 2019 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. června 2019 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 14. června 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).
Pro potřeby vyplnění konkrétního počtu obyvatel do žádosti uvádíme odkaz na stránky ČSÚ (Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2018).

Zveřejňujeme také příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA

Informace z 1. 3. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám, vzhledem k častým dotazům sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020, bude vyhlášena nejdříve v průběhu měsíce dubna 2019.

vytisknout  e-mailem