Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2025
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 9. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 10. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 24. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace z 7. 4. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníků ve všech výzvách a to zejména na základě odstoupení některých žadatelů od dotace. Aktualizované pořadníky ke stažení:
JSDH_V1_2021
JSDH_V2_2021

JSDH_V3_2021

Informace z 17. 3. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku ve výzvě JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky. Aktualizovaný pořadník ke stažení ZDE.

Informace z 22. 2. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku ve výzvě JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky. Aktualizovaný pořadník ke stažení ZDE.
Aktualizace byla provedena s ohledem na:
- skutečnou výši finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů,
- převod uspořených prostředků z jiných dotací,
- odstoupení obcí Povrly (rekonstrukce požární zbojnice – Ústecký kraj) a Zavidov (pořízení nového dopravního automobilu – Středočeský kraj) od dotace v pořadnících daných krajů, kde již nejsou k dispozici náhradníci.

Informace z 30. 11. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2021, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako "předpokládaně alokováno dle Čl. 8 bodu 9 Výzvy", následující níže uvedené dokumenty.
Dále sdělujeme. že v týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou zástupcům obcí, na e-mailové adresy uvedené v žádosti zaslány přihlašovací údaje do portálu hasici-elearning. V rámci e-learningového kurzu bude příjemce seznámen s podrobnostmi postupu administrace dotace. Například v e-learningu budou k seznámení podrobné audio prezentace k problematice technických podmínek CAS i DA.

VÝZVA JSDH - V1 - 2021 CAS

Vzorové technické podmínky pro pořízení nové CAS:

Vzorové technické podmínky pro rekonstrukci CAS

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V1 - CAS

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

VÝZVA JSDH - V2 - 2021 DA

Vzorové technické podmínky pro pořízení DA:

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V2 - DA

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

VÝZVA JSDH - V3 - 2021 STAVBA

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA - Postup administrace dotace
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA - Postup schválení a změny projektové dokumentace

Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

Informace z 18. 11. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že konzultace ke zpracování technických podmínek a k postupu realizace akce v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (ve všech výzvách) proběhne elektronickou formou. Veškeré informace budou zaslány elektronickou poštou zástupcům obcí nejpozději do 30. 11. 2020.

Informace z 24. 8. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2021 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 7:
- Výzvy JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV- 51742-1/PO-IZS-2020,
- Výzvy JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV- 51742-2/PO-IZS-2020,
- Výzvy JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j.MV-51742-3/PO-IZS-2020,
(dále jen "Výzva").
Hodnoceno bylo celkem 811 žádostí. 43 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených ve výzvě V1, V2 nebo V3. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2021. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů, případně ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2021 (viz čl. 2 "Výzvy"). 
Očekává se, že bude uspokojeno cca 45 žádostí. 

Výzva JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2021. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2021. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2021 a s ohledem na skutečnou výkonnost Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

Informace z 9. 4. 2020

Vzhledem k častým dotazům uvádíme odkaz na stránky MV s informacemi k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.

Informace z 1. 4. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021.

JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2020 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. května 2020 v 23:59 hodin. Zároveň upozorňujeme, že 4. dubna 2020 bude na PORTÁLU probíhat instalace nové verze a v tuto dobu nemusí být webové stránky pro podání žádosti přístupné. Děkujeme za pochopení. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) statutárním zástupcem a zaslat datovou schránkou do 14. května 2020 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být dle čl. 5 bodu 2b) "Výzvy" dále podepsaná statutárním zástupcem.

Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA

vytisknout  e-mailem