Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2025
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 9. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 10. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 24. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace ze dne 21. června 2024
Výzva: JSDH_V1_2024 – Pořízení cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
Z důvodu posunutí lhůty pro podání nabídek je předpokládaný termín uzavření rámcové dohody stanoven na III. čtvrtletí roku 2024.
Odkazy na uveřejnění jednotlivých Rámcových dohod:  
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00006661
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00006662 
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00006663

Informace ze dne 27. března 2024
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníků výzev na rok 2024 se stavem k 20. 3. 2024, a to na základě:
- odstoupení žadatelů od žádostí o dotaci a žádostí o změny oblastí podpory u výzev JSDH_V1 (CAS), JSDH_V2 (DA) a JSDH_V3           (STAVBA/REKO),
- upřesnění objemu finančních prostředků výzvy JSDH_V1 (CAS).

Aktualizované pořadníky výzev:
JSDH_V1_2024 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody – ke stažení ZDE
JSDH_V2_2024 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení – ke stažení ZDE
JSDH_V3_2024 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – ke stažení ZDE

Informace ze dne 31. ledna 2024
Výzva: JSDH_V1_2024 – Pořízení cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
V I. čtvrtletí roku 2024 centrální zadavatel (MV-GŘ HZS ČR) vyhlásí výběrové řízení na základě centralizovaného zadání. Po výběru dodavatele a uzavření rámcové dohody (předpoklad II. až III. čtvrtletí 2024) zašle centrální zadavatel dotčeným příjemcům dotace do datových schránek informaci, která bude obsahovat:
1. podepsanou přístupovou smlouvu,
2. pokyny k uzavření prováděcí smlouvy,
3. termíny osobních konzultací k realizaci dotace.

V období do uzavření rámcové dohody s vítězným uchazečem veřejné zakázky, si dotčení příjemci dotace v případě, že nemají zřízený profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN) zřídí přístup. Podrobné informace k NEN jsou uvedeny na stránkách: https://nen.nipez.cz/prirucky-vse

Informace ze dne 29. ledna 2024
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny podané žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2024 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“) výzvy: JSDH_V1_2024 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody (dále jen „ výzva V1_2024). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 8. výzvy V1_2024. Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR, generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadník výzvy V1_2024 pro poskytnutí dotací v roce 2024.
Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů a ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna až května roku 2024  (viz čl. 2 odst. 2 "Výzvy V1_2024").
V současné době se očekává, že bude uspokojeno prvních 114 žádostí v pořadníku.  

Informace ze dne 14. prosince 2023
MV-GŘ HZS ČR zveřejňuje vzorové technické podminky (dále jen "TP") v rámci výzvy:
JSDH_V2_2024 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (dále jen "výzva V2-DA")
Dopravní automobil v provedení základním
Dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním
Požární přívěs pro hašení – s novou přenosnou motorovou stříkačkou do 750 kg
Požární přívěs pro hašení – s novou přenosnou motorovou stříkačkou nad 750 kg
Ložná plocha - dodatečná informace k požárním přívěsům pro hašení

Doklady o dodržení TP (ve formátu "doc") zasílá žadatel emailem na příslušný HZS kraje. Termín pro zaslání TP ke schválení na příslušný HZS kraje je stanoven nejpozději do 31. ledna 2024 (podrobněji viz čl. 9 výzvy V2-DA).

Kontakty na pověřené pracovníky HZS krajů a MV-GŘ HZS ČR.

Informace ze dne 30. listopadu 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny podané žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2024 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“) u výzev JSDH_V2_2024 (DA, PH) a JSDH_V3_2024 (STAVBA nebo REKONSTRUKCE PZ). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 8. výzev. Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR, generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadníky výzvy JSDH_V2_2024  a JSDH_V3_2024 pro poskytnutí dotací v roce 2024.

Výzva JSDH_V2_2024 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení
Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE. (k 12.12. 2023 aktualizován pořadník Moravskoslezského kraje vzhledem k administrativní chybě, která nemá vliv na již dříve zveřejněný pořadník předběžně alokovaných žádostí)

Výzva JSDH_V3_2024 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci navržených finančních prostředků pro rok 2024. Celková výše alokace a její rozdělení může být později změněna v návaznosti na schválení státního rozpočtu pro rok 2024.

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:
Výzva: JSDH_V2_2024 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení
Vzorové technické podmínky pro dopravní automobil a požární přívěs pro hašení budou zveřejněny v průběhu prosince 2023.
·    Žádost o registraci akce
·    Žádost o registraci akce - změna
·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
·    Žádost o proplacení dotace
·    Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce
Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce.

Výzva: JSDH_V3_2024 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
·    Žádost o registraci akce
·    Žádost o registraci akce - změna
·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
·    Žádost o proplacení dotace
·    Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce
Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce.
Informace k projektové dokumentaci a změnám při realizaci stavby

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze dne 22. září 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byla vyhlášena výzva pro podání žádostí o dotaci obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2024:
JSDH_V1_2024 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
Nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
- technické podmínky CAS 20/4000/240 - S2R,
- technické podmínky CAS 30/8500/510 - S2R,
- technické podmínky CAS 30/9000/540 - S3VH,
Přístupová smlouva k rámcové dohodě - v editovatené podobě - ZDE.

Přístupová smlouva k rámcové dohodě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za obec a při podpisu nesmí být uzamčena, aby mohla být následně podepsána za stát.

K žádosti je nezbytné přiložit také přílohu "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Žádost se povinně eviduje v elektronickém formuláři Jednotného dotačního portálu MF (dále jen „portál“): https://isprofin.mfcr.cz/rispf. UPOZORŇUJEME, že odesláním elektronického formuláře žádosti v „portálu“ ještě není žádost PODÁNA!

Žádost, která bude prostřednictvím „portálu“ vygenerována (.pdf), je nutno podat (zaslat) spolu se všemi přílohami do datové schránky místně příslušného HZS kraje s podpisem k tomu oprávněné osoby, nejpozději do 1. listopadu 2023.

Zahájení evidence žádostí v portálu MF: úterý 26. září 2023 ve 12:01 hod
Ukončení evidence žádostí v portálu MF : středa 1. listopadu 2023 ve 23:59 hod

Informace ze dne 10. srpna 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2024.

JSDH_V2_2024 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

JSDH_V3_2024 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Žádost se povinně eviduje v elektronickém formuláři Jednotného dotačního portálu MF (dále jen „portál“): https://isprofin.mfcr.cz/rispf. UPOZORŇUJEME, že odesláním elektronického formuláře žádosti v „portálu“ ještě není žádost PODÁNA!

Žádost, která bude prostřednictvím „portálu“ vygenerována (.pdf), je nutno podat (zaslat) spolu se všemi přílohami do datové schránky místně příslušného HZS kraje s podpisem k tomu oprávněné osoby, nejpozději do 25. září 2023.

Zahájení evidence žádostí v portálu MF: pondělí 14. srpna 2023 ve 12:01 hod
Ukončení evidence žádostí v portálu MF: pondělí 25. září 2023 ve 23:59 hod

K žádosti je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Výzva „JSDH_V1_2024 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ bude vyhlášena v průběhu měsíce srpna 2023.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze dne 26. června 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám, vzhledem k častým dotazům sděluje, že výzvy k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2024, budou vyhlášeny v průběhu měsíců července - srpna 2023.

vytisknout  e-mailem