Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

Informace ohledně poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. 

Informace z  6. 12. 2011:

Dne 1. prosince 2011 se v budově generálního ředitelství HZS ČR uskutečnila vstupní konzultace se starosty obcí a veliteli jednotek SDH obcí, které byly navrženy pro poskytnutí účelové dotace na reprodukci požární techniky v investičním podprogramu 114 214 – Reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel. V rámci této konzultace byly vysvětleny ekonomické aspekty související s přiznáním státní dotace v roce 2012 a dále byl podrobně vysvětlen způsob přípravy technických podmínek pro pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

Pro potřeby obcí, které se zúčastnily uvedené konzultace, uvádíme následující kontakty a soubory ke stažení:
Ekonomické aspekty souvisejících s přiznáním státní dotace konzultujte s Ing. Josefem Kavanem, tel.: 950 819 912,
email: josef.kavan@grh.izscr.cz
Přípravu technických podmínek pro pořízení cisternové automobilové stříkačky konzultujte s Ing. Jaroslavem Maděrou, tel.: 950 819 801,
email: jaroslav.madera@grh.izscr.cz
Vzor technických podmínek a poučení pro práci s nimi:
Technické podmínky.doc
Poučení k technickým podmínkám.doc

Informace z 21. 6. 2011:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2012 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011.

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, schválil pořadník pro zařazení obcí do návrhu státního rozpočtu na rok 2012, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční podprogram 114 214 – Reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel, včetně seznamu náhradníků (viz tabulka).

Podle seznamu náhradníků se bude postupovat v případě, že dojde k odmítnutí dotace ze strany obce, jež byla zařazena do návrhu na poskytnutí účelových dotací na rok 2012.
 

Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2012
 Poř. č. Obec Kraj Typ  Dotace mil. 
1 Těmice VYS CAS 1
2 Loket KVK CAS 1
3 Opava - Podvihov MSK CAS 1
4 Kaznějov PLK CAS 1
5 Zdíkov JČK CAS 1
6 Podivín JMK CAS 1
7 Planá nad Lužnicí JČK CAS 1
8 Žabčice JMK CAS 1
9 Ostrava - Michálkovice MSK CAS 1
10 Dýšina PLK CAS 1
Náhradníci
11 Zruč - Senec PLK CAS 1
12 Ostrava - Hrabová MSK CAS 1
13 Brumov - Bylnice ZLK CAS 1
14 Poděbrady - Velké Zboží SČK CAS 1
15 Zbýšov JMK CAS 1
16 Doubrava MSK CAS 1
17 Karlovy Vary - Tašovice KVK CAS 1
18 Rousínov JMK CAS 1
19 Přelouč PAK CAS 1
Informace z 30. 3. 2011:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že pod č.j. MV-31035-2/PO-IZS-2011 byly vydány nové  „Zásady pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany“ (dále jen „Zásady“) viz následující odkazy (Zásady, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3).

Vzhledem k předchozímu znění Zásad (č.j. MV-42547-1/PO-2008) se jedná pouze formální změny odkazů na novelizované právní předpisy (vyhl. č. 560/2006 Sb., a vyhl. č. 35/2007 Sb.) a změnu požadavku na předložení podkladů (formuláře Isprofin nahrazeny formuláři z modulu EDS)

Z hlediska dalších technických, organizačních a ekonomických požadavků a postupu při rozhodování o poskytnutí dotace obci ke změnám nedochází.
Odkazy v předchozí informaci byly aktualizovány.
 
Informace z  3. 2. 2011:
Pod č.j.: MV-9556-1/PO-IZS-2011 byly vyhlášeny typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce 2012 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
Dálší informace zde: Vyhlášení typů techniky a výše dotace na rok 2012.pdf
Poskytování dotací se řídí Zásadami pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany
 
Termín pro podání žádosti o dotace je do 30. 4. 2011
 
Formuláře k žádosti o poskytnutí účelové dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu DOC
Kritéria pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace obci na reprodukci požární techniky pro jednotku požární ochrany
Specifikační list nestavební movité akce

V případě dotazů se obraťte na kpt. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem