HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotace obcím na požární techniku a požární zbrojnice

Informace ohledně poskytování dotací na požární techniku a požární zbrojnice pro jednotky SDH obcí. 

•  2021 - Informace z 1. 4. 2020

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021.

JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2020 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. května 2020 v 23:59 hodin. Zároveň upozorňujeme, že 4. dubna 2020 bude na PORTÁLU probíhat instalace nové verze a v tuto dobu nemusí být webové stránky pro podání žádosti přístupné. Děkujeme za pochopení. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) statutárním zástupcem a zaslat datovou schránkou do 14. května 2020 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být dle čl. 5 bodu 2b) "Výzvy" dále podepsaná statutárním zástupcem.

Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA

•  2020 - Informace z 2. 4. 2020

MV - GŘ HZS ČR má i v situaci, vyvolané dopady onemocnění covid-19 na společnost a ekonomiku,  zájem podpořit obce, jakožto zřizovatele JSDH obcí. Vzhledem k pozastavení výroby některých firem, by se obce mohly dostat do časové tísně. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že  termín realizace akce, uvedený v dokumentu Registrace akce, lze prodloužit na základě žádosti příjemce dotace.

Pro informaci dále uvádíme odkaz na stránky MV s nejčastějšími dotazy a odpověďmi týkající se jednání zastupitelstev obcí a krajů:
https://www.mvcr.cz/clanek/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-tykajiciho-se-jednani-zastupitelstev-obci-a-kraju.aspx

- Informace z 4. 12. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2020, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako "předpokládaně alokováno dle Čl. 8 bodu 9 Výzvy", následující dokumenty:

Vzorové technické podmínky na:

CAS
nová cisternová automobilová stříkačka 20
nová cisternová automobilová stříkačka 30

DA
dopravní automobil v provedení základním
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení

Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.
https://www.hzscr.cz/clanek/seznam-vydanych-certifikatu-od-roku-2005.aspx

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:
Žádost o registraci akce
Žádost o registraci akce - změna
Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
Žádost o proplacení dotace
Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce (DA a CAS)
Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce (STAVBA)


Kontakty na pověřené pracovníky GŘ HZS ČR a HZS krajů

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce:
Prezentace k Výzvě V1 - CAS
Prezentace k Výzvě V2 - DA
Prezentace k Výzvě V3 - STAVBA
        + Doplňující informace ke zpracování projektové dokumentace

Finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy":
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-435-2017-sb-30413

- Informace z 10. 9. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 9:
- Výzvy JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV-56988-1/PO-IZS-2019,
- Výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV-56988-2/PO-IZS-2019,
- Výzvy JSDH_V2_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j.MV-56988-3/PO-IZS-2019,
(dále jen "Výzva").
Hodnoceno bylo celkem 964 žádostí. 59 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy pro poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2020 (viz Čl. 2 "Výzvy"). 
Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 35 žádostí. 

Výzva JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se u "Výzvy JSDH_V2 a V3" bude postupovat při přidělování alokací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2020.

- Informace z 29. 4. 2019

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020.
JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 29. dubna 2019 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. června 2019 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 14. června 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).
Pro potřeby vyplnění konkrétního počtu obyvatel do žádosti uvádíme odkaz na stránky ČSÚ (Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2018).

Zveřejňujeme také příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA

•  2019 - Informace z 27. 9. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 8:
- Výzvy JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV-46490-1/PO-IZS-2018,
- Výzvy JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV-46490-2/PO-IZS-2018,
- Výzvy JSDH_V2_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j. MV-46490-3/PO-IZS-2018,
(dále jen "Výzva").

Hodnoceno bylo celkem 984 žádostí. Celkový přehled žádostí je uveden ZDE. 45 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy pro poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadník uveden ZDE.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2019 (viz Čl. 2 "Výzvy"). Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 32 žádostí.

Výzva JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu,
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice,
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2019. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se u "Výzvy JSDH_V2 a V3" bude postupovat při přidělování alokací , a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.
UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2019.

Informace z 11. 5. 2018

Vzhledem k častým dotazům sdělujeme, že je zcela v pořádku, když pro rok 2019 obce v žádostech (prostřednictvím webové aplikace RISPF  https://isprofin.mfcr.cz/rispf ^)  vyplňují v části hodnocení pouze otázky ohledně identifikace jednotky SDH obce (název a ev. číslo) a konkrétního počtu obyvatel. Ostatní otázky hodnotících kritérií jsou od tohoto roku přeneseny k vyplnění do kompetence HZS krajů. Příslušné HZS krajů disponují evidencí jak v počtu zásahů, techniky apod. Nejedná se tedy o chybu systému.

Informace z 30. 4. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019.
JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 30. dubna 2018 a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf ^. Činnost portálu bude ukončena dne 30. června 2018 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 30. června 2018 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

Zveřejňujeme také příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2019_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2019_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2019_STAVBA

•  2018 - Účelová investiční dotace na CAS, dopravní automobily(DA) a požární zbrojnice(PZ) pro jednotky SDH obcí

- Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky  - Pořadník žádostí (stav k 12.4.2018)

             - Podprogram 2 - nový dopravní automobil - dotace pro Zlínský kraj ve výši 16,65 mil. Kč - Pořadník žádostí (stav k 13.7 2018)

        - Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - nepřidělena

•  2017 - Účelová investiční dotace na CAS, dopravní automobily(DA) a požární zbrojnice(PZ) pro jednotky SDH obcí

             - Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky  - Pořadník žádostí  

             - Podprogram 2 - nový dopravní automobil - dotace pro Zlínský kraj ve výši 13,5 mil. Kč, v září navýšeno o 3,2 mil. Kč 

- celkem 16.7 mil. Kč - Pořadník žádostí (Realizováno)

        - Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - nepřidělena

•  2016 - Účelová investiční dotace na CAS pro jednotky SDH obcí

            - Účelová investiční dotace na dopravní automobily(DA) a požární zbrojnice(PZ) pro jednotky SDH obcí

             - Podprogram 1 - nový dopravní automobil  - dotace pro Zlínský kraj ve výši 13,5 mil. Kč - Pořadník žádostí (Realizováno)

             - Podprogram 2 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - Přehled žádostí

vytisknout  e-mailem