HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domino efekt z pohledu průmyslových havárií

Domino efekt je definován v zákoně č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, jako možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku a velikosti dopadů závažné havárie v důsledku umístění podniku nebo skupiny podniků a jejich nebezpečných látek. 

Průmyslové podniky spadající pod dikci zákona o prevenci závažných havárií mají povinnost v rámci analýzy rizika hodnotit možnost vzniku domino efektu na vlastních zařízeních. Na rozsáhlejších územích je toto hodnocení v kompetenci krajských úřadů. Předmětem zájmů je posouzení účinků tlakové vlny, tepelné radiace a letících úlomků při průmyslové havárii na okolní objekty / zařízení s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickým přípravkem, které mohou iniciovat nebo rozvinout další sekundární průmyslovou havárii (např. toxický únik z blízkého zásobníku, požár sousedního skladu tlakových láhví apod.). Proces lze ilustrovat následujícím obrázkem.

V praxi je nejznámější průmyslovou havárií s domino efektem havárie ve Flixborough (Velká Británie). K havárii došlo v roce 1974 v továrně na nylonová vlákna v důsledku nevhodně konstrukčně a materiálově řešeného potrubního obtoku reaktoru, odstaveného z důvodu netěsnosti. Toto obtokové potrubí prasklo a uniklo přibližně 30 tun cyklohexanu, následoval silný výbuch odpovídající výbuchu stejného množství TNT a velký požár. Následky: 28 smrtelných úrazů, 36 zraněných, zničený provoz, 1 821 domů a 167 dalších objektů bylo poškozeno, materiální škody byly vyhodnoceny na 140 miliónů dolarů.


 

vytisknout  e-mailem