HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace pro JSDHO

Zřizovací listina JSDH obce

Zřizovací listina je dokument, kterým se zřizuje jednotka SDH obce. Zřizovací listina musí obsahovat základní údaje o obci, pro kterou je jednotka zřízena, číslo usnesení zastupitelstva na základě kterého je jednotka zřízena, kategorii jednotky a podpis zástupce obce. Zřizovací listina pod článkem je pouze doporučující.

Zrizovaci_listina_JSDH_obce.docx (36,50 KB)

Žádost o vyjádření ke jmenování velitele jednotky

Zřizovatel požádá HZS kraje písemnou formou o vyjádření ke jmenování člena jednotky do funkce velitele jednotky. Pod článkem je vzor žádosti o vyjádření ke jmenování velitele jednotky.

 Zadost_o_vyjadreni_ke_jmenovani_velitele_jednotky.docx (20,81 KB)

Jmenovací dekret velitele jednotky

Zřizovatel jednotky SDH obce jmenuje nového velitele jednotky písemně, a to pomocí jmenovacího dekretu. Jmenovací dekret musí obsahovat údaje o zřizovateli jednotky, údaje o novém veliteli, povinnosti a úkoly velitele jednotky. Jmenovací dekret musí být podepsaný novým velitelem jednotky a zástupcem obce.

 Jmenovaci_dekret_velitele.docx (13,85 KB)

Dohoda o členství v JSDH obce:

Každý člen JSDH obce musí mít s obcí uzavřenou tzv. dohodu o členství v JSDH obce. Dohoda o členství musí obsahovat základní údaje o zřizovateli, základní údaje o členovi, povinnosti a úkoly člena jednotky a podpisy člena a zástupce obce. Dohoda o členství se vytváří ve dvou vytiscích. Jeden výtisk pro člena jednotky a druhý výtisk pro zřizovatele.

 Dohoda_o_clenstvi_v_JSDH.docx (18,25 KB) 

Zdravotní prohlídka:

Každý člen jednotky SDH obce musí absolvovat zdravotní prohlídku, a to v intervalu jedenkrát za dva roky. Zdravotní prohlídky se dělí do dvou kategorií I. a IV.. Zdravotní prohlídky se provádí dle nařízení vlády 352/2003 Sb..

Lekarsky_posudek.docx (19,40 KB)

Jmenný seznam členů JSDH obce:

Jednotka musí mít vytvořen seznam členů JSDH obce. Seznam členů musí obsahovat u jednotlivých jmen zařazení na funkci (velitel jednotky/velitel družstva/strojník). Jmenný seznam členů musí být aktuální. Jednotka musí mít splněn početní stav podle kategorie jednotky.

 Seznam_clenu_JSDH_obce.docx (13,58 KB)

Osvědčení o odborné způsobilosti velitele jednotky/velitele družstva

V jednotce SDH obce musí být členové zařazeni na funkci velitel jednotky a družstva. Tato povinnost vyplývá z vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Odborná způsobilost velitele jednotky/družstva se získává kurzem V40/V40e. Platnost osvědčení je pět let od data vydání/prodloužení. Prodloužení probíhá formou zkoušky. Podmínkou pro prodloužení je úspěšné absolvování zkoušky před komisí a minimálně tří účastí na kurzu V8 za interval 5 let.

Osvědčení o odborné způsobilosti strojníka

V jednotce SDH obce musí být členové zařazeni na funkci strojník. Tato povinnost vyplývá z vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Odborná způsobilost strojníka se získává kurzem S40/S40e/S16/S8 podle kategorie jednotky a výbavy požární technikou a agregáty. Platnost osvědčení je pět let od data vydání/prodloužení. Prodloužení probíhá formou zkoušky. Podmínkou pro prodloužení je úspěšné absolvování zkoušky před komisí.

Roční plán pravidelné odborné přípravy

Jednotka musí mít zpracovaný roční plán pravidelné odborné přípravy. Tenhle plán se zpracovává na základě ročního plánu pravidelné odborné přípravy, které vydává GŘ HZS ČR (pokyn generálního ředitele č. 57/2013 Sb.). Roční plán pravidelné odborné přípravy může velitel jednotky upravit dle předurčenosti jednotky. Členové jednotky musí absolvovat minimálně 40 hodin odborné přípravy za kalendářní rok. 

Záznam o pravidelné odborné přípravě

O každé pravidelné odborné přípravě musí být provedený záznam. Záznam musí obsahovat datum odborné přípravy, téma odborné přípravy, jméno, příjmení a podpis školitele, seznam členů, kteří se odborné přípravy zúčastnili a jejich podpisy.

 Zaznam_o_pravidelne_odborne_priprave.docx (13,51 KB)

Zpráva o zásahu/dílčí zpráva o zásahu/zpráva o činnosti jednotky

O každém zásahu musí být vypracována zpráva. Zprávy se evidují po dobu pěti let. Zpráva o zásahu se musí zpracovat do 3 dnů od data události. Dílčí zpráva o zásahu se musí zpracovat do 6 dnů od data události. Dílčí zpráva o zásahu a zpráva o zásahu se musí exportovat přes PORT.all na HZS kraje. Zpráva o činnosti jednotky na HZS kraje se neexportuje, archivuje se pouze v dokumentaci jednotky.

Záznam o kondičních jízdách

Každý ridič v jednotce musí absolvovat kondiční jízdy. Kondiční jízdu musí absolvovat každý řidič do 4 týdnů. Ridič, který neřídil déle než čtyři týdny musí absolvovat kondiční jízdu minimálně v rozsahu 10 km. Řidič, který neřídil vozidlo déle než šest týdnu tak musí absolvovat kondiční jízdu minimálně v rozsahu 20 km.

Pravidelná odborná příprava ke specializačním kurzům:

 • Nositelé dýchací techniky
  Použití IDP v rámci odborné přípravy nejméně 1 x za 3 měsíce
 • Obsluhovatelé motorových a rozbrušovacích pil
  Teoretická část v rozsahu 5 hodin za kalendářní rok a praktická část v rozsahu 3 hodin za kalendářní rok

Záznam o pravidelných revizích/kontrol věcných prostředků:

 • Izolační dýchací přístroj
 • Čtyřdílný nastavovací žebřík
 • Prostředky pro práci ve výšce
 • Zásahové přilby
 • Motorové řetězové a rozbrušovací agregáty
 • Elektrické spotřebiče - např. elektrocentrála, osvětlovací zařízení,...

vytisknout  e-mailem