HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace havarijní a krizové připravenosti

Vnější HP stanoví bezpečnostní opatření k minimalizaci dopadů závažné havárie mimo technologický objekt. Je to preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, stanovuje postupy složek IZS pro případ potenciální závažné havárie.

Vnější HP obsahuje zejména:

- Identifikační údaje provozovatele
- Jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za zpracování podkladů
- Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž dopady se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení
  provozovatele
- Přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, vč. způsobů účinné ochrany
  před těmito dopady
- Přehled preventivních bezpečnostních opatření vedoucích ke zmírnění dopadů závažné havárie
- Seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny mimo objekt nebo 
  zařízení havárie provozovatele
- Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem, například podrobnější specifikaci technických prostředků na odstraňování dopadů závažné
  podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů, a dále údaje vyžádané podle zvláštního právního předpisu

vytisknout  e-mailem