HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace havarijní a krizové připravenosti

Havarijní plán kraje je účelový dokument představující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu (vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění, § 25) a je základním dokumentem kraje pro řešení těchto mimořádných událostí v případě havárií, živelních pohrom, nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje.

Úkolem havarijního plánování je určení rizik ohrožujících území kraje, získávání informací od právnických osob, podnikajících fyzických osob a dotčených správních úřadů, týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva.

Havarijní plán Středočeského kraje zpracoval dle zákona č. 239/2000 Sb., § 10, odst. (5), Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Na zpracování se dále podílely odbory Krajského úřadu Středočeského kraje a složky integrovaného záchranného systému zastoupené ve zpracovatelském týmu havarijního plánu kraje, který v následujícím období bude také zabezpečovat průběžnou aktualizaci dokumentu, a to

- Krajský úřad SČK - odbor kancelář hejtmana - oddělení IZS a obrany,
          - odbor zdravotnictví,
          - odbor životního prostředí a zemědělství,
          - odbor školství, mládeže a sportu,
          - odbor kultury a památkové péče, 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,
- Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj.
 

vytisknout  e-mailem