HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dnes je Den požární bezpečnosti

Pátek, 13. května 2022 – Pátek 13. je již tradičně vyhlašován Českou asociací hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti. Každoročně je Den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma. Letošním tématem jsou požáry v přírodním prostředí. 

 

Zatímco za posledních pět let byl za období 1.1. až 12.5. průměrný počet požárů v přírodním prostředí 168, v letošním roce se jedná o vysoce nadprůměrné číslo. Od začátku roku evidujeme už 417 takových požárů. 

Často je za těmito požáry lidská nedbalost. Počasí vyzývá k vycházkám do přírody a k různým kratochvílím jako je rozdělávání ohníčků a opékání špekáčků, ale lidé si mnohdy neuvědomují, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno. Od nedopalku pak může vzniknout požár, který způsobí vysoké škody a vyžádá si nasazení desítek hasičů a množství techniky včetně letecké. Letos si požáry v přírodním prostředí v Jihomoravském kraji dokonce vyžádaly jeden lidský život a 7 lidí se zranilo. Škody překročily hranici 1,8 mil. korun. Zásahy hasičských jednotek uchránily majetek za více jak 40 mil. korun.  

Jak předcházet požárům? 

Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte. Pokud plánujete pálení, pamatujte, že místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov. Současně připomínáme, že plošné vypalování porostů je zakázané a možné je pouze kontrolované pálení biologického odpadu na ohništi s tím, že oheň musí být neustále pod dozorem, na místě musí být dostatek hasební látky (vody) a po pálení je potřeba ohniště velmi důkladně prolít vodou.  

Hlásit se to (ne)musí 

V případě podnikajících fyzických osob a právnických osob je ze zákona povinnost předem ohlásit pálení biologického odpadu územně příslušnému HZS kraje. Občané tuto povinnost nemají, ale pokud dochází k dlouhodobému nebo velkému pálení, doporučujeme tuto činnost nahlásit. Může se tak omezit počet planých výjezdů hasičských jednotek. Ohlášení pálení lze provést na tomto webovém formuláři.  

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

Mnohdy se během roku můžete setkat s vyhlášením tzv. období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Děje se tak např. v létě v období žní a vytrvalého sucha. V těchto situacích může hejtman kraje vyhláškou zcela zakázat rozdělávání ohňů a omezit další činnosti, které by mohly vést ke vzniku požáru.  

Další informace k této problematice najdete na našich stránkách: 

https://www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi/chovani-pri-pozaru#les 

https://www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi/predchazeni-pozarum#les 

Jaroslav Mikoška - tiskový mluvčí HZS JmK 

vytisknout  e-mailem