Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Déšť navýšil zásahy hasičů

21. července 2011 (Ivana Svitáková) - Jednotky požární ochrany (JPO) dne 20. července 2011 vyjely k celkovému počtu 435 událostí, z toho hasiči likvidovali 42 požárů, zasahovali u 66 dopravních nehod, likvidovali 16 úniků látek, 285 krát poskytli technickou pomoc, 23 krát vyjeli zbytečně z důvodu planého poplachu a řešili 3 ostatní události (jiná pomoc, která není zařazena do předcházejících činností).  

Na likvidaci všech událostí se podílelo 576 jednotek PO, z toho 320 jednotek HZS ČR. Situační zpráva Operačním a informačním střediskem generálního ředitelství HZS ČR byla za den 20. 7. 2011 zpracována k sedmé hodině ranní 21. 7. 2011.
 
Celkový počet událostí je o 50 % vyšší oproti dlouhodobému průměru. Počet požárů je o 24 % nižší, počet dopravních nehod je o 20 % vyšší, počet úniků látek přesně roven dlouhodobému průměru, počet technických zásahů je o 128 %  vyšší než dlouhodobý průměr a počet planých poplachů je o 5 % vyšší než dlouhodobý průměr.
 
Technický zásah tj. zásah jednotky požární ochrany k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů (vyproštění osob z výtahu, záchrana osob a zvířat, odstraňování překážek z komunikací, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů, čerpání vody atp.)
 
V oblastech zasažených dešťovými srážkami, byla zvýšená výjezdová činnost jednotek PO, které prováděly převážně čerpání zatopených prostor a odstraňovaly zátarasy z vodních toků a kanálových vpustí.
 
Hasiči také evakuovali dětské tábory. V okrese Rožmitál pod Tremšínem bylo z dětského tábora evakuováno asi 30 osob z důvodu rozvodnění řeky Skalice. V okrese Rokycany bylo evakuováno 75 dětí a 20 dospělých z důvodu zvýšené hladiny potoka.
 
Hasiči upozorňují:
 
Vodáctví patří k létu, ale nepřeceňujte své síly ani sílu vody!
 
Je doba léta a s tím spojený zvýšený pobyt v přírodě, provozování letních sportů, ke kterým rozhodně patří i vodáctví.
 
Neriskujte zbytečně své životy a zdraví hazardním sjíždění řek, stejně tak životy záchranářů. Před započetím dobrodružství na řece sledujte doporučení sjízdnosti řeky, dobře si rozmyslete, zda například v době vyhlášení stupňů povodňové aktivity riskovat životy na rozbouřené řece.
 
Je na místě připomenout, že pokud se stanete svědky nehody nebo stane-li se něco vám při vodáctví, zavolejte na tísňovou linku 112 nebo hasiče na linku 150. Pro snadnější orientaci a vyhledání osob, které potřebují pomoc, si zapamatujte, že říční kilometry nejsou číslované od pramene toku, ale naopak číselná řada říčních kilometrů vzrůstá od soutoku směrem proti proudu.Všímejte si budov, zajímavostí a krajiny kolem sebe, abyste popřípadě mohli operátorovi popsat okolí, kde se nacházíte a tím urychlit pomoc.
 
 
Ze statistiky Hasičského záchranného sboru ČR :
 
Hasiči v roce 2010 v době letních prázdnin celkem 170 krát vyhledávali a zachraňovali osoby z vody. (na navýšení tohoto počtu zásahů měly výrazný vliv srpnové povodně). V roce 2009 vyhledávali nebo zachraňovali hasiči osoby z vody v 78 případech a v roce 2008 ve sledovaném období celkem 61 krát.
 
 Stupně povodňové aktivity
 
Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z
hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V
současné době definuje platný zákon tři možné stupně povodňové aktivity:
  1. SPA – stav bdělosti
 Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Při jeho vyhlášení je třeba věnovat
zvýšenou pozornost, zahajuje se hlídková služba.
 
2. SPA – stav pohotovosti
 
Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné
povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se
opatření podle povodňového plánu.
 
3. SPA – stav ohrožení
 
Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení
životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a
evakuační činnosti.
 
 
 
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem