Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasič roku 2009

Dne 10. května 2010 proběhlo v Top Hotelu v Praze slavnostní vyhlášení soutěže Hasič roku 2009. Tato akce vznikla v souvislosti s oslavami 10 let Hasičského záchranného sboru České republiky. Jednalo se o první ročník soutěže, ve kterém byly oceněny činy za rok 2009.  

Fotogalerie

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili mj. ministr vnitra Martin Pecina, generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán, policejní prezident genmjr. Oldřich Martinů, náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Miloš Svoboda. Slavnostní atmosféru umocnila Hudba Hradní stráže a Policie ČR, zpěv Evy Pilarové a Radky Fišarové. Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení dětského oddílu Maxíci, který je součástí Sboru dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem. Celkem byli vyhlášeni vítězové v těchto sedmi kategoriích. 
 
1. kategorie:
Občanský zaměstnanec roku 2009

1. místo Mgr. Erika Oravcová - ZU Hlučín
 
Personalista roku. Jmenovaná se v roce 2009 významným způsobem podílela na výběru nových příslušníků Záchranného útvaru pro Hlučín a Zbiroh.
 
2. místo Jana Zatloukalová - HZS Moravskoslezského kraje
 
Výjimečný a vysoce profesionální podíl na realizaci a dokončení staveb, a to v nejvyšší kvalitě a funkčnosti (1,09 mld. Kč)
 
3. místo Eva Jugová - HZS Zlínského kraje - ÚO Vsetín
 
Finanční referent, Paní Eva Jugová pracuje u HZS ČR již téměř 35 let, patří mezi nejdéle sloužící občanské zaměstnance u HZS 

 
2. kategorie:
Projekt roku 2009
 

1. místo Projekt výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje
 
V průběhu roku 2005 zpracoval Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje koncepční materiál projektu zaměřeného na preventivně výchovnou činnost dětí na základních školách (www.hzsmsk.cz/prevence/pvc_koncepce.php). Materiál, který byl společným dílem odborů prevence a ochrany obyvatelstva a plánování Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, byl dokončen v říjnu 2005. Projekt je realizován na základních školách a sestává ze dvou hlavních částí (první a druhý stupeň školní docházky). Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva postupně ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tematických bloků.
 
2.místo Projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“
 
HZS Karlovarského kraje
Projekt spočívá ve vytvoření 11 výukových CD pro vzdělávání, a to jak žáků 1. stupně základních škol (Osobní bezpečí, Požáry I., Mimořádné události I. Běžná rizika), tak pro žáky II. stupně a studenty středních škol (Požáry II., Mimořádné události II., Havárie, Povodně, Atmosférické poruchy, Zemětřesení, sesuvy půdy, laviny, Terorismus a jiné hrozby). CD jsou využívána k výuce na školách Karlovarského kraje, přičemž o jejich využití požádali i zástupci krajů Ústeckého, Pardubického, Plzeňského a Jihočeského.
 
3. místo Projekt „Vaše cesty k bezpečí“
 
HZS Jihomoravského kraje
V červnu 2008 spustil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno (nyní Krajské ředitelství PČR JMK) a Diecézní charitou Brno dlouhodobý projekt informování obyvatel Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) v oblasti ochrany obyvatel, požární prevence a obecné bezpečnosti občanů s názvem „Vaše cesty k bezpečí“. Cílem projektu je přístupnou a atraktivní formou postupně (v časovém horizontu cca 2 let) přinášet občanům v JMK různými informačními kanály základní informace o žádoucím chování v situacích, které ohrožují životy, zdraví a majetek. 

 
3. kategorie:
Kolektiv roku 2009 
 
1. místo HZS Moravskoslezského kraje

CTIF Ostrava 2009, organizačně zvládnuto perfektně v přípravné i realizační fázi, vysoká úroveň doprovodných akcí, vysoká společenská úroveň, vysoký kredit v zahraničí
 
2. místo HZS Moravskoslezského kraje – ÚO Nový Jičín
 
Spolupráce při bleskové povodni, zachráněno 16 osob, včetně 4 měsíčního batolete, čtyř dětí a dvou těhotných žen (+ 8 osob s HZS OV a NJ)
 
3. místo HZS hl. m. Prahy
 
Spolupráce při zásahu v Soukenické ulici, zřícený dům, nasazeny nové metody odklízení sutin (sací bagr), obrovské pracovní nasazení motivované snahou dostat se k zasypaným co nejdříve.

 
4. kategorie:
Velitel roku 2009
 
1. místo mjr. Mgr. Luboš Vacek, HZS kraje Vysočina
 
Jeho schopnosti ve funkci velitele stanice se potvrdily právě přechodem ze stanice Chotěboř na stanici Havlíčkův Brod. Svým příkladným přístupem zvýšil disciplinovanost všech příslušníků stanice. Zapojil se do požárního sportu a 10.5. 2007 se stal rozhodčím. Osvědčil se také ve funkci řídícího důstojníka územního odboru Havlíčkův Brod a svou kompetentnost prokázal kromě jiného i tím, že dokáže převzít velení u některých obzvláště složitých událostí. Příkladem může být požár v Ronově nad Doubravou – událost, při které byla požárem zasažen sklad kartonů s celkovým rozsahem škod 12,7 mil. Kč. Uchráněné hodnoty u této mimořádné události činily 35 mil. Kč.
 
2. místo mjr. Miroslav Karlec - HZS Olomouckého kraje
 
Velitel CPS Olomouc mjr. Miroslav Karlec se v profesionální požární ochraně více jak 35 let věnuje rozvoji požárního sportu. Jeho manažerské zkušenosti získané výkonem velitelských funkcí v jednotce, přirozená autorita a obětavost přispívají k rozvoji týmové spolupráce a soutěživosti. Za dobu své kariéry vychoval sportovce, kteří úspěšně reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích v požárním sportu a disciplínách TFA.
 
3. místo mjr. Bc. Jan Hadrbolec - HZS Středočeského kraje
 
Přijat k HZS ČR dne 1. 8. 1997, v roce 2002 ustanoven do funkce velitele čety , dne 1. 8. 2009 ustanoven na funkci velitele stanice CPS Mělník. Pod jeho vedením směna dosahovala dlouhodobě výborných výsledků. Po zařazení na funkci velitele stanice aktivně řídí jednotku a pod jeho vedením dosahuje jednotka výborných výsledků, výkonové stability a v kolektivu panují na stanici dobré pracovní vztahy. Příslušník má vysoké odborné znalosti, které využívá při provádění odborné přípravy a to i u nových příslušníků.
 
5. kategorie:
Zásah roku
 
1. místo HZS hl. m. Prahy

Zásah v Soukenické ulici, zřícený dům, nasazeny nové metody odklízení sutin (sací bagr), obrovské pracovní nasazení motivované snahou dostat se k zasypaným co nejdříve.
 
2. místo HZS Moravskoslezského kraje - ÚO Nový Jičín
 
Zásah při bleskových povodních, zachráněno 16 osob, včetně 4 měsíčního batolete, čtyř dětí a dvou těhotných žen (+ 8 osob s HZS OV a NJ).
 
3. místo  HZS Libereckého kraje - ÚO Semily a Turnov
 
Zásah u požáru rekreačního zařízení Severochema v Rovensku pod Troskami, extrémní fyzické a psychické zatížení zasahujících, jejich vystavení sálavému teplu a zakouření, záchrana 5-ti osob.

 
6. kategorie:
Galerie osobností HZS ČR

JUDr. Miroslav Řepiský

Dne 10. července 1924 se ve Václavovicích narodil jeden z nejvýznamnějších rodáků naší obce, JUDr. Miroslav Řepiský.
Jeho otec, Ferdinand Řepiský, byl horníkem, místním divadelním ochotníkem, ale hlavně však nadšeným dobrovolným hasičem. S hasičskou problematikou se tak Miroslav Řěpiský seznámil již útlém mládí, tato skutečnost předurčila jeho další celoživotní dráhu
 
Po ukončení základní školy studoval na gymnáziu v Místku. Během 2. světové války, kdy bylo v roce 1941 gymnázium okupanty uzavřeno, pracoval jako posunovač na dráze. Studia dokončil po válce, vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 
 
V roce 1949 pojal za manželku Marii, rozenou Nepeřilovou, tehdy učitelku ve Václavovicích.
 
Pracoval nejprve jako právník v n.p. Slezan ve Frýdku - Místku, po té na Krajském národním výboru v Ostravě. Zastával zde funkci vedoucího odboru pro vnitřní věci, k níž byla začleněna také Krajská inspekce požární ochrany. JUDr. Řepiskému se podařilo prosadit postavení požární ochrany na úroveň ostatních odborů. V roce 1963 byl jmenován náčelníkem Hlavní inspekce požární ochrany Československé republiky a přestěhoval se, i s rodinou, do Prahy.
 
Svou rodnou obec však často navštěvoval. Účastnil se některých slavnostních zasedání Sboru požární ochrany ve Václavovicích, rád se také pobavil na zdejších "hasičských" plesech.
 
V šedesátých letech se zasloužil o zbudování Střední školy požární ochrany ve Frýdku - Místku a zřízení katedry Technika požární ochrany na Vysoké škole báňské v Ostravě. Plukovník JUDr. Miroslav Řepiský byl v roce 1971 zvolen předsedou federálního výboru SPO ČSSR. Zastupoval Československou republiku v Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení požárů. V čele národního výboru CTIF působil 18 let. Za obětavou činnost mu byla udělena mnohá vysoká vyznamenáni a řády.
 
Především jeho přičiněním bylo založeno muzeum dobrovolného hasičského hnutí v Přibyslavi, dnes "Centrum hasičského hnutí". Zbudování muzea v objektu zchátralého Přibyslavského zámku   v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století věnoval svůj veškerý volný čas. V roce 1988 předal funkci předsedy výboru a odešel do důchodu. Se svými pracovními výsledky byl jistě spokojen. Je možné říci, že JUDr. Řěpiský vykonal pro české dobrovolné hasičství obrovský díl práce. Na jeho celorepublikové i mezinárodní úrovni doposud snad nejvýznamnější.
 
Dnes žije pan JUDr. Řepiský, s manželkou Marií, v Olešné u Nového Města na Moravě. Nadále se však věnuje hasičství, hlavně jeho historii, sbírá podklady a dokumenty pro vytvoření, zatím neoficiálního "Evropského domu hasičů".

 
 7. kategorie:
Hasič roku
 
1. místo ppor. Petr Carbol, DiS, HZS Moravskoslezského kraje
 
Dne 7. 7. 2009 trávil svou dovolenou ve Strakonicích, kde byl zcela náhodou přítomen záchranné akci na jezu na řece Otavě při záchraně vodáků z převrženého raftu. Při záchranné akci došlo i k převržení a následnému rozlomení člunu zasahujících hasičů HZS JČK, hasičské stanice Strakonice. Ppor. Petr Carbol, DiS., duchapřítomně zareagoval a pomohl zachránit část osádky raftu.

2. místo nstržm. Martin Distler, HZS Olomouckého kraje
 
Dne 26. června 2009 proběhla v obci Stará Červená Voda blesková povodeň. Kolem 23:00 hodiny zjistil nstržm. Martin Distler nepřijatý hovor od paní Vraspirové z obce Stará Červená Voda. Zpětně se již nedovolal a vzhledem k poloze jejího domu, blízko potoka, pochopil, že potřebuje pomoc. Zhruba za 25 minut se mu podařilo dostat se k ní do domu. V přízemí domu již bylo zhruba 80 cm vody. V pokoji v patře se nacházela paní Vraspirová a její dcera s dítětem. Obě ženy plakaly a měly hrůzu ze vzniklé situace. Nejprve je uklidnil, aby byly schopny spolupráce, potom společně nachystali pár nejnutnějších věcí a trochu jídla pro dítě. Během chvíle byli připraveni a tak nstržm. Martin Distler vzal dítě do náruče a vynesl jej z domu. Obě ženy jej následovaly. Poté je všechny předal známému, který je na noc ubytoval.
 
3. místo nstržm. Milan Málek, HZS kraje Vysočina
 
Dne 5.1.2009 sportoval na lyžařské sjezdovce u obce Vysoká. Na svahu byla mezi ostatními rekreanty i sedmnáctiletá studentka, která zde jezdila na snowboardu. V pozdních odpoledních hodinách – kolem 17. hodiny, za umělého osvětlení, na svahu upadla tak nešťastně, že i přestože měla lyžařskou helmu, došlo u ní k vážnému zranění. Ztratila vědomí, dostala otřes mozku, zapadl jí jazyk a nedýchala. Milan Málek využil znalostí a zkušeností, získaných ve službě u Hasičského záchranného sboru a dívku prakticky přivedl zpět k životu. Poskytl jí první pomoc, vytáhl jí zapadlý jazyk a rozdýchal ji. Zorganizoval i přivolání zdravotní záchranné služby. Kdyby pohotově nezasáhl, mohlo dojít i k nejvážnějšímu ohrožení zraněné dívky.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí
Radek Kislinger, tiskový mluvčí MV GŘ HZS ČR
Foto: František Špaček

vytisknout  e-mailem