HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den požární bezpečnosti v pátek 13.

Pátek 13. využívají hasiči již dlouhodobě k připomenutí různých témat týkajících se bezpečnosti. Tématem letošního Dne požární bezpečnosti jsou požáry v rodinných a bytových domech. Tento podzim bohužel nemůžeme ze zjevných důvodů otevřít brány našich stanic a uspořádat pro veřejnost prohlídku techniky jako v uplynulých letech. 

Požáry v rodinných a bytových domech

Za minulý rok došlo v ČR k více než pěti tisícům požárů právě v domácnostech a celkově se škody vyšplhaly na více než 600 milionů korun. Na Jihočeský kraj připadlo 211 požárů v bytových nebo rodinných domech s celkovou škodou přesahující 40 milionů korun. Požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky ze všech sledovaných požárů.

Mějte prosím na paměti, že za technické zabezpečení svého domova proti požáru nesete odpovědnost Vy sami. Pouze Vy také můžete ovlivnit nejčastější příčinu požárů v domácnostech, kterou je dlouhodobě nedbalost.patek13.png

Hlavní příčiny požárů s tragickými následky v domácnostech tvoří:

 1. Nedbalost
 2. Komíny
 3. Technická závada
 4. Topidla

Ať už se jedná o nedbalost při kouření (kouření v posteli, nedopalky cigaret odhozené do odpadkových košů nebo zanechané na hořlavé podložce), zacházení s otevřeným ohněm (hořící svíčky bez dozoru) nebo provozování různých druhů nevhodně upravených nebo léta nekontrolovaných topidel a spalinových cest (hořlavé materiály ponechané v těsné blízkosti kamen, rozdělávání ohně pomocí benzinu, neodborně rozvedené tepelné průduchy po domě apod.), další důležitou rizikovou skupinu představují různá technická zařízení, jako jsou nabíječky mobilních telefonů, varné konvice, dobíječky baterií, které jejich majitelé nechávají zapnuté bez dozoru nebo je užívají v rozporu s návodem.

Domácnosti jsou v dnešní době vybavené věcmi ze snadno hořlavých a toxických materiálů, jako jsou plasty, lepený a čalouněný nábytek, matrace nebo textilie. Rozšíření požáru v místnosti je dílem několika sekund! S tím souvisí kromě prevence i správné chování obyvatel domácností v případě vzniklého požáru. Abyste se nestali i Vy obětí případného požáru, dodržujte toto bezpečnostní desatero:

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO:

 • HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ - nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
 • ČTĚŤE NÁVODY - instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce, jen tak budete vědět, k čemu může dojít.
 • POZOR NA CIGARETY - při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je kouření v posteli!
 • KONTROLA KOMÍNŮ – nezapomeňte na pravidelné čištění a revizi komínů a dalších spalinových cest. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
 • TOPTE, JAK SE MÁ – používejte pouze topiva určená pro daná topidla, nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých látek, netopte odpady, neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby na bezpečné místo.
 • POUČTE SVÉ DĚTI – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, zamezte jejich přístupu ke zdrojům otevřeného ohně a vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.
 • VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST – udělejte vše pro to, aby u vás doma nevznikl požár, instalujte autonomními hlásiče požáru, vybavte domov funkčními jednoduchými hasebními prostředky, jako jsou hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj.
 • UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné, s tím souvisí i údržba pořádku na půdách a ve sklepích domů.
 • KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - udržujte dobrý technický stav zařízení včetně rozvodů elektrické energie, plynu, topidel, stejně tak pravidelně kontrolujte stav elektrických spotřebičů, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Když opouštíte domov nebo jedete na dovolenou, vypněte elektrické spotřebiče i ze zásuvky, uhaste otevřený oheň a vypněte přívod vody.
 • UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ – v případě požáru je nutné co nejrychleji a nejbezpečněji opustit prostor. Kromě evakuace je prostor potřeba i pro případné vedení hasebního zásahu.

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy si lidé včas nevšimnou kouře. Tři ze čtyř obětí požárů zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Již dvě nebo tři nadechnutí můžou znamenat ztrátu vědomí!  Zde dokáží svoji nezastupitelnou roli sehrát autonomní hlásiče požáru, které na kouř včas upozorní zvukovým signálem. Jejich cena není nijak závratná – lze je pořídit již za několik set korun, stejně jako hasicí sprej, který dokáže každý požár v zárodku rychle zničit a lze ho mít v každé místnosti. Je účinný, rychlý a jednoduchý k použití i pro děti.

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

Mnoho smrtelných tragédií vzniká proto, že lidé se v případě vzniku požáru ve své domácnosti neumí správně zachovat. Důležité je se v nastalé panice řídit jednoduchými pravidly:

1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.

2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasicí zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!

3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte „pouze“ své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se kde stalo, své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.    

Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak svou domácnost vybavit hlásiči požáru a přenosnými hasicími přístroji naleznete na www.hzscr.cz/vyhlaska, odpovědi na nejčastější dotazy pak naleznete na http://www.hzscr.cz/clanek/odpovedi-na-30-nejcastejsich-laickych-otazek.aspx.

vytisknout  e-mailem