Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další webové stránky PO, IZS, organizace ...

  • Stránky HZS krajů a složek HZS ČR
  • Hasík, Záchranný kruh
  • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
  • Česká asociace hasičských důstojníků
  • Odborový svaz hasičů
  • DALŠÍ ODKAZY SOUVISEJÍCÍ S HASIČSKOU ČINNOSTÍ
  • Český červený kříž
  • NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ
  • Další stránky z okruhu

Stránky HZS krajů a složek HZS ČR

.........................................................PRAHA
MV – generální ředitelství HZS ČR - www.hzscr.cz

 
......................................................REGIONY
HZS krajů
HZS hl. m. Prahy - http://praha.hzscr.cz
HZS Středočeského kraje - http://stredocesky.hzscr.cz
HZS Jihočeského kraje - http://jihocesky.hzscr.cz
HZS Plzeňského kraje - http://plzensky.hzscr.cz
HZS Karlovarského kraje - http://karlovarsky.hzscr.cz
HZS Ústeckého kraje - http://ustecky.hzscr.cz
HZS Libereckého kraje – http://liberecky.hzscr.cz
HZS Královehradeckého kraje - http://kralovehradecky.hzscr.cz
HZS Pardubického kraje - http://pardubicky.hzscr.cz
HZS Kraje Vysočina - http://vysocina.hzscr.cz
HZS Jihomoravského kraje - http://jihomoravsky.hzscr.cz
HZS Olomouckého kraje - http://olomoucky.hzscr.cz
HZS Moravskoslezského kraje - http://moravskoslezsky.hzscr.cz
HZS Zlínského kraje - http://zlinsky.hzscr.cz

Hasík, Záchranný kruh

HASÍK CZHasík.jpg

Cílem činnosti sdružení je pomocí tvorby, realizace a podpory preventivně - výchovných a vzdělávacích programů pozitivně ovlivňovat názory a postoje široké odborné i laické veřejnosti v oblasti specifických preventivních aktivit, následným pokusem o změnu jejich chování, hodnotového systému a rozšíření informací a vzdělanosti v cílových oblastech
.

ZÁCHRANNÝ KRUH

Integrovaný projekt "Záchranný kruh" je komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných investičních a neinvestičních projektů, jež dohromady vytváří významné synergické efekty.
Globálním cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci.

 Záchranný kruh.jpg

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SDH.jpg

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.

Členové SH ČMS jsou zařazování do jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, které jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému České republiky.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: přejděte na tento odkaz

Česká asociace hasičských důstojníků

ČAHD-znak.png

Česká asociace hasičských důstojníků - přejděte na tento odkaz

Odborový svaz hasičů

  

OSH

Stránky Odborového svazu hasičů - přejděte na tento odkaz

Již více než 20 let pomáháme příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR.

DALŠÍ ODKAZY SOUVISEJÍCÍ S HASIČSKOU ČINNOSTÍ

Český červený kříž

Společnost Český červený kříž, IČ 00426547, se sídlem 118 04 Praha 1, Thunovská 18, je ze zákona národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva - humanitárním občanským sdružením působícím na celém území České republiky.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Český červený kříž: přejděte na tento odkaz

NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ

Nadace Policistů a hasičů je nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšit životní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v souvislosti s výkonem služby.

Nadace.jpgNadaceAdresa:               Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, 170 34
IČO:                      26738747
Číslo účtu:          175787001 / 0300
Ředitel nadace:  PhDr. Vladimír Šutera, CSc.
telefon:                974 824 030
mobil:                   603 191 478
fax:                        974 824 321
E-mail:                  nadace@mvcr.cz
Web:                     www.nadacepah.cz


Jak mohu pomoci:
Pokud se rozhodnete podílet se s námi na pomoci rodinám, jejichž tátové zemřeli při výkonu služebních povinností policisty a hasiče, můžete poslat jakoukoliv částku na číslo účtu Nadace:

175787001/0300

Žádost o provedení srážky z platu:  ve formátu  PDF a DOC

Využito ze zdrojů GŘ HZS ČR.

Další stránky z okruhu

Časopis 112 - Generální ředitelství HZS ČR

Expozice požární ochrany ve Zbirohu - Generální ředitelství HZS ČR

Hasičské muzeum města Ostravy - HZS Moravskoslezského kraje

Plzeňský kraj

Moravskoslezský kraj

Kraj Vysočina

Zdravotní pojišťovna MV ČR

Letáky, příručky, pomůcky, hry, prezentace, filmy, loga... - Generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem