HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další požáry porostů. Plameny poškodily i chatu

Úterý, 07. dubna 2020 -   Dnes odpoledne jsme opět bojovali s požáry porostů. Na Brněnsku poškodily plameny také chatku. 

Před 15. hodinou vyslalo operační středisko jednotky do lokality Výhon u Židlochovic. Požár porostu v komplikovaném terénu si vyžádal vyhlášení 2. stupně požárního poplachu a povolání vrtulníku Policie ČR s našimi leteckými záchranáři a hasícím vakem. O pár desítek minut později byl objeven ve stejné lokalitě druhý požár. Celkem tak bylo do boje proti plamenům povoláno 10 hasičských jednotek.

Kromě trávy a náletových křovin zasáhl oheň také chatku. Jejího uživatele zkontrolovali hasiči-zdravotníci, záchrannou službu muž nepožadoval. Při zásahu se také lehce poranil jeden z dobrovolných hasičů.

Vyšetřovatel předběžně odhadl škodu na 100 tisíc korun. Zásahem jednotek se podařilo uchránit majetek v hodnotě asi 2 milionů korun. V tuto chvíli jsou tři možné verze vzniku požáru: úmyslné zapálení, nedbalost nebo hra dětí.

V souvislosti s výrazným nárůstem počtu obdobných požárů v přírodě apelujeme na obyvatele, aby se snažili v maximální možné míře předcházet vzniku požárů. Tato situace je pro nás o to náročnější, že naše jednotky během opatření proti nákaze COVID-19 musí plnit kromě standardní služby také mnohé další úkoly a povinnosti.

Doporučení k předcházení vzniku požárů v přírodě:

 • Vyhněte se použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič).
 • V lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.
 • Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Dle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
 • Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
 • Místo opusťte až tehdy, kdy je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste na https://paleni.izscr.cz/ Podrobnosti k pálení jsou v tomto článku.
 • Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem