HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičný výbuch přivolal do nymburské nemocnice deset jednotek

Ve čtvrtek 20. září se v nymburské nemocnici uskutečnilo taktické cvičení složek IZS při společném zásahu, jehož námětem byl výbuch zásobníku kyslíku s následným požárem a poškozením stavebních konstrukcí objektu E. 

Po potvrzení výbuchu a požáru zaměstnanci nemocnice zahájili neprodleně činnosti vedoucí k hašení požáru a evakuaci osob. O události byla telefonicky vyrozuměna recepce nemocnice, která informaci ihned ohlásila Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Středočeského kraje.

Operační důstojník k události vyslal jednotky z druhého stupně požárního poplachového plánu – profesionální jednotky ze stanic Nymburk a Poděbrady, podnikovou jednotku Hasičské záchranné služby SŽDC Nymburk, místní dobrovolnou jednotku SDH Nymburk a také jednotky SDH obcí Všechlapy, Velké Zboží, Hronětice, Hrubý Jeseník a Lysá nad Labem. Zároveň byl poplach vyhlášen profesionálním hasičům ze stanice Mladá Boleslav, kteří vyjeli s technickým kontejnerem s výdřevou ke stabilizaci porušených stavebních konstrukcí objektu.

Hasiči po příjezdu a provedeném průzkumu rozdělili místo zásahu na úseky a stanovili jejich velitele, vymezili nebezpečný prostor a zahájili záchranné práce. Po zlikvidování požáru pokračovali v zahájené evakuaci osob mimo objekt, vyhledávali a třídili raněné, odvětrávali objekt pomocí přetlakové ventilace, sebrali nebezpečný odpad, zkontrolovali hydrantovou síť v areálu nemocnice a stabilizovali narušené svislé stavební konstrukce.

Celkem bylo ze dvou nadzemních podlaží evakuováno třicet lidí. K vyprošťování osob zavalených stavebními konstrukcemi byly použity pneumatické vaky. Vzhledem k rozsahu události ustanovil velitel zásahu štáb velitele zásahu, byl vyrozuměn starosta Města Nymburk a vedení nemocnice, které aktivovalo traumatologický plán. Mimo jiné byl přenosným dopravním značením upraven jednosměrný provoz v celém areálu kvůli očekávanému příjezdu a pohybu většího počtu záchranných vozidel složek IZS. V okolí nemocnice usměrňovaly dopravu hlídky Policie ČR.

Do nemocnice se dostavil i nymburský starosta s místostarosty, který nařídil prověřit dosah členů Krizového štábu ORP Nymburk.

K události dále dorazilo pět posádek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, které na severní straně objektu zřídily shromaždiště raněných a prostor pro jejich třídění a transport v závislosti na rozsahu zranění. Lékaři nemocnice v souladu s traumatologickým plánem prováděli příjem některých zraněných na chirurgickou ambulanci.

Cílem cvičení bylo hlavně procvičit způsob zásahu složek IZS v neznámých prostorách nemocnice v kombinaci s přítomností osob s omezenou schopností pohybu, součinnost základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při společném zásahu ve zdravotnickém zařízení a způsob a rychlost vyrozumění a přenos informací, rozkazů a pokynů na všechny zainteresované složky.

Do cvičení se prakticky zapojily tři desítky figurantů, studentů Střední zdravotnické školy v Nymburce, kteří byli před zahájením cvičení reálně namaskováni.

Přínosem cvičení je zejména zjištění a odstranění nedostatků v dokumentaci. Na základě zjištěných nedostatků budou provedeny úpravy postupů a činností zaměstnanců nemocnice. Velice kladně lze hodnotit aktivní přístup a plnění úkolů všech účastníků cvičení, které proběhlo v nepříznivých klimatických podmínkách při teplotách vzduchu kolem třiceti stupňů.

Velké poděkování patří jednatelce nemocnice Ing. Aleně Havelkové, stejně jako jejím náměstkům Ing. Michalu Bredovi a Mgr. Miloslavu Klímovi a vedoucímu provoznímu technikovi Přemyslu Jáchymovi za umožnění uspořádání cvičení v areálu nemocnice i za velký podíl na jeho organizaci v přípravné fázi a spolupráci během cvičení.

mjr. Bc. Roman Zima
velitel stanice HZS Nymburk

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem