Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení ZÓNA 2019

13. 6. 2019 - V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení - upřesnění na léta 2019 - 2021, schváleného Bezpečnostní radou státu dne 18. září 2018 usnesením č. 32, se ve dnech 10. - 12. června 2019 uskutečnilo cvičení ZÓNA 2019. 

Tématem tohoto cvičení byla činnost vybraných ústředních správních úřadů, orgánů kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Temelín.

Cílem cvičení ZÓNA 2019 bylo procvičit základní dokumentaci k řešení radiační havárie, činnost orgánů krizového řízení při plnění vybraných úkolů ochrany obyvatelstva dle Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín při řešení radiační havárie, systém audio-video konference mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Krizovým štábem Jihočeského kraje. Dále procvičit aktivaci a činnosti radiační monitorovací sítě, se zapojením leteckých skupin, mobilních skupin a měřicích laboratoří. Cílem cvičení bylo procvičit také činnost organizace havarijní odezvy Jaderné elektrárny Temelín
a komunikačních toků se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Operačním a informačním střediskem generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Krajským operačním a informačním střediskem Jihočeského kraje při vzniku a průběhu radiační havárie. Samotné procvičení krizových štábů bylo zaměřeno na procvičení vybraných praktických úkolů při řešení radiační havárie.

Cvičení mělo hlavně prověřit schopnost orgánů krizového řízení aktivně reagovat na jednotlivé úkoly při řešení mimořádné události typu radiační havárie a aktuálnost Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín, a to zejména plánů konkrétních činností v návaznosti na plnění stanovených úkolů, případně krizového plánu kraje.

Cvičení ZÓNA 2019 proběhlo ve třech liniích. Ve všech liniích byla procvičována stejná událost s použitím časových skoků.

První linie cvičení se týkala rozvoje radiační nehody a havárie na Jaderné elektrárně Temelín dle připraveného scénáře. Dále proběhlo monitorování radiační situace, do kterého byly zapojeny vybrané mobilní skupiny. Pro letecký monitoring byly využity vrtulníky Armády České republiky a Policie České republiky.

Druhá linie cvičení byla věnována procvičení praktických činností ochrany obyvatelstva. Konkrétně se jednalo o činnost na regulačním místě - regulace pohybu osob a techniky do zóny havarijního plánování, činnosti na přijímacím středisku a v místě nouzového ubytování. Praktické činnosti probíhaly v obcích s rozšířenou působností České Budějovice, Písek, Strakonice a byl zapojen i Panel nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje.

V rámci třetí linie cvičení proběhlo dne 12. června cvičení Krizového štábu Jihočeského kraje a krizových štábů složek integrovaného záchranného systému (tj. Štáb Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Krizový štáb Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje). Úkolem štábů bylo plnit předem stanovené úkoly a rozehry týkající se vybraných úkolů ochrany obyvatelstva.

Z uvedeného cvičení bude zpracován materiál „Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019“, který bude předložen Výboru pro civilní nouzové plánování v závěru roku 2019 ke schválení.

Zde se můžete podívat, jak probíhalo cvičení u HZS Jihočeského kraje:
https://www.hzscr.cz/clanek/probiha-cviceni-zona-2019-11-cerven-2019.aspx

vytisknout  e-mailem