HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení s názvem Povodeň 2018

Ve dnech 16. – 18. května 2018 proběhlo krajské cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení s názvem „Povodeň 2018“. První dva dny cvičily krizové štáby, poslední den proběhlo praktické cvičení zaměřené na záchranné práce při povodni. Do cvičení byl zapojen Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Povodí Moravy s.p., Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, Městský úřad Zábřeh, Městský úřad Mohelnice a Městský úřad Litovel. 

Námět cvičení

ČHMÚ vydává výstrahu předpovědní povodňové služby na jev povodňové ohrožení a extrémní srážky, kdy lze předpokládat úhrn srážek ve výši 100 až 150 mm za 24 hodin. Intenzivní srážky v oblasti Orlických hor, Kralického Sněžníku a Rychlebských hor zapříčiní zvýšení hladin vodních toků. Menší toky nejsou schopné množství vody odvádět a dochází k jejich rozlivům. Vysoký úhrn srážek během několika hodin a vysoké nasycení povodí zapříčiní zaplavování území a objektů. Toky Moravská Sázava, Třebůvka a Morava (v Moravičanech) dosahují I. SPA a následné průtoky odpovídají II. SPA a III. SPA. O této skutečnosti je Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje (dále jen KOPIS) informováno varováním z Povodí Moravy s.p. a ČHMÚ. Na tísňovou linku přichází první hovory týkající se zaplavených níže položených oblastí a sklepů. O chvíli později už se jedná o desítky událostí a KOPIS předává informace o aktuální situaci krajskému řídícímu důstojníkovi. Probíhá aktivace povodňové komise kraje a stálé pracovní skupiny krizového štábu, při dosažení II. SPA svolávají jednotlivé obce s rozšířenou působností své povodňové komise se svými krizovými štáby. Na základě rozsahu ohrožení a potřeby zapojení orgánů krizového řízení, je ze strany starostů zasažených obcí s rozšířenou působností (Mohelnice, Litovel) vznesen požadavek na vyhlášení krizového stavu – stavu nebezpečí.

Hydrologické modely předpokládají dosažení hodnot odpovídajících Q100 na toku Třebůvky a Moravské Sázavy a Q50 na horním toku Moravy (Litovel).

16. května 2018 – 7:00 – 13:00 hodin

V rámci cvičení krizových štábů byly do řešení situace zapojeny obce s rozšířenou působností Litovel, Zábřeh a Mohelnice. Jejich hlavním úkolem bylo procvičit činnost stálých pracovních skupin krizového štábu a spolupráci se stálou pracovní skupinou krizového štábu Olomouckého kraje v součinnosti s HZS Olomouckého kraje. Bylo nutné zkoordinovat záchranné a likvidační práce v případě vzniku plošné mimořádné události typu povodně. Cvičící řešili situace v oblasti záchranných a likvidačních prací, dopravy, evakuace, životního prostředí a činnosti tkající se zajištění nezbytných služeb na postiženém území. Při zaměstnání bylo nutné koordinovat logistickou podporu zasahujících složek a využívat síly a prostředky ze Správy státních hmotných rezerv.

17. května 2018 – 13:00 – 18:00 hodin

Jednání Bezpečnostní rady Olomouckého kraje navázalo na část štábního cvičení z předešlého dne. S ohledem na vývoj situace vyhlásil hejtman Olomouckého kraje krizový stav – stav nebezpečí na území postižených obcí. V Lukavici byl zřízen štáb velitele zásahu, který koordinoval společně se starostou obce záchranné a likvidační práce v obci. Byla provedena výstavba protipovodňového hrazení v obci Lukavice. Na Základní škole Mohelnice na Vodní ulici bylo zřízeno evakuační středisko, do kterého byli evakuováni obyvatelé zatopené obce Lukavice. Evakuace byla zajištěna autobusem HZS Olomouckého kraje. S ohledem na posílení signálu mobilního operátora byla zprovozněna společností Vodafone ČR a.s. mobilní základnová stanice, která vykryla území postižené povodní signálem.

18. května 2018 – 8:30 – 12:00 hodin

V rámci praktické části cvičení hasiči prověřovali činnosti, které by v případě reální povodně běžně zajišťovali. Šlo o záchranu osob z vodní hladiny, která se realizovala pomocí vrtulníku a člunu, potápěčská skupina HZS Olomouckého kraje v součinnosti s hasičskými potápěči z Dolnoslezského vojvodství (Polsko) vyprošťovala vrak automobilu, který zůstal uvězněný pod vodní hladinou. Vzhledem k tomu, že v případě rozsáhlé plošné povodně by na postiženém území došlo k výpadku signálu mobilního operátora, byla prověřena možnost aktivace základnové stanice BTS mobilního operátora Vodafone Czech republic a.s. Mobilní základnová stanice BTS byla umístěna na dominantě v blízkosti obce Bozeňov a zajišťovala pokrytí krizového štábu signálem 2G a 4G mobilní sítě Vodafone Czech republic a.s. Kromě hasičů byl do praktické části cvičení zapojen také Záchranný útvar Hlučín, který stavěl provizorní most a staticky prováděl jeho zatížení, Povodí Moravy v rámci akce představilo stavbu protipovodňových opatření a pomocí kráčejícího bagru odstraňovalo zátarasy na vodním toku. Dobrovolní hasiči města Olomouce prezentovali výstavbu protipovodňových bariér.

Závěr

Do cvičení bylo zapojeno více jak 300 osob, několik desítek organizací a také složky integrovaného záchranného systému. Do celé akce se všechny tři dny zapojili členové Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a členové bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností Zábřeh, Mohelnice a Litovel.

V rámci cvičení bylo ověřeno možné využití sociálních sítí (Facebook, Twitter) při komunikaci s obyvatelstvem a získávání informací o situaci na postiženém území.

Na podrobné hodnocení cvičení je ještě příliš brzy, nicméně celý průběh akce byl hodnocen pozorovateli, na základě jejichž poznatků a poznatků cvičících bude cvičení vyhodnoceno. Popsána bude nejen činnost jednotlivých cvičících, ale shrnuty budou i přínosy a nedostatky, u kterých bude navrženo opatření k jejich řešení.

Fotogalerie bude doplněna.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova(zavinac)hzsol.cz

Odkazy do noveho okna

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

IMG_5704

IMG_5704 

Detailní náhled

IMG_5715

IMG_5715 

Detailní náhled

IMG_5722

IMG_5722 

Detailní náhled

IMG_5744

IMG_5744 

Detailní náhled

IMG_5754

IMG_5754 

Detailní náhled

IMG_5765

IMG_5765 

Detailní náhled

IMG_5775

IMG_5775 

Detailní náhled

IMG_5776

IMG_5776 

Detailní náhled

IMG_5784

IMG_5784 

Detailní náhled

IMG_5800

IMG_5800 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled

cviceni povoden 2018

cviceni povoden 2018 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem