HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení RAFEX 2014

28. května 2014 (Olomouc) - Přerov a Olomouc byly tři dny dějištěm štábního a praktického cvičení na železnici. Paralelně probíhala dvě na sobě nezávislá cvičení, a to „RAFEX 2014“ (mezinárodní cvičení) a „Železniční přejezd 2014“ (národní cvičení).  

1. RAFEX 2014 „Railway Accident Field Exercise 2014“

 
Termín: 27. – 29. května 2014
Místo: Olomouc, Přerov
 
Fiktivní zemi Haná Land zasáhly intenzivní srážky. Rozsáhlé deště trvající více jak 10 dnů způsobily rozsáhlé záplavy na většině území země. Příslušné orgány krizového řízení v čele s ministerstvem vnitra nasadily do záchranných prací více jak 80 % hasičů, policistů a zdravotníků. O pomoc byla požádána i armáda, která vyslala speciální jednotky s těžkou ženijní technikou. Nejhorší situace je v regionu Přerovice, kde největší problémy způsobuje řeka Bečva. V regionu Přerovice žije více jak 100 tisíc obyvatel, což je asi 10 % obyvatel země. Region Přerovice je rovněž průmyslovým centrem s chemickým průmyslem a energetikou. V důsledku povodní byly poškozeny čističky odpadních vod a došlo ke kontaminaci povrchové vody i zdrojů pitné vody chemickými látkami a odpadními vodami. Zaplavena byla i centrální nemocnice regionu.
Vláda Haná Landu rozhodla požádat o pomoc Evropskou unii v rámci Mechanismů civilní ochrany při poskytování zdravotnické pomoci, neboť nemá dostatek zdravotníků a obává se šíření infekčních nemocí z důvodu nedostatku nezávadné pitné vody. Mezinárodní organizace vyšle do Haná Landu experty, kteří mají pomoci orgánům krizového řízení s vyhodnocením situace a koordinací pomoci přicházející z členských států Evropské unie. Česká republika nabídla Traumateam ČR (dále jen „modul AMP“). Při přesunu do fiktivní země Haná Landu musel modul AMP překročit fiktivní hranici a projít řádnou celní kontrolou.
Dne 28. května 2014 došlo v důsledku podemletí trati k nehodě osobního vlaku a stojícího vlaku převážejícího kyselinu sírovou. Během železniční nehody bylo postiženo více jak
90 osob, které byly zraněny a některé kontaminovány kyselinou sírovou. Haná Land vyslal na místo záchranné týmy, které zajišťují vyproštění a třídění zraněných osob, jejich dekontaminaci a předání do AMP k ošetření. Ošetřené osoby jsou přepravovány místními silami a prostředky do jediné specializované nemocnice v hlavním městě Olomouci.
 
Praktické části cvičení předcházela část štábní, procedury vyslání modulu AMP do postižené země, vyslání týmu expertů EU apod. Na praktickou část cvičení „RAFEX 2014“ bude navazovat seminář „Železnice 2014“, který je určen pro příslušníky HZS krajů a zaměstnance SŽDC. Hlavním tématem semináře budou zásady taktiky a bezpečnosti při zásahu na železnici v osobní dopravě a praktické ukázky prostředků pro vyprošťování na železnicích.
 
Jednotlivé cvičící složky budou v průběhu cvičení RAFEX procvičovat:
 
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bude v rámci cvičení RAFEX 2014 procvičovat mechanismus aktivace a vyslání modulu AMP na mezinárodní záchrannou operaci mimo území Evropské unie, komunikaci s modulem AMP během činnosti v zahraničí a zapojení styčných důstojníků do činností v rámci Evropského koordinačního týmu civilní ochrany.
 
Jednotky požární ochrany a SŽDC
Jak profesionální a dobrovolní hasiči z Olomouckého kraje, tak také hasiči Správy železniční dopravní cesty, budou v rámci cvičení procvičovat vyhledávání a záchranu osob při železniční dopravní nehodě, třídění raněných metodou START, dekontaminaci velkého počtu osob, včetně zraněných cestujících a poskytování posttraumatické intervenční péče. Hasiči SŽDC budou v rámci cvičení používat speciální vyprošťovací techniku. Součástí cvičení bude také prověřit komunikaci s osobami se zdravotním postižením a s osobami nehovořícími česky. Mimo jiné bude HZS Olomouckého kraje procvičovat koordinaci záchranných a likvidačních prací s využitím štábu velitele zásahu, spolupráci s mezinárodními experty a s jednotkami HZS SŽDC. Počet cvičících hasičů z Olomouckého kraje je 103 osob, hasičů SŽDC Přerov 11 osob.
 
Úkolem Traumateamu ČR, čili modulu AMP, v rámci cvičení RAFEX bude vyslání sil
a prostředků v souladu s aktivačními procedurami MV-generálního ředitelství HZS ČR, pozemní transport do Přerovic, překročení fiktivní hranice a absolvování celní procedury, komunikace s mezinárodním koordinačním týmem v místě události, rozvinutí modulu AMP, provádění speciálních zdravotnických činností po celou dobu přítomnosti v Haná Landu, součinnost logistické části a zdravotnické části modulu AMP, ukončení a předání činností národním orgánům postižené země a závěrečný transport zpět.
 
FNOL
Zraněné osoby budou v rámci cvičení přepravovány do areálu Fakultní nemocnice Olomouc nejprve hromadně autobusy a potom v rámci areálu na Oddělení urgentního příjmu nemocničními převozovými sanitními vozy. „V reálných podmínkách by samozřejmě zraněné přepravovala zdravotnická záchranná služba letecky a sanitkami přímo na urgentní příjem. My se v rámci cvičení ale nesoustředíme na rychlost přepravy zraněných k nám. Zaměřujeme se na naši vlastní schopnost přijmout velký počet raněných osob. Chceme si vyzkoušet, jak dokážeme raněné správně roztřídit a ošetřit podle vážnosti zranění. Budou tu lidé s nejtěžšími poraněními až po lehce raněné, včetně osob s narušenou psychikou, budeme pracovat pod velkým tlakem,“ popsal MUDr. Petr Hubáček, MBA, primář Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Na urgentní příjem budou v rámci nácviku svolání i zdravotníci, kteří mají volno a budou v době cvičení mimo zdi nemocnice. Všichni si zároveň vyzkouší komunikaci v cizím jazyce, cvičení je totiž mezinárodní a figuranti budou hovořit pouze anglicky.
 
Celní úřad pro Olomoucký kraj
Celníci si procvičí celní řízení s celní kontrolou v terénu. Zaměří se na zboží dovážené členy Traumateamu ČR do fiktivní třetí země. Bude se jednat zejména o zdravotnický materiál, léky, vybavení záchranných vozidel apod. V případě, že zmíněné zboží je využité ve prospěch obětí katastrof, bude osvobozené. Celníci však musí prověřit veškeré průvodní doklady
a povolení. Pětičlenná skupina celníků včetně kynologa provede kontrolu v připraveném celním prostoru fiktivní státní hranice. V rámci akce využijeme služebního psa speciálně vycvičeného na vyhledávání drog, zbraní a střeliva.
 
MV-generální ředitelství HZS ČR, Skladovací a opravárenské zařízení Olomouc
Skladovací a opravárenské zařízení Olomouc poskytlo na cvičení národní základnu humanitární pomoci, které čítá několik stanů. Tyto stany využívají cvičící složky, figuranti
a organizátoři jako základnu. 80 % techniky je ze skladu ve Zbirohu, zbytek z dalších šesti skladů v rámci celé ČR
 
Univerzita Palackého Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci poskytla na cvičení figuranty a zajišťuje jejich maskování.
 
Cvičení „RAFEX 2014“, kterého se zúčastní téměř tři sta cvičících, je největším cvičením v Olomouckém kraji za posledních deset let.
 
 
 

 

2. Cvičení „Železniční přejezd 2014“

 
Termín: 27. – 28. května 2014
Místo: Olomouc, Přerov
 
Cvičení „RAFEX 2014“ bude předcházet taktické cvičení složek IZS Olomouckého kraje „Železniční přejezd 2014“. Námětem cvičení jedopravní nehoda na železničním přejezdu, při které se srazilo drážní vozidlo, osobní a dodávkový automobil. Celkem bylo při nehodě zraněno 10 osob, které hasiči musí vyprostit z havarovaných vozidel a předat zdravotnické záchranné službě k dalšímu ošetření. Ta je rozveze do dvou blízkých nemocnic (Přerov
a Hranice), které budou v rámci cvičení procvičovat vlastní traumaplány.
Cílem cvičení je prověřit vazby mezi operačním střediskem IZS a operačními středisky základních složek IZS, procvičit taktiku zásahu, prověřit funkčnost zpracovaného poplachového plánu a procvičit třídění zraněných metodou START.
Tohoto cvičení se účastní tyto složky IZS Olomouckého kraje:
HZS Olomouckého kraje, HZSp SŽDC, dobrovolní hasiči z Radslavic a Přerova, Policie ČR, Městská policie Přerov a 3 sanitní vozidla ZZS OLK (počet zúčastněných asi 45 záchranářů).
 
Olomoucký kraj
V rámci národního cvičení bude prověřena součinnost orgánů krizového řízení kraje, a to koordinace v úrovni hejtmana s využitím krizového štábu kraje a se zapojením krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Přerov. Především půjde o koordinaci záchranných a likvidačních prací v úrovni kraje, zajištění logistické podpory zasahujících složek IZS, opatření ve vztahu k dopravě v působnosti Olomouckého kraje a ve vazbě na narušení provozu významného železničního koridoru s dopadem na železniční dopravu v Olomouckém kraji. Dále budou ověřeny metody při zajištění nezbytné péče o osoby postižené mimořádnou událostí a opatření ve vazbě na činnosti ve smyslu traumatologického plánu Olomouckého kraje (spolupráce lůžkových zdravotnických zařízení a zdravotnické záchranné služby). Z úrovně ORP Přerov půjde hlavně o koordinaci záchranných a likvidačních prací, zajištění logistické podpory zasahujících a dále nezbytné péče o osoby postižené mimořádnou událostí. Rovněž budou prověřovány procesy ve vztahu k dopravě a k ochraně životního prostředí. V úrovni ORP bude rovněž nutné ověřit postupy při informování obyvatelstva. 
 
Ve FOTOGALERII najdete fotky jak ze cvičení štábů, příjezdu expertů z Evropské unie do štábu velitele zásahu, tak také z obou praktických částí cvičení - Rafex 2014 a Železniční přjezd 2014.
 
Autor:
 
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková za spolupráce s ostatními mluvčími cvičících složek
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz 

vytisknout  e-mailem